Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi

Download
2011
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikroyapısal ve manyetik özelliklere etkisi konvansiyonel ısıtmaya kıyasla incelenmiştir.
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, “Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd05EWTI.