Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides (LESSLOSS)
Polat, Hakkı(2007-8-31)
Earthquake and landslide risk is a public safety issue that requires appropriate mitigation measures and means to protect citizens, property, infrastructure and the built cultural heritage. Mitigating this risk requires in...
Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Balcı, Hidayet Begüm(2018-12-31)
Bu proje kapsamına düşey yüzlü (keson tipi) dalgakıranların müzvar (kafa) kısımları çevresinde dalga etkisi altında deniz tabanındaki oyulma süreçleri dalga-yapı-deniz tabanı etkileşimleri özelinde sayısal ve fiziksel mode...
Eymir Gölü taşıma kapasitesi ve ziyaretçi yönetim modeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Gözlet, Mehmet Sedat; Khodkar, Ghazal(2017-12-31)
Eymir Gölü Yönetim Planı kapsamında Faaliyet 2.1.1, Eymir Gölü ziyaretçi kapasitesinin belirlemek ve ziyaretçi planı yapmak olarak tanımlanmıştır. Yönetim Planı tarafından ortaya konan bu faaliyet, Eymir Gölü ve alanının t...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapıl...
Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması
Akçamete Güngör, Aslı; Dogan, Onur(2018-12-31)
İnşaat endüstrisi çalışma koşullarının tehlikeli içeriği nedeniyle iş kazalarının yaygın olarak yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Yüksekten düşme iş kazaları ise, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları arasında en ...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu pr...
Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray; Dizdar, Çağan(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla...
İSTASYONLARDAN ELDE EDİLEN TOPRAK NEMİ DEĞERLERİNİN KALİBRASYONU
Yılmaz, Mustafa Tuğrul(2016-12-31)
Bölgesel ve geniş alanları etkileyen kuraklıkların bitkiler üzerindeki etkisini ölçmekte yaygınlıkla kullanılan toprak nemi hidrolojik, hidrometeorolojik ve tarımsal çalışmalarda da çok öenmli olan bir değişkendir. Ülkemiz...
İzmir İç Körfezde yaşanan fırtına taşkınlarının araştırılması ve taşkınların önlenmesi için bir öneri: Durgun Dalga Havuzu modeli
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt; Kısacık, Doğan; Gözlet, Mehmet Sedat(2017-12-31)
Hızla gelişen kıyı kentleri plansız kentleşme ve geri kalan altyapıları ile özellikle doğal afetlere karşı daha kırılgan hale gelmektedirler. Bu kentler arasında yer alan İzmir, Ege Bölgesi’nin en önemli kenti konumundadır...
Çimento-Uçucu Kül İkili Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi
Akgül, Çağla; Tangüler Bayramtan, Meltem; Seyedian Choubi, Sepehr(2016-12-31)
Portland çimentosunun üretiminde yüksek miktarlarda hammadde ve enerji tüketilmekte; bununla beraber yüksek oranda küresel ısınmanın önemli parametrelerinden CO2 açığa çıkmaktadır. Bu durum oldukça endişe vericidir. Çiment...