Science and Technology Policy Research Center (TEKPOL), Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (2)

Has File(s)
No (1)
Yes (1)

Author
Erdil, Erkan (2)
Coşkun, Maryat (1)

Subject
Ekonomi (1)

Date Issued
2011 - 2017 (2)

Item Type
Project (1)

Recent Submissions

Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Orta Vadeli Değerlendirmesi
Erdil, Erkan(2017-12-31)
Bu çalışmada Türkiye’deki TTO’ların orta vadeli değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki TTO’ların çıktılarının ölçülmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve bu çerçeveyi kullanarak mevcut ...
Nanoteknoloji alanında Uluslararası düzeye erişebilme yolunda üniversite-sanayi ilişkilerinin incelenmesi
Erdil, Erkan(2011)
Citation Formats