Bilyeli kauçuk mesnetin değişik sıcaklıklardaki düşük yükleme hızları ve sünme altındaki davranışının belirlenmesi

Download
2010
Caner, Alp
Özkaya, Cenan
Erdal, Serkan
Sismik yalıtım sistemleri; köprü ayakları, havaalanları, hastaneler gibi yapılarda ve çok sayıdaki diğer yapılarda, tehlikeli depremlerin yıkıcı etkilerini önlemek veya azaltmak için ülkemizde birçok önemli yapıda kullanılmıştır. Çok soğuk kışlara veya günlük sıcaklık değişikliklerinin fazla olduğu yerlerde inşa edilen yapılarda bulunan kauçuk esaslı sismik yalıtıcıların davranışları zorlu çevre koşullarına göre değişebilmektedir. Düşük sıcaklıklarda kauçuğun sertleştiği ve yapılara aktarılan yükü arttıran yüksek rijitliğe neden olduğu çeşitli kereler analitik ve deneysel olarak gözlenmiştir. Bu nedenle onların farklı yük ve sıcaklık altındaki davranışlarının deneysel olarak da iyi anlaşılmasında fayda vardır. Bu araştırma son yapılan deneysel çalışmanın (bilyeli kauçuk mesnet adıyla anılan yeni geliştirilen sismik yalıtıcı) bir tamamlayıcısıdır. Yeni geliştirilen bilyeli kauçuk mesnetlerin üretilme kolaylığına ek olarak maliyet ve enerji dağıtma kapasiteleri gibi avantajlı tarafları vardır. Ancak onların düşük sıcaklıklardaki ve düşük hızlardaki davranışları henüz detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Farklı sıcaklık değerlerinde eksenel yük, basınç yükü ve yanal yer değiştirmeye maruz kalan bilyeli kauçuk mesnetlerin davranışı incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda bilyeli kauçuk mesnetlerin soğuk iklim şartlarında ve sünmeden dolayı oluşabilecek olası ağır yer değiştirme davranışı hakkında bilgi verilmiştir.
Citation Formats
A. Caner, C. Özkaya, and S. Erdal, “Bilyeli kauçuk mesnetin değişik sıcaklıklardaki düşük yükleme hızları ve sünme altındaki davranışının belirlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd05UazU.