ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAYINLARI

Suggestions

ODTÜ ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK ve BEDEN İMAJI
Demir, Ayhan Gürbüz(2016-12-31)
Bu projede ODTÜ öğrencilerinde yalnızlık ve beden imajı arasındaki ilişki incelenecektir.
ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları
Eryılmaz, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 ü...
ODTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri: Geçmişi, Bugünü Değerlendirmek ve Geleceğe Bakmak
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-10)
ODTÜ Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi faaliyet alanları ve yürüttüğü çalışmalar
Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2010-10-22)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Genetik Laboratuvarı
Karahan, Arzu (2021-04-01)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Deniz BilimleriEnstitüsü (DBE) bünyesinde yer alan genetiklaboratuvarında bakteriden memeliye kadar neredeysetüm denizel canlılar ile çalışmalar yapmaktayız. Çalışmaalanlarının genel başlıkları; popülasyon genetiği,filocoğrafya, DNA barkodlama, metagenomik olarakverilebilir. Ayrıca genetik laboratuvarı altında bulunantunikat laboratuvarında, model organizma olarakkullandığımız botryllid asidianlar üzerinde kök hücre,yaşlanma ve onarım çalışmaları sürdürmekteyiz...
Citation Formats
O. Çalışkan, Z. M. Akkar Ercan, H. O. Çetin, E. Yavuz, and B. Tabibi, ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAYINLARI. 2016, p. 248.