Department of Civil Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (216)

Has File(s)
No (114)
Yes (102)

Author
Ersoy, Uğur (9)
Topkaya, Cem (9)
Özcebe, Güney (9)
Akyürek, Sevda Zuhal (8)
Binici, Barış (8)

Subject
İnşaat Mühendisliği (31)
İnşaat ve Yapı Teknolojisi (17)
Deprem Mühendisliği (8)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (7)
Temel Mühendisliği (7)

Date Issued
1966 - 1979 (22)
1980 - 1999 (30)
2000 - 2020 (164)

Item Type
Project (123)

Recent Submissions

Bindirmeli Çelik Çekirdekli Burkulması Önlenmiş Çaprazların Geliştirilmesi
Topkaya, Cem(2020-05-15)
Burkulması önlenmis çaprazlı (BÖÇ) çerçeveler ile ilgili tasarım kuralları ilk defa olarak 2019 yılında yürürlüge giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliginde yer almıstır. Halihazırda BÖÇ tedarigi yapan yurtdısı merkezli fi...
Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2020-04-01)
Bu çalısmada, tas dolgu kıyı tahkimatı gerisinde koheziv olmayan geri alan malzemesi ile doldurulmus dolgu alanında dalga asması kaynaklı geri alan yüzey degisimleri fiziksel model deneyleri ile arastırılmıstır. Deneyler...
Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-ka...
Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal; Coşar, Ahmet; Kentel Erdoğan, Elçin; Başaran, Adnan; Merzi, Nuri; Yakut, Murat; Dağdeviren, Murat; Yıldız, Özlem; Yanmaz, Ali Melih; Demir, İsmail; Aksu, Hakan; Bınley, Andrew; Selek, Zeliha(2019-09-01)
Yerüstü ve yeraltı su kaynakları potansiyelinin mekansal ve zamansal değişiminin havza bazında belirlenebilmesi için su bütçesi bileşenlerinin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hidrolojik döngüde yer a...
Serbest Düşülü Savakların Mansabında Oluşan Yerel Oyulmanın Deneysel ve Sayısal Araştırılması
Kaya, Nihat; Göğüş, Mustafa; Aydın, Mehmet Cihan; Dursun, Ömerul Faruk; Tunç, Mustafa; İkincioğulları, Erdinç(2019-06-01)
Serbest düşülü savakların mansabındaki yerel oyulmalar, hidrolik yapıların yıkılmasına veya hasar görmesine ve böylece kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesine neden olmaktadır. Her savak türünün akım karakteristi...
Çeşitli Endüstriyel Atıklar Kullanılarak Düşük Enerjili Çimentolar Elde Edilmesi
Garbaczı, Edward; Erdoğan, Sinan Turhan; Tokyay, Mustafa(2019-03-01)
Kalsiyum sülfoalüminat (KSA) çimentosu, klasik portland çimentosundan (PÇ) farklı klinker bilesenlerine sahip, daha düsük miktarda kalker kullanılarak, daha düsük fırın sıcaklıklarında hazırlanan, dolayısıyla çevresel etki...
İç Basınçlı Beton Tünellerde Betonarme Kaplama Davranışının Yenilikçi Deneysel ve Sayısal Yaklaşımlar ile İrdelenerek Tasarım Aracı Oluşturulması
Başarır, Hakan; Tuncay, Kağan; Arıcı, Yalın; Yaman, İsmail Özgür; Binici, Barış; Canbay, Erdem(2019)
Proje kapsamında, iç basınçlı betonarme tünellerin davranısının incelenmesi çok yönlü birarastırma programı ile incelenmistir. Iç basınçlı tünel analiz ve tasarımına yönelik literatürdebuldugumuz tüm çalısmalar sayısal vey...
Tane Boyutu Optimizasyonunun Lif Donatılı Yüksek Performanslı Çimentolu Kompozitlerin Mekanik Ve Kendiliginden Iyilesme Davranısına Etkisi
Keskin, Bahadır Süleyman; Keskin, Kasap Özlem(2019)
Tasarlanmıs Çimentolu Kompozitler (TÇK) tasarımlarından kaynaklanan çoklu mikroçatlaklanma davranısları ve bünyelerinde bulunan yüksek miktardaki baglayıcılar sayesindekendiliginden iyilesme özelligine sahip yüksek perform...
Türkiye uçucu küllerinin farklı incelik aralıklarına ayrılıp karakterize edilmesi
Akgül, Çağla; Seyedian Choubi, Sepehr(2018-12-31)
Uçucu kül, kazanlarda pulverize kömürün (ve varsa ikincil yakıtların) yakımı sonucunda açığa çıkan baca gazları içerisinde sürüklenen tozsu parçacıkların elektrostatik veya mekanik filtreler yardımıyla toplanması sonucu el...
