Derya Göçer Akder

E-mail
akderya@metu.edu.tr
Department
Graduate School of Social Sciences
Scopus Author ID
Political informality, state transition and Belt and Road Initiative: the case of Turkey's logistics sector
Göçer Akder, Derya; Ergenc, Ceren (2023-12-18)
Regional integration changes domestic decision-making structures, relations among social forces, and power distribution in different ways. China influences Turkey's domestic dynamics through involvement in economic coopera...
The impact of brand-supplier relations on producers in the earthquake zone, Turkey 2023
Göçer Akder, Derya; Bahçecik, Şerif Onur (2023-8)
Türkiye'de Ortadoğu Çalışmaları
Özdemir, Zelal; Göçer Akder, Derya (İmge Kitabevi Yayınları, 2023-05-01)
Çin’in Kuşak Yol Girişimi Yatırımları ve Türkiye’de Rejimin Dönüşümü
Göçer Akder, Derya; ERGENÇ GLAUBERMAN, CEREN (2023-03-01)
Iran’s New Chapter in Cuspness: Linking the Eastern Mediterranean and Asia
Altunışık, Meliha; Göçer Akder, Derya (2022-10-01)
Siyasi Enformalite, Devlet Dönüşümü ve Ulusötesi Bağlantılılıklar: Kuşak Yol Girişimi Kapsamında Türkiye’de Kumport Vakası
Göçer Akder, Derya; ERGENÇ GLAUBERMAN, CEREN (2022-09-19)
21. Yüzyıl Bölge Çalışmaları: Üç Yaklaşım
Göçer Akder, Derya (2022-6-01)
Bölge çalışmaları 21. yüzyılda derin dönüşümler geçirmektedir. Bunların bir kısmı sosyal bilim disiplinlerindeki dönüşüme paralel gerçekleşmiş ve bu dönüşümlerde tek/çok kutupluluk, küreselleşme ve göç gibi dönemin başlıkl...
KYG İlişkileri ve Ortadoğu'da Devletin Dönüşümü: Türkiye Vaka Çalışması
Ergenç Glauberman, Ceren; Göçer Akder, Derya (Palgrave Macmillan, London , 2022-04-01)
Regional integration changes domestic decision-making structures, relations among social forces, and power distribution in different ways. While the EU and ASEAN constitute two different models of institutional regionaliza...
Devrim ve Savaş: Osmanlı Geçiş Döneminin Uluslararası Bağlantıları
Göçer Akder, Derya (2022-04-01)
Beginning of the 20th century witnessed revolutions and wars. As the region faces such episodes again, assessing the influence of global politics on domestic context remains crucial. Inspired the International Historical S...
BRI Engagement and State Transformation in the Middle East: A Case Study on Turkey
Göçer Akder, Derya; ERGENÇ GLAUBERMAN, CEREN (Palgrave Macmillan, 2022-01-01)
Citation Formats