Graduate School of Marine Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (128)

Has File(s)
Yes (82)
No (46)

Author
Tuğrul, Süleyman (17)
Kıdeyş, Ahmet Erkan (16)
Uysal, Zahit (16)
Salihoğlu, Barış (15)
Gücü, Ali Cemal (12)

Subject
Oşinografi (21)
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi (17)
Balıkçılık (11)
Biyoloji (11)
Ekoloji (9)

Date Issued
1981 - 1989 (5)
1990 - 1999 (33)
2000 - 2009 (41)
2010 - 2019 (47)

Item Type
Project (66)

Recent Submissions

HES’ler (HidroElektrik Santralleri) ve Deniz Ekosistemlerine Olası Etkileri
Yücel, Nebil; Uysal, Zahit; Örek, Ak Yeşim; Örek, Hasan; Çevik, Cem; Tuğrul, Süleyman; Koçak, Mustafa(2019)
Göksu nehri tatlı su girdileri özellikle kıs (Subat) ve ilkbahar (Nisan) aylarında deniz yüzeyi veyüzeye yakın alt tabakaların sıcaklık, tuzluluk ve yogunluk dagılımlarında belirgindegisikliklere sebep olmus ve bölgede hak...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfe...
ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi
Özkan, Korhan(2018-12-31)
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak ...
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi
Özkan, Korhan; Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Karahan, Arzu; Kıdeyş, Ahmet Erkan(2018-12-31)
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağası doğu Akdenizde üreyen ve nesilleri tehlike altında olan canlılardır. Bu nedenle bu canlıların evrimsel geçmişleri ve popülasyon yap...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin ol...
Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2017
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Özkan, Korhan; Salihoğlu, Barış; Örek, Hasan; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Kalegeri, Pınar; Başduvar, Şehmus; Uysal, Zahit; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin(2018-12-31)
Denizel ortam önemli bir ekonomik kaynak olmasının yanı sıra su, karbon ve ısı döngüsünün bölgesel ve küresel iklim değişimleri belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değiş...
Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması
Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Tulumlular, deniz fıskiyeleri olarak bilinen ve çoğunlukla koloni oluşturarak yaşayan ilkel omurgalı formlarıdır. Son dönemlerde kök hücre ve biyoteknolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan model organizmalardan biridir. Ü...
ECOSPACE-F 3D: Ecospace İki Boyutlu (2B) Ekosistem Modelinin Fortran Diline Transferi ve Üç Boyutlu (3B) Haline Getirilmesi
Akoğlu, Ekin; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea; Ibello, Valeria; Salihoğlu, Barış(2018-12-31)
Dünya üzerinde en çok kullanılan besin ağı modeli olan Ecopath with Ecosim (EwE)’in ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İtalyan Ulusal Oşinografi ve Deneysel Jeofizik Enstitüsü ortaklığıyla ülkemizde geliştirilen Fortran ver...
Discovering the diversity and functionality of diazotrophs in the East Mediterranean Sea (DIAZOGENE)
Ibello, Valeria; Küçükavşar, Selin(2018-12-31)
Biological nitrogen fixation (NF) is the process transferring nitrogen (N) from atmosphere to ocean interior. Primary production in the sea, often limited by the scarcity of N, benefits by the activity of marine diazotroph...
Uzaktan Kumandalı İnsansız Oşinografik-Batimetrik Araştırma Teknesi Prototipi
Tezcan, Devrim(2018-12-31)
Sığ ve kıyıya yakın bölgelerde oşinografik-batimetrik çalışmalar yapmak oldukça zor ve risklidir. Çalışılan teknenin su altında kalan derinliği, bu teknenin yakıt - kira gibi masrafları, kıyının kayalık olması durumunda ca...
Denizel Redoks Arayüzlerinde Oluşan Metal Nanoparçacıklarının Kompozisyon ve Morfolojisinin Belirlenmesi
