Department of Physics, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (135)

Has File(s)
No (70)
Yes (65)

Author
Turan, Raşit (16)
Parlak, Mehmet (13)
Altan, Hakan (9)
Bek, Alpan (9)
Bulur, Enver (9)

Subject
Fizik (24)
Maddenin Parçacıklarla Etkileşmesi (20)
Optik Özellikler (20)
Spektroskopi (20)
Arayüzler (16)

Date Issued
1993 - 1999 (10)
2000 - 2009 (16)
2010 - 2019 (109)

Recent Submissions

Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research (JENNIFER)
Zeyrek, Mehmet Tevfik(2019-3-31)
European particle physics groups interested in searching signals of new physics both with neutrinos, at T2K experiment, and at the intensity frontier, with the Belle-II experiment at the SUPERKEKB machine, want to share be...
Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2ZnSnS4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi
Karaağaç, Hakan; Parlak, Mehmet(2019)
Silisyum nanoteller maliyet-etkin olmayan sentezleme yöntemleriyle genellikle mekanikesneklikve optiksel-geçirgenlik gibi bazı kritik önemdeki özelliklerden yoksun belirli altaslarüzerinde üretilir. Üzerinde sentezlendikle...
İki Boyutlu Sistemler ile Au Arayüzlerinin Nanotribolojik Özellikleri Üzerine Teorik ve Deneysel Bir Çalışma
Toffoli, Hande; Toffoli, Daniele(2019)
2015 yılında yayınlanan bir rapora göre dünya enerji üretiminin yaklaşık beşte biri sürtünmesonucu kaybolmaktadır. Özellikle otomotiv sanayisinde bu kaybın 2012 yılı itibarıyla, toplammaliyetin üçte birine kadar çıkabildiğ...
POLİMER YÜZEYLERİNİN RADYO FREKANSLI PLAZMALAR İLE İŞLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Mansuroğlu, Doğan; Yedierler, Burak(2018-12-31)
Polimer malzemelerin gerek yapısal özellikleri gerekse ucuz maliyetli olmaları nedeniyle tekstil, otomotiv sanayi, ambalajlama, ve sağlık gibi bir çok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bu malzemelerin yüzeylerinin başka ...
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice; Işık, Mehmet; Delice, Serdar(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar i...
Femtosaniye kızılötesi lazerle silisyum pul içi gömülü kırınım yapılarının 5 mikrometre altı çözünürlükle doğrudan yazılması
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat; Çınar, Kamil; Demirtaş, Özge; Idikut, Firat(2018-12-31)
Projenin amacı, bizim keşfettiğimiz ve dünyada ilk kez silisyumun (Si) yüzey-altında ve 3 boyutlu olarak işlenmesine olanak sağlayan bir tekniği geliştirerek gömülü kırınımsal optik elemanların üretimi için sisteme y...
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Içli, Suat; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalam...
Yang Mills Matris Modelleri, Fuzzy Uzaylar ve Kaotik Dinamik
Kürkcüoğlu, Seçkin; Başkan, Kağan; Çelik, Ufuk Can; Oktay, Onur; Tasci, Cankut(2018-12-31)
Bu projede kütle deformasyon terimleri içeren Yang Mills matris modellerinde ortaya çıkan kaotik dinamiğin, somut modeller üzerinde analitik ve nümerik yöntemler kullanılarak çalışılmasına odaklanılacaktır. Bu çerçevede i...
Birinci Sınıf Fizik Laboratuvar Deneylerinin Uzaktan Erişim ile Yapılması
Turan, İsmail; Bilmiş, Selçuk; Yüce, Emre(2018-12-31)
Günümüzde internet üzerinden verilen dersler her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. MIT, Stanford gibi bir çok köklü üniversitelerin yanında "udacity" ve "edX" benzeri web siteleri aracılığıyla kullanıcılar, dünyanın en ...
ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TORÇ SİSTEMİNDE TÜRBÜLANS VE HIZ ALANI ÖLÇÜMÜ
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Mansuroğlu, Doğan(2018-12-31)
Bu projede mikrodalga ile üretilen atmosferik basınçtaki plazma sisteminde gözlemlenecek olan türbülans ve benzeri kaotik yapılanmaların, hidrodinamik özellikler üzerinden Schlieren görüntüleme yöntemi ile karakterize edil...
