Kuzeydoğu Akdeniz'in ekolojisi

Download
1997
Salihoğlu, İlkay
Uysal, Zahit
Yılmaz, Ayşen
Gücü, Ali Cemal

Suggestions

Kuzeybatı Levant Denizi (Rodos-Finike-Kıbrıs üçgeni) ekosistem dinamiği: Biyojeokimyasal dönüşümler, sistem modellenmesi ve beslenme ağı etkileşimleri, 1997-1999 dönemi sonuç raporu
Yılmaz, Ayşen; Latif, A. M.; Uysal, Zahit; Gücü, A.c.(2001)
An Embedded spatial statistics toolbox (R techniques) in open source GİS software (uDig)
Çavur, Mahmut; Düzgün, H. Şebnem; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2016)
It is widely considered that geographic information systems (GIS) should include more spatial data analysis (SDA) techniques. The issues of which techniques should be included and how statistical analysis can be integrated with GIS are still widely debated. However, the typical software does not include all geospatial techniques. In this respect, this thesis focuses on the means to develop a framework which implements R spatial statistical techniques in the uDig GIS so that GIS and spatial statistical analy...
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı, Kilikya- Adana Havzası kıta sahanlığı geç kuvaterner çökellerinin araştırılması projesi sonuç raporu- I
Ediger, Vedat; Okyar, Mahmut; Tekiroğlu, Eda S.; Görür, Naci; Çağatay, Namık(1999)
Kilikya-Adana Havzası kıta sahanlığı geç-Kuvaterner çekellerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, onbir değişik transgressif depolanma ve kıyısal kum kamalanması olarak adlandırılan güncel bir depolanma bulunmuştur. Bölgeye ait tabankayanın düzensiz erozyon yüzeyine ve fay kontrollü yapılara sahip olduğu belirlenmiştir.Çalışma sahası içerisinde en yaşlı transgresif depolanmanın geç-Kuvaterner öncesi dönemde, deniz seviyesi -180 m derinlikte iken, çökeldiği açıklanmıştır.Geç-Kuvaterner döne...
Marmara Denizi' nde besin tuzları-plankton dinamiğinin bir model yardımı ile incelenmesi projesi
Oğuz, Temel(2002)
Kuzeydoğu Akdeniz'deki ekonomik önemi olan bazı balıklarda ağır metal miktarları
Yemenicioğlu, Semal(1999)
Çevreye atılan ağır metallerin miktarları endüstrileşmenin başlamasıyla birlikte her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu metallerin bazıları (civa ve kadmiyum gibi) düşük dozlarda dahi canlılar üzerinde toksik etkiler yapmaktadır. Toksik metallerin organik bileşikleri anorganik tuzlarına oranla daha toksiktirler. Proje kapsamında özet kısmında adı geçen balık türlerinin yenilebilir kısımlarda ağır metal (Hg1 Pb, Zn1 Cd1 Ni1 Cr1 Cu1 Fe1 Mn) derişimleri ölçülmüştür. Bu metaller arasında civanın canlıların ...
Citation Formats
İ. Salihoğlu, Z. Uysal, A. Yılmaz, and A. C. Gücü, “Kuzeydoğu Akdeniz’in ekolojisi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRjMk1URT0.