Hide/Show Apps

Nanotüplerin elektronik yapısının ve bunun topolojik kusurlar ve gerilmeler altındaki değişiminin sıcaklığa bağlı bilgisayar simulasyonu

2001
Dereli, Gülay
Çağın, Tahir
Özdoğan, Cem
Karbon nanotüp simulasyonlarında kullanılmak üzere N-mertebeli, paralel hesap tekniği kullanılan sıkı bağ moleküler dinamik simulasyon programı geliştirilmiştir. geliştirilen algoritma , Comp. Phys. Comm. 148(2002)'de basılmıştır. Geliştirilen algoritma kullanılarak oluşturulan değişik geometrilere sahip karbon nanotüplerin elektronik yapıları ile elastik/plastik yapıları oda sıcaklığında germeler ve sıkıştırmalar altında incelenmiş sonuçlar Phys. Rev.'de basılmıştır.