Graduate School of Marine Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (102)

Has File(s)
Yes (82)
No (20)

Author
Tuğrul, Süleyman (16)
Uysal, Zahit (15)
Salihoğlu, Barış (12)
Gücü, Ali Cemal (11)
Kıdeyş, Ahmet Erkan (11)

Subject
Oşinografi (21)
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi (17)
Balıkçılık (11)
Biyoloji (11)
Ekoloji (9)

Date Issued
1987 - 1989 (4)
1990 - 1999 (22)
2000 - 2009 (31)
2010 - 2019 (43)

Recent Submissions

HES’ler (HidroElektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri
Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Yücel, Nebil; Örek, Ak Yeşim; Çevik, Cem; Koçak, Mustafa; Tuğrul, Süleyman(2019)
Göksu nehri tatlı su girdileri özellikle kıs (Subat) ve ilkbahar (Nisan) aylarında deniz yüzeyi veyüzeye yakın alt tabakaların sıcaklık, tuzluluk ve yogunluk dagılımlarında belirgindegisikliklere sebep olmus ve bölgede hak...
Uzaktan Kumandalı İnsansız Oşinografik-Batimetrik Araştırma Teknesi Prototipi
Tezcan, Devrim; Beklen, Mehmet(2018-12-31)
Sığ ve kıyıya yakın bölgelerde oşinografik-batimetrik çalışmalar yapmak oldukça zor ve risklidir. Çalışılan teknenin su altında kalan derinliği, bu teknenin yakıt - kira gibi masrafları, kıyının kayalık olması durumunda ca...
Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi
Yücel, Mustafa; Başduvar, Şehmus; Ermiş, Esra(2018-12-31)
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bır...
Discovering the diversity and functionality of diazotrophs in the East Mediterranean Sea (DIAZOGENE)
Ibello, Valeria; Karahan, Arzu; Küçükavşar, Selin(2018-12-31)
Biological nitrogen fixation (NF) is the process transferring nitrogen (N) from atmosphere to ocean interior. Primary production in the sea, often limited by the scarcity of N, benefits by the activity of marine diazotroph...
Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması
Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Tulumlular, deniz fıskiyeleri olarak bilinen ve çoğunlukla koloni oluşturarak yaşayan ilkel omurgalı formlarıdır. Son dönemlerde kök hücre ve biyoteknolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan model organizmalardan biridir. Ü...
ECOSPACE-F 3D: Ecospace İki Boyutlu (2B) Ekosistem Modelinin Fortran Diline Transferi ve Üç Boyutlu (3B) Haline Getirilmesi
Akoğlu, Ekin; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Ibello, Valeria; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Dünya üzerinde en çok kullanılan besin ağı modeli olan Ecopath with Ecosim (EwE)’in ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İtalyan Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü ortaklığıyla ülkemizde geliştirilen Fortran ver...
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi
Özkan, Korhan; Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Kıdeyş, Alison Margaret; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ak Örek, Yeşim; Karahan, Arzu; Oğul, Fatima Nur(2018-12-31)
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağası doğu Akdenizde üreyen ve nesilleri tehlike altında olan canlılardır. Bu nedenle bu canlıların evrimsel geçmişleri ve popülasyon yap...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Başduvar, Şehmus; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfe...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kalegeri, Pınar; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Tuğrul, Süleyman; Ibello, Valeria; Ak Örek, Yeşim; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Pınar, Hasan; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Başduvar, Şehmus; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Mıcık, Zikri(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin ol...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Ak Örek, Yeşim; Özkan, Korhan; Salihoğlu, Barış; Örek, Hasan; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Mıcık, Zikri; Tuğrul, Süleyman; Kalegeri, Pınar; Uysal, Zahit; Başduvar, Şehmus; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Açıkyol, Merve(2018-12-31)
Denizel ortam önemli bir ekonomik kaynak olmasının yanı sıra su, karbon ve ısı döngüsünün bölgesel ve küresel iklim değişimleri belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değiş...
Yayılımın Nesli Tehlike Altındaki Akdenz Fokunun Küçük Popülasyonlarının Devamlılığı Üzerindeki Etkisinin Anlaşılması
Gücü, Ali Cemal; Tutsak, Kazım; Tutsak, Ahmet; Işık, Öcal; Ok, Meltem; Akkaş, Alaeddin; Kurt, Merve(2018-12-31)
Akdeniz foku (Monachus monachus) Phocidae ailesinin en nadir bulunan üyesi olup, IUCN tarafından 2015 yılına kadar nesli kritik derecede tehlike altında olan türler arasında kabul edilmekteydi. Son dönemde yapılan çalışma...
ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi
Özkan, Korhan; Yapan, Batuhan Çağrı(2018-12-31)
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak ...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Örek, Ak Yeşim; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ...
Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme
Tuğrul, Süleyman; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria; Örek, Hasan; Karahan, Arzu(2018)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yanasürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, buproje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 m...
İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Özkan, Korhan; Yapan, Batuhan Çağrı(2017-12-31)
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olara...
Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği
Özkan, Korhan; Örek, Hasan; Akoğlu, Ekin; Ok, Meltem; Ak Örek, Yeşim; Ibello, Valeria; Yapan, Batuhan Çağrı; Elverici, Mert; Özhan, Koray; Gür, Hakan; Çoraman, Emrah; Kankılıç, Tolga; Kocaman, Emel; Yalçınkaya, Deniz; Öcal, Mine; Tohumcu, Begüm Ece; Karakuş, Onur; Kirdök, Idil; Yaprak, Gencer; Başkir, Saba; Yükrük, Can; Oğul, Fatima Nur; Özoğul, Yaren; Barut, Mehmet Onur; Akkuş, Gizem; Bilir, Batikan; Çiğdem, Cansu; Kurt, Merve; Kuşcuoğlu, Ecem(2017-12-31)
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve ...
Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı
Tezcan, Devrim(2016-12-31)
Bu proje önerisi, deniz tabanından alınan çökel örneklerinden tane boyu analizi yaparak yüzey çökellerinin taşınım haritasının yapılmasını, bunun için literatürde önerilen yöntemlerin denenip karşılaştırılmasını içermekted...
Doğu Akdeniz deki Atmosferik Parçacıkların, Kuru ve Yaş Çökellerin Kimyasal Karakterinin Belirlenmesi ve Türleştirilmesi: Menşe, Kaynak Bölgeler, Biyo-kullanılabilirlik ve Atmosferik Girdilerin Denizsel Üretime Etkisi
Tuğrul, Süleyman; Tutsak, Ersin; Koçak, Mustafa; Nehir, Münevver; Yılmaz, Gültekin; Uysal, Zahit(2016)
Ocak 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında yoğun bir şekilde aerosol (iri, ince ve bulk) ve kuru ve yaş-çökel (yağmur) örneklemeleri yapılmıştır. Atmosferik parçacıkların kütle derişimleri, suda-çözünebilir majör türler, s...
Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas (PERSEUS)
Kıdeyş, Ahmet Erkan(2015-12-31)
The overall scientific objectives of PERSEUS are to identify the interacting patterns of natural and human-derived pressures on the Mediterranean and Black Seas, assess their impact on marine ecosystems and, using the obje...
Pan-European infrastructure for ocean and marine data management (SeaDataNet II)
Kıdeyş, Ahmet Erkan(2015-9-30)
The overall objective of the SeaDataNet II project is to upgrade the present SeaDataNet infrastructure into an operationally robust and state-of-the-art Pan-European infrastructure for providing up-to-date and high quality...
Citation Formats