Nanotüplerin elektronik yapısının ve bunun topolojik kusurlar ve gerilmeler altındaki değişiminin sıcaklığa bağlı bilgisayar simulasyonu

Download
2001
Dereli, Gülay
Çağın, Tahir
Özdoğan, Cem
Karbon nanotüp simulasyonlarında kullanılmak üzere N-mertebeli, paralel hesap tekniği kullanılan sıkı bağ moleküler dinamik simulasyon programı geliştirilmiştir. geliştirilen algoritma , Comp. Phys. Comm. 148(2002)'de basılmıştır. Geliştirilen algoritma kullanılarak oluşturulan değişik geometrilere sahip karbon nanotüplerin elektronik yapıları ile elastik/plastik yapıları oda sıcaklığında germeler ve sıkıştırmalar altında incelenmiş sonuçlar Phys. Rev.'de basılmıştır.

Suggestions

Nanotanecik yapılı titanyumun üretimi ve biyouyumluluğu
Efe, Mert; Ercan, Batur(2017-12-31)
Ortopedik protezlerin vücuttaki kullanım sürelerini artırmak amacı ile titanyumun yüzeyindeki tanecik boyu freze işleminde yapılacak parametre ayarları ile kontrol edilip, nanoboyutta kristal elde edilmesi sağlanacaktır. Elde edilen nanokristal yüzeyli titanyum malzeme, optik mikroskop (mikroyapı), SEM (yüzeyin nanoyapısı), XRD (kristalografik yapı) ve EBSD (yüzeydeki düzlemlerin kristolografik oryantosyonları), goniyometre (ıslanabilirlik) yöntemleri ile karakterize edilecektir. Üretilen nanotanecik yüzey...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Rigorous designs of nano-optical couplers and absorbers with photonic crystals involving irregular arrays and nonidentical elements
Yazar, Şirin; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9)
This thesis presents design and analyses of compact and effective nano-optical couplers and absorbers based on photonic crystals. Single-input and double-input nano-optical couplers that provide electromagnetic wave transmission in desired directions are designed, and important parameters regarding their transmission efficiency are investigated. These designs are further cascaded by adding one after another to create nano-optical transmission systems, whose transmission characteristics are also examined. In...
Design and Optimization of Nanoantennas for Nano-Optical Applications
Işıklar, Göktuğ; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-9)
In this study, design and simulation of plasmonic nanoantenna structures to obtain high power enhancement capabilities at optical frequencies, as well as utilization of nanoantennas for imaging and sensing applications are presented. Plasmonic characteristics of nanoantennas, which depend on many parameters, such as material, frequency, geometry, and size, are investigated in detail via computational analyses of various nanoantenna structures. Numerical solutions of electromagnetic problems are performe...
Atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometrisi ile duyarlı ve ekonomik eser analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
Ataman, Osman Yavuz; Volkan, Mürvet; Kumser, Suat; Ertaş, Nusret(1996-06-30)
Küçük miktarlarda organik çözücünün aleve verilmesiyle atom tuzağı yüzeyinden atomlaştırmanın gerçekleştirildiği yeni bir analitik yöntem , Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi için geliştirilmiştir. Yöntem, Bi, Au ve Mn için uygulanmıştır. 2 dakikalık toplama süreleri için duyarlılık artışları, Bi, Au ve Mn için sırasıyla 94, 180 ve 6.6 olarak bulunmuştur. Atom tuzağı olarak kullanılan kuvrs boru yüzeyindeki türler, SEM ve XPS kullanarak incelenmiştir. Atomlaşma mekanizmasında ısıl etki dışında etmenler de ol...
Citation Formats
G. Dereli, T. Çağın, and C. Özdoğan, “Nanotüplerin elektronik yapısının ve bunun topolojik kusurlar ve gerilmeler altındaki değişiminin sıcaklığa bağlı bilgisayar simulasyonu,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRNU1URT0.