Rastgele Saçılmanın Işığın Frekansına Verdiği Tepkinin Hesaplanması
Yüce, Emre; Kürekci, Şahin(2018-12-31)
Işığın saçılarak ilerlediği bir ortamda yüzlerce veya binlerce mod arasında oluşan girişim, ışığın rengine göre farklılık göstermektedir [1, 2]. Bir kırınım ızgarası, ışığın renkleri arasındaki optik yolu kontrol ederek, f...
Radyasyon Basıncı ile Tahrik Edilen Düşük Sıcaklık Atomik Kuvvet Mikroskopisi(DS-AKM) Geliştirilmesi
Oral, Ahmet(2018-12-31)
Bu projede radyasyon basıncı kullanılarak yayı titreştirerek 2-300K sıcaklık aralığında çalışan bir Atomik Kuvvet Mikroskobu(DS-AKM) sistemi dünyada ilk olarak geliştirilecektir. Yayın sapmasını ölçen lazer'in DC ışık şidd...
Nano Boyutta Yapılandırılmış (bit patterned media) Manyetik Bilgi Saklama malzemelerinin Yüksek Performanslı Manyetik Kuvvet Mikroskopisi(ypMKM) ile karakterizasyonu
Oral, Ahmet(2018-12-31)
Bu projede 10nm ye kadar nano-yapılandırılmış manyetik bilgi saklama malzemelerinin yüksek performanslı Manyetik Kuvvet Mikroskobu(ypMKM) sistemi kullanılarak karakterizasyonu hedeflenmektedir. Manyetik bilgi saklama tekno...
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Şimşek, Kağan; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
Alternatif soğurucu katman olarak SnSexTe(1-x) ince film yapısının üretimi ve özelliklerinin araştırılması
Parlak, Mehmet; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Terlemezoğlu, Makbule; Demir, Merve(2018-12-31)
Bu çalışmada, SnSexTe(1-x) ince film yapısı cam altaşlar üzerine Sn, Se ve Te elementel kaynaklar kullanılarak belli bir sıra ile ısısal buharlaştırılarak katmanlı şekilde büyütülecektir. Bu üretim parametreleri, üçlü yap...
Magnetarların Yavaşlama Oranı ile Tork Gürültüsü Gücü Arasındaki Bağıntının Araştırılması
Baykal, Altan; İnam, Çağdaş Sıtkı(2018)
Bu projede, McGill Magnetar Kataloğu?nda yer alan bütün magnetarlar için literatürdekizamanlama çözümleri kullanılarak RXTE, SWIFT, XMM Newton ve Chandra arşiv verileriyeniden analiz edilmiştir. Magnetarların zamanlama çöz...
Telekomünikasyon Aralığında Yenilikçi Optoelektronik Aygıtların Üretimine Yönelik Optik Malzemelerin Femtosaniye Lazer ile Mikro-Modifikasyonu
Pavlov, Ihor; İlday, Ömer Fatih; Tokel, Onur(2018)
1,5 ?m dalgaboyunu kullanan telekomünikasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi, bunlarıdestekleyen teknolojilerin de gelişmesine bağlıdır ki, bunların en kritik olanları önemlikızılötesi malzemelerden yapılan mikroaygıtların...
3+1 Boyutta Manyetik Akı Simetrisi ve Bunun Renk Hapsine Etkisi
Özpineci, Altuğ(2018)
Bu proje kapsamında, yüksüz elektromanyetizmanın etkin bir modelinin çeşitli özellikleriniaraştırdık. Ayar alanları kullanılmadan, Lorentz dönüşümleri altında kanonik olmayandönüşümlere sahip alan- lar cinsinden ifade edil...
Yüksek Çözünürlüklü Fosfor Ekran Temelli X-ışınları Radyografi Detektörünün Geliştirilmesi
Sagsoz, Erdem Mustafa; Özkan, Hüsnü; Yüksel, Behiye; Oral, Ergun Emin; Sezgin, Metin Tevfik; Ezirmik, Vefa Kadri; Şen, Canhan(2018)
TÜBITAK TARAL 1003 projesi kapsamında yapılan bu proje çalısmasında; fiber optikplakalar üzerinde özel mikro patern olusturulmus ve sintilatör filmlerin bu mikroyapı üzerindebüyütülmesi sureti ile yüksek çözünürlüklü fosfo...
Plazmonik Uygulamaları İçin Geniş Alanlı Dielektrik Yüzeylerin Kontrollü Asimetrik Metal Nanoyapılarla Donatımları
Bek, Alpan(2018)
Teknolojinin boyutunun her geçen gün küçüldüğü çağımızda, nano üretimin de giderek önemkazanması kaçınılmaz bir sonuçtur. Lakin günümüz araştırmalarında yaygın olarak kullanılannano üretim teknikleri giderek sınırlarına ul...
Citation Formats