Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management (SeaDataCloud)
Kıdeyş, Ahmet Erkan(2020-11-31)
The SeaDataNet pan-European infrastructure has been developed by NODCs and major research institutes from 34 countries. Over 100 marine data centres are connected and provide discovery and access to data resources for all ...
Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması
Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Tulumlular, deniz fıskiyeleri olarak bilinen ve çoğunlukla koloni oluşturarak yaşayan ilkel omurgalı formlarıdır. Son dönemlerde kök hücre ve biyoteknolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan model organizmalardan biridir. Ü...
Uzaktan Kumandalı İnsansız Oşinografik-Batimetrik Araştırma Teknesi Prototipi
Tezcan, Devrim; Beklen, Mehmet(2018-12-31)
Sığ ve kıyıya yakın bölgelerde oşinografik-batimetrik çalışmalar yapmak oldukça zor ve risklidir. Çalışılan teknenin su altında kalan derinliği, bu teknenin yakıt - kira gibi masrafları, kıyının kayalık olması durumunda ca...
Discovering the diversity and functionality of diazotrophs in the East Mediterranean Sea (DIAZOGENE)
Ibello, Valeria; Karahan, Arzu; Küçükavşar, Selin(2018-12-31)
Biological nitrogen fixation (NF) is the process transferring nitrogen (N) from atmosphere to ocean interior. Primary production in the sea, often limited by the scarcity of N, benefits by the activity of marine diazotroph...
Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği
Özkan, Korhan; Örek, Hasan; Akoğlu, Ekin; Ok, Meltem; Ak Örek, Yeşim; Ibello, Valeria; Yapan, Batuhan Çağrı; Elverici, Mert; Özhan, Koray; Gür, Hakan; Çoraman, Emrah; Kankılıç, Tolga; Kocaman, Emel; Yalçınkaya, Deniz; Öcal, Mine; Tohumcu, Begüm Ece; Karakuş, Onur; Kirdök, Idil; Yaprak, Gencer; Başkir, Saba; Yükrük, Can; Oğul, Fatima Nur; Özoğul, Yaren; Barut, Mehmet Onur; Akkuş, Gizem; Bilir, Batikan; Çiğdem, Cansu; Kurt, Merve; Kuşcuoğlu, Ecem(2017-12-31)
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve ...
ECOSPACE-F 3D: Ecospace İki Boyutlu (2B) Ekosistem Modelinin Fortran Diline Transferi ve Üç Boyutlu (3B) Haline Getirilmesi
Akoğlu, Ekin; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Ibello, Valeria; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Dünya üzerinde en çok kullanılan besin ağı modeli olan Ecopath with Ecosim (EwE)’in ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İtalyan Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü ortaklığıyla ülkemizde geliştirilen Fortran ver...
Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi
Yücel, Mustafa; Başduvar, Şehmus; Ermiş, Esra(2018-12-31)
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bır...
Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı
Tezcan, Devrim(2016-12-31)
Bu proje önerisi, deniz tabanından alınan çökel örneklerinden tane boyu analizi yaparak yüzey çökellerinin taşınım haritasının yapılmasını, bunun için literatürde önerilen yöntemlerin denenip karşılaştırılmasını içermekted...
İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Özkan, Korhan; Yapan, Batuhan Çağrı(2017-12-31)
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olara...
DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİNERAL TOZUN ATMOSFERİK KOLON İÇERİSİNDEKİ DİKEY VE YATAY DAĞILIMI: KİMYASAL KOMPOZİSYON VE UZUN ERİMLİ TAŞINIM
Koçak, Mustafa; Kalegeri, Pınar; Tutsak, Ersin(2014-12-31)
Sahra ve Orta Doğu çölleri sırasıyla Akdeniz'i güney ve doğusundan kuşatırken, bölge atmosferine mineral toz parçacıklarını sağlamaktadır. Özellikle geçiş mevsimlerinde etkili olan toz fırtınalarının Doğu Akdeniz’i Bölgesi...