Kadın veya LGBTI "Dostu" mekan politikaları ve uygulamalarının ikircikli yapısı

2017-03-11
Citation Formats
E. Yoltay, “Kadın veya LGBTI “Dostu” mekan politikaları ve uygulamalarının ikircikli yapısı,” presented at the Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu, (11 - 12 Mart 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88158.