Yücel, Mustafa; Ermiş, Esra(2018-12-31)
Denizel ekosistemler için çözünmüş metaller, özelikle demir hayati öneme sahiptir. Işıklı tabakada birincil üretimi limitleyici bir rol oynayabilen metaller, redoksa bağlı biyojeokimyasal döngülerde de elektron alma ve bır...
Yayılımın Nesli Tehlike Altındaki Akdenz Fokunun Küçük Popülasyonlarının Devamlılığı Üzerindeki Etkisinin Anlaşılması
Gücü, Ali Cemal; Tutsak, Ahmet; Işık, Öcal; Ok, Meltem; Kurt, Merve(2018-12-31)
Akdeniz foku (Monachus monachus) Phocidae ailesinin en nadir bulunan üyesi olup, IUCN tarafından 2015 yılına kadar nesli kritik derecede tehlike altında olan türler arasında kabul edilmekteydi. Son dönemde yapılan çalışma...
Türkiye’nin Akdeniz Sahillerinde Mikro-Plastik Kompozisyonu ve Miktarının Belirlenmesi; Mikro Plastiklerin Deniz Ürünlerinde Olası Biyolojik Birikimi
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Salihoğlu, Barış; Eraslan, Durali; Emre, Yılmaz; Jovanovic, Boris(2018-06-01)
Dünya ve Türkiye denizleri için denizel atık ve mikroplastik kirliliği her geçen gün artış gösteren çok önemli bir problemdir. 2015 yılı deniz yüzeyinden elde edilen mikroplastik miktarı 16.339 ve 520.213 adet km-2 aras...
Denizlerdeki Mikrobiyal Reaksiyonların Yeni Yaklaşımlar Kullanılarak Araştırılması: Genetik, Biyojeokimya ve Modelleme
Tuğrul, Süleyman; Salihoğlu, Barış; Ibello, Valeria; Örek, Hasan; Karahan, Arzu(2018)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yanasürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, buproje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 m...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ...
İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Özkan, Korhan(2017-12-31)
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olara...
Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği
Özkan, Korhan; Örek, Hasan; Akoğlu, Ekin; Ok, Meltem; Ibello, Valeria; Çoraman, Emrah; Kankılıç, Tolga; Özhan, Koray; Yalçınkaya, Deniz; Öcal, Mine; Tohumcu, Begüm Ece; Karakuş, Onur; Kirdök, Idil; Yaprak, Gencer; Başkir, Saba; Yükrük, Can; Oğul, Fatima Nur; Özoğul, Yaren; Barut, Mehmet Onur; Akkuş, Gizem; Bilir, Batikan; Çiğdem, Cansu; Kurt, Merve; Kuşcuoğlu, Ecem(2017-12-31)
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve ...
Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Burak, Zinet Selmin; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yıldırım, Pelin; Hapoğlu, Hale; Karasu Benli, Aysel Çağlan; Balas, Lale; Altındağ, Ahmet(2017-06-01)
Bu proje kapsamında kapalı kıyısal sularda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kalite parametrelerinin ölçümlenmesi, cografi bilgi sistemi(CBS) destekli internet üzerinden erisimli bir su kalitesi yönetimi veri sisteminin...
Göksu Nehir Ağzında Deniz Tabanı Çökel Taşınımı
Tezcan, Devrim(2016-12-31)
Bu proje önerisi, deniz tabanından alınan çökel örneklerinden tane boyu analizi yaparak yüzey çökellerinin taşınım haritasının yapılmasını, bunun için literatürde önerilen yöntemlerin denenip karşılaştırılmasını içermekted...
Türkiye Denizlerinde Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Yönetimi Seçeneklerinin Geliştirilmesi
Özbilgin, Hüseyin; Dağtekin, Murat; Salihoğlu, Barış; Yüksek, Ahsen; Ak Örek, Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Arkın, Şadi Sinan; Sumaıla, Rashid; Bingel, Ferit; Oğuz, İsmail Temel; Bundy, Alida(2016-04-01)
Bu proje ulusal denizlerimizde Ekosisteme dayalı balıkçılık yönetimine yönelik bir bilimsel temel ortaya koymuştur. Bu amaçla interdisipliner ve bütünlükçü bir yol izlenmiş ve değişen ulusal ve ekonomik ihtiyaçlar, çevre...
Citation Formats