Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research (JENNIFER)
Zeyrek, Mehmet Tevfik(2019-3-31)
European particle physics groups interested in searching signals of new physics both with neutrinos, at T2K experiment, and at the intensity frontier, with the Belle-II experiment at the SUPERKEKB machine, want to share be...
Rastgele Saçılmanın Işığın Frekansına Verdiği Tepkinin Hesaplanması
Yüce, Emre; Kürekci, Şahin(2018-12-31)
Işığın saçılarak ilerlediği bir ortamda yüzlerce veya binlerce mod arasında oluşan girişim, ışığın rengine göre farklılık göstermektedir [1, 2]. Bir kırınım ızgarası, ışığın renkleri arasındaki optik yolu kontrol ederek, f...
ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TORÇ SİSTEMİNDE TÜRBÜLANS VE HIZ ALANI ÖLÇÜMÜ
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Mansuroğlu, Doğan(2018-12-31)
Bu projede mikrodalga ile üretilen atmosferik basınçtaki plazma sisteminde gözlemlenecek olan türbülans ve benzeri kaotik yapılanmaların, hidrodinamik özellikler üzerinden Schlieren görüntüleme yöntemi ile karakterize edil...
Birinci Sınıf Fizik Laboratuvar Deneylerinin Uzaktan Erişim ile Yapılması
Turan, İsmail; Bilmiş, Selçuk; Yüce, Emre(2018-12-31)
Günümüzde internet üzerinden verilen dersler her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. MIT, Stanford gibi bir çok köklü üniversitelerin yanında "udacity" ve "edX" benzeri web siteleri aracılığıyla kullanıcılar, dünyanın en ...
Hesaplamalı Astrofizikte Bazı Problemler
Gürkan, Mehmet Atakan; Erciyes, Çağri; Alver, Safa; Şahin, Mehmet Fatih(2017-12-31)
Bu projede hesaplamalı astrofizikteki iki problem üzerine çalışılması hedeflenmektedir. Bunlardan birincisi merkezinde yüksek kütleli bir karadelik içeren yıldız kümelerinin kararlılığının sayısal yöntemlerle incelenmesi, ...
PROGRAMLANABİLİR GENİŞ BANT IŞIK YOĞUNLAŞTIRMA
Yüce, Emre(2016-12-31)
Bu proje uzaysal ışık modülatörleri kullanılarak geniş bantta ışık yoğunlaştırmayı programlanabilir halde yapmayı amaçlamaktadır. İlk uygulama alanı olarak, elde edilecek yoğunlaştırmanın güneş gözelerinde etkinliği incele...
Sensör Uygulamaları İçin THz Metamalzeme Yapıların Geliştirilmesi
Altan, Hakan; Takan, Taylan; Yıldırım, İhsan Ozan; Nebioğlu, Mehmet Ali; Akkaya, Merve; Alkuş, Ümit(2017-12-31)
Terahertz teknolojisinde metamalzemeler, doğal malzemelerden elde edilemeyen elektromanyetik özellikler gösterdiği ve istenen fonksiyonellikte tasarlanabildiğinden, yapay optik elemanların tasarımında önemli bir yere sahip...
Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Mansuroğlu, Doğan(2017-12-31)
Proje kapsamında, farklı gazların ve gaz oranlarının ionize edilmesiyle elde edilen ve yarı-iletkenler ile engellenmiş parıltılı DC deşarj sistemleri çalışılacaktır. Irdelenecek fizik konuları çerçevesinde yeni bir plazma ...
Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) Yöntemi ile Arkeolojik Kalıntıların Elemental Analizi
Yedierler, Burak; Küçükkeskin, Efe(2014-12-31)
Bu projede,LIBS yöntemi ile arkeolojik kalıntıların elemental kompozisyonunun araştırılması ve tanımlanması problemi üzerine çalışılacaktır. Arkeolojik ve tarihsel kalıntılar ile kimi sanat eserleriçok nadide ürünler olmal...
Standart Model Ötesi Fiziğin Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda Araştırılması
Turan, İsmail; Kenar, Esin; Bilmiş, Selçuk(2015-12-31)
Cenevre yakınlarında kurulu olan CERN laboratuvarlarında halihazırda Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) deneyi veri almaya devam etmektedir. Amaçlar arasında bir süredir aranan Standart Model'in ihtiyacı olan Higgs parçacığ...