ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları

2000-01-01
Eryılmaz, Ali
Tatlı, Ali
Bu çalışma, yurtdışında bu alanda yapılan araştırmaların Türk üniversite öğrenci leri ile yapılmış bir tekrarı niteliğindedir. Çalışmanın amaçları; (i) üniversite öğrencilerinin mekaniğe giriş dersindeki kavram yanılgılarını (misconceptions) ölçecek bir testin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ve (ii) ODTÜ birinci sınıf öğrencilerinin mekaniğe giriş konusundaki kavram yamlgılarının taranmasıdır. 46, Türkçe çoktan seçmeli sorudan oluşan mekanik kavram yanılgısı testi ön test olarak 946 ve son test olarak 506 üniversite birinci sınıf öğrencisine mekaniğe giriş dersinde uygulandı, Sonuçların betimsel istatistik metodları ile analizi sonucu, öğrencilerin han:~i konuda ve ne kadar kavram yanılgısına sahip oldukları bulundu, Sonuçlar üç ana kategoride incelendi. I, Aristo fiziği, 2, İmpetus fiziği, ve 3, Grafiklerin yorumlanması, Aıisto fiziği üç kısımda incelendi; I, İdeale karşı gerçek sistemler, 2. Hareket kuvvetin göstergesidir, ve 3. Kuvvet, iv me ile değil hız ile doğru orantılıdır. İmpetus fiziğinde doğrusal impetus incelendi. Grafiklerin yorumlanması kısmında, öğrencilerin konumzaman grafiğinde yükseklik ile eğim arasında kavram yamlgıları incelendi. Bu kavram y.mılgılarının detayları, yüzdelikleri ve diğer ülkelerdeki çalışmalar ile karşılaştırılması detaylı olarak yapıldı.
Citation Formats
A. Eryılmaz and A. Tatlı, “ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları,” pp. 93–98, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75415.