Ece Yoltay

E-mail
eyoltay@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Scopus Author ID
Evrensel tasarım prensipleri ve standartlarının cinsiyetlendirilmiş değerleri içinde mekan üretimi
Yoltay, Ece (null; 2017-09-22)
Bu çalışmada evrensel tasarım prensiplerini belirleyen kavramlardan biri olan "eşitlik" kavramı, tasarımda cinsiyetlendirilmiş standartların eleştirisi üzerinden tartışılmaktadır. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının ...
EVRENSEL TASARIM PRENSİPLERİ VE STANDARTLARININ CİNSİYETLENDİRİLMİŞ DEĞERLERİ İÇİNDE MEKAN ÜRETİMİ
Yoltay, Ece (2017-09-01)
Bu çalışma, evrensel tasarım prensiplerini belirleyen değerlerin cinsiyetli yapısı üzerine bir eleştirel okumanın ürünüdür. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının, patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın i...
Dışarıdan Düşünmek: Mahrem Despotluğu Altüst Etmenin Yazını
Yoltay, Ece (2017-04-01)
Kadın veya LGBTI "Dostu" mekan politikaları ve uygulamalarının ikircikli yapısı
Yoltay, Ece (2017-03-11)
Alternatif"in Tahayyülü ve Kuir Performativitesi
Yoltay, Ece (2016-04-01)
Citation Formats