Comparison of Frequency Analysis with Density Based Clustering in Evaluating Extreme Streamflows
Kentel Erdoğan, Elçin(2018-12-31)
Analysis of streamflow data has significant importance concerning sustainable use of water resources, planning supply of short and long term demands. Streamflow, unlike many other completely random variables, is a dependen...
Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı
Erdoğan, Sinan Turhan; Canbek, Oğulcan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı magnezyum oksiklorür ve magnezyum oksisisülfat (Sorel çimentoları) bağlayıcıları üretmek, üretimlerinde hammadde olarak endüstriyel atıklar kullanarak maliyet azaltmaya, ve oluşan tepkime ürünlerinin da...
Prekast tünel segmanlarında noktasal basınç deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Akyüz, Uğurhan(2018-12-31)
Segman tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri tünel delme makinesinin yapmış olduğu itkidir. Bu itki tünel delme makinesinin kazı esnasında prekast betonarme segmanların yan yüzeylerine uygulamış o...
AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ TEMELLERİNİN UZUN VADELİ TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LABORATUAR MODEL TESTLERİ
Huvaj Sarıhan, Nejan; Karamanli, Ata Firat(2018-12-31)
Açık denizlerde rüzgar türbinleri şiddetli ve tekrarlı, düşey ve yanal yüklere maruz kalan uzun ve narin kule tipi yapılardır, ve bu türbinlerin deniz tabanı zeminine yerleştirilecek olan temelleri önemli bir maliyet oluşt...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Alın Levhalı Değiştirilebilir Bağ Kirişlerinin İncelenmesi
Topkaya, Cem(2018-12-31)
Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için farkı detaylara sahip değiştirilebilir bağ kirişleri geliştirilmiştir. Bu detaylardan bir tanesi Romanya ve Kanada'da geliştirilen alın levhalı bağ kirişidir. Değiştirilecek olan kısı...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu pr...
YAYGIN ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SUYA DOYGUN OLMAYAN ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Toker, Nabi Kartal; Kenanoğlu, Melih Birhan(2018-12-31)
Suya doygun olmayan zeminlerle birçok geoteknik mühendisliği problem ve uygulamalarında karşılaşılmaktadır. Doygun olmayan zeminlerde su ve havanın beraber boşluklarda bulunmasından dolayı, iki fazlı doygun zemin mekaniği ...
Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2018-12-31)
Bu proje kapsamına düşey yüzlü (keson tipi) dalgakıranların müzvar (kafa) kısımları çevresinde dalga etkisi altında deniz tabanındaki oyulma süreçleri dalga-yapı-deniz tabanı etkileşimleri özelinde sayısal ve fiziksel mode...
Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması
Akçamete Güngör, Aslı(2018-12-31)
İnşaat endüstrisi çalışma koşullarının tehlikeli içeriği nedeniyle iş kazalarının yaygın olarak yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Yüksekten düşme iş kazaları ise, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları arasında en ...
Kuvvetli Yer Hareketlerindeki Belirsizliğin Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Zemin Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi
Gülerce, Zeynep(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, NGS tasarımı veya tasarımın lisanslanması aşamasında yapılan dinamik yapısal analizler için kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının, yapı-zemin etkileşimi ve üstyapı parametreleri üzerindeki etki...
Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran, Eray; Pehlivan, Barış Mert(2018-12-31)
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli...
Citation Formats