Department of Architecture, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (187)

Has File(s)
No (185)
Yes (2)

Author
Şahin Güçhan, Neriman (25)
Bilsel, Fatma Cânâ (21)
Peker, Ali Uzay (15)
Altan, Tomris Elvan (14)
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (13)

Subject
Architecture (2)
Architectural design (1)
Computational design (1)
Design participation (1)
Design research (1)

Date Issued
1999 - 1999 (1)
2000 - 2009 (52)
2010 - 2019 (127)
2020 - 2021 (7)

Recent Submissions

Mimar ve İnsan Nejat Ersin
Özgenel, Lale (Mimarlar Odası, 2021-03-01)
Bugünün Mimarlık Ortamında Yeniden Anlama ve Anlamlandırmaya Yönelik Bir Kavram Olarak Romantizm
Güzer, Celal Abdi; Özgenel, Lale (Pinhan, 2021-02-01)
Upgrading Participation Through Computational Thinking in Architecture
Albayrak de Brito Colaço, Canan; Mennan, Zeynep (Springer, 2021)
Advances in socio-technologies have contributed to a cultural shift towards active participation in society and eventually gave rise to a participatory culture. In the design context, the distinction between pseudo- and ge...
Reclaiming Context: Between Autonomy and Engagement
Kömez Dağlıoğlu, Esin (Routledge, 2020-12-01)
Mimari Maket Üzerine
Özgenel, Lale (Pelin Derviş Yayın Projesi, 2020-10-01)
Bir mimarlık eleştirisi ortamı olarak sosyal medya
Güzer, Celal Abdi (Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2020-06-01)
The Limits of Social Media as a Medium of Architectural CriticismArchitectural criticism gains a plurality with reference to its cultural domains and forms. Popular culture is one of these alternative cultural domains. Soc...
Türkiye'de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu
Güzer, Celal Abdi (Koç Üniversitesi VEKAM, 2020-01-01)
"Türkiye’de Modern Mimarlığın Sınırları: Dalokay ve Tekelioğlu" başlıklı bölümde1950'ler sonrasında Türkiye modern mimarlık ortamında öne çıkan mimarlar Vedat Dalokay ve Nejat Tekelioğlu'nun mimari yaklaşım yapıları üzerin...
Eğitim Yapılarından Öğrenmek
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (Pegem A Yayıncılık, 2019-12-01)
İnsanoğlunun varoluşundan beri süregelen öğrenme merakı bireyin ve toplumların gelişmesinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Uzun bir geçmişi olan öğrenme ve beraberinde gelişen eğitim kavramı üzerine tarih boyun...
Different Strategies of Housing Design
Çakmaklı, Ayşem Berrin (Intech Open, 2019-11-01)
In a perfect human settlement - providing food, shelter, communications,employment, an efficient environment for the occupants’ better performance - allhuman needs are satisfied without significantly polluting or destroyin...
İsfahan Cuma Câmii'nin Maksûre Kubbesi ve üzerindeki Bânî Kitâbesinde yer alan “Sultan” unvanı üzerine
Peker, Ali Uzay (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları , 2019-10-01)
Islamic architecture and art in Croatia Ottoman and contemporary heritage
ALİHODŽİĆ*, Rifat (2019-9-25)
ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAYINLARI
İMAMOĞLU, VACİT; KURAL, İLHAN; KARADOĞANER, ALPER; ENGİNSOY EKİNCİ, SEVİL; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Baş Bütüner, Funda; Doğan, Çağla; Töre Yargın, Gülşen; Oğur, Dilruba; Altan, Tomris Elvan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Atrium
Özgenel, Lale (ODTÜ Basım İşliği, 2019-05-01)
Sınıflandırma/Adlandırma: Dilsel Mekan ve Mimarlık Tarihi
Basa, İnci ( ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2019-05-01)
İnci Aslanoğlu için bir Mimarlık Tarihi Dizimi
Pinar, Ekin (null, ODTÜ Yayıncılık, 2019-04-01)
Occupants’ Attitudes Towards Consuming, Saving or Producing Energy
Aydemir, Gizem Nur; Elias Özkan, Soofia Tahira (, 2019-04-01)
Turgut Cansever ve İstanbul: Planlama, Mimari, Koruma
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-04-01)
A Luxury and Unhappy District: Sulukule, who would be blamed?
Mamaklı, Fatma Sezgi; Cengiz, Seda (Athens Institute for Education and Research, 2019-01-01)
Environmental Analysis of Construction Materials: Material Specifications for Green Built Environment
Çakmaklı, Ayşem Berrin (IGI Global, 2019-01-01)
There is a growing universal awareness of protecting the living and non-living environment and making enlightened decisions to achieve a sustainable development without destruction of the natural resources. In this point o...
Kır-kent Ayrımının Ortadan Kaldırılması Açısından Kırsal Kalkınma
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Ankara Üniversitesi Yayını, 2019-01-01)
Kır-kent bölünmesi, insanlık tarihinin kapitalizm ile derinleşen en önemli yabancılaşmasıdır. Uygarlığın ilerlemesinde kentli-köylü ayrımının bir gün ortadan kalkacağını ileri sürüyorsak da ...
Citation Formats