Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Türkiye’deki Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) Orta Vadeli Değerlendirmesi
Erdil, Erkan; Coşkun, Maryat(2017-12-31)
Bu çalışmada Türkiye’deki TTO’ların orta vadeli değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’deki TTO’ların çıktılarının ölçülmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve bu çerçeveyi kullanarak mevcut ...
Nanoteknoloji alanında Uluslararası düzeye erişebilme yolunda üniversite-sanayi ilişkilerinin incelenmesi
Erdil, Erkan(2011)