Betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan fiberli polimerler için alternatif ankraj metodları

Download
2006
Lifli polimerler kullanılarak yapılan güçlendirme projelerinin tasarımında ankraj ya da kenetlenme dayanımının önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada, beton veya tuğla elemanların sıvalı veya sıvasız yüzeylerine yapıştırılmış karbon lifli polimerlerin (KLP) kesme dayanımlarının incelendiği deneysel ve analitik programlar sunulmuştur. Yapılan çalışma kapsamında çift eksen çekme deney düzeneği kullanılarak değişik ankaraj metotları denenmiştir. Deneyler neticesinde, yüzeyleri sıvalı beton veya yığma elemanlara yapıştırılan KLP`lerin dayanımlarının sıvasızlara göre düştüğü gözlemlenmiştir. Ek olarak tuğla elemanlara yapıştırılan KLP`lerin dayanımlarının betona yapıştırılanlara kıyasla çok düşük olduğu gözlenmiştir. Gömme tip ankarajlar, üzerlerine yapıştırıldıkları sıvalı veya sıvasız elemanların kesme dayanımlarını büyük oranda arttırdıkları saptanmıştır. Çalışma kapsamında tasarımda kullanılmaya yönelik bir ankraj dayanım modeli oluşturulmuştur. Düşük beton dayanımına sahip dört adet kiriş ankrajlı ve ankrajsız olarak LP ile güçlendirilmiş ve deneyler sonucunda literatürdeki ayrışma modellerinin göçme şeklini ve kapasiteyi tahmin etmedeki etkinlikleri tartışılmıştır. Deneysel programlar ışığında ülkemizde kullanılan LP güçlendirmeleri için bir dizi öneriler sunulmuştur.

Suggestions

A Computer vision based method for semi-automated rebar detection and measurement of reinforced concrete columns /
Hassan, Muhammad Usman; Kurç, Özgür; Department of Civil Engineering (2014)
As-built information of reinforced sections is necessary to ascertain structural characteristics from load carrying capacity, serviceability, structural integrity and adherence to code perspective. The objective of this research is to develop a semi-automated structural information acquisition method that can be used to determine as-built information regarding rebar grids of reinforced concrete columns. The technique involves application of photogrammetry, image processing and computer vision knowledge to o...
Effect of test methods on the performance of fiber reinforced concrete with different dosages and matrices
Hetemoğlu, Yalçın Oğuz; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2018)
Through the last few decades, the idea of adding fibers in to concrete has been quite improved, considering the significant contribution of fibers to the mechanical properties of concrete such as tensile strength, energy absorption capacity and ductility. As a result of many intensive research Fiber Reinforced Concrete (FRC) has become a high-tech material that ensures great performance yet needs efficient design and application. However, the lack of a universally accepted approach and standardized test met...
Experimental and numerical investigation of shrinkage mechanism of plain and reinforced concrete members
Albostan, Utku; Kurç, Özgür; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2020-9)
Concrete shrinkage is a long-term process causing a reduction in the volume of a concrete member. In the majority of the concrete models, shrinkage is considered as a uniform unrestrained shortening through the longest dimension, but in reality, due to the existence of aggregates and reinforcing bars, which restrains the shrinkage deformations, a non-homogeneous strain distribution occurs within the member. In order to measure such non-homogeneous deformations on an entire surface, digital image corre...
Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışı üzerine etkileri
Özcebe, Güney; Canbay, Erdem; Ersoy, Uğur(2001)
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de sismik güçlendirme için yaygın olarak kullanılan betonarme ile doldurulmuş çerçevelerin davranış ve dayanımını incelemektir. Toplam iki adet, 1/3 ölçekli test elemanı imal edilmiştir. Bu modeller simetrik olup üç açıklıklı ve iki katlıdırlar. Önce boş çerçeveye tersinir tekrarlanır yükler altında hasar verilip, daha sonra hasarlı bu çerçevenin orta açıklığı betonarme perde duvarla doldurularak denenmiştir. Yapı üzerine gelen yükün, çerçeveyle dolgu duvar arasında nasıl payla...
Ground motion scaling for the prediction of the seismic response of concrete gravity dams
Duygu, Mustafa Berk; Arıcı, Yalın; Department of Civil Engineering (2014)
Designing dams for seismic safety gains importance as the number of dams are increasing as a result of increasing need in water storage and hydropower. To define a structure’s seismic safety, scaling of accelerograms should be considered as one of the most crucial elements. Appropriate scaling of ground motion records is required to better estimate the linear and nonlinear structural response of a structure. Although, in literature, there exist numerous methods dealing with this issue, it is required to det...
Citation Formats
B. Binici, “Betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan fiberli polimerler için alternatif ankraj metodları,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RRM01EQT0.