Design And Production Of Architectural And Other Products

Download
1975
Adam, Mehmet
Etkenliğini sürdürmekte olan üretim süreçleri bir yandan da bir sürü problemi ortaya koymaktadır. Genel nitelikleri ile tüm ürünler için geçerli olan bu süreçler mimarlık üretimini de etkilemektedir. Dolayısıyla diğer ürünler için apaçık ortada olan süreçsel sorunlar bir miktar üstü örtülü olmakla beraber mimarlık ürünleri için de geçerlidir. Üretimin amacının kullanım ve değişim değeri üretmekten sadece değişim değeri üretmeye dönüşmesi bir yandan kullanıcı gereksinimlerine uyumlu ürünleri azaltırken bir yandan da üretim sürecine katılanları temel toplumsal niteliklerinden yoksun bırakmıştır. Üretimdeki değişmenin iki temel boyutu vardır ve bunlar toplumsal ve teknolojik yapılardaki(üretim ilişkilerindeki ve üretim araçlarındaki) değişmedir. Bu yapısal değişme üretim, tüketim ikilisinde de bir farklılık yaratmış ve tüketimin tüm süreç içinde belirleyiciliği kazanması ile üretim süreçleri ve onların ilk aşaması olan tasarlama süreçlerini de birer yabancılaşma süreçlerine dönüştürmüştür. Yeni üretim ilişkileri ile üretim araçlarının yöneldiği tek hedef ise belli başlı iki problemin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlar üretimi, gerçek hedefinden saptırarak belli gereksinmelere cevap vermeyi amaçlayan bir süreç olma niteliğinden uzaklaştırmış ve dolayısı ile hem ürünleri kullanım değeri olmayan mallara dönüştürmüş hem de onların üreticilerini içinde bulundukları toplumsal eylemden-ki bu da üretimdir- ücret olarak aldıkları paradan başka bir yarar sağlayamaz hale sokmuştur.

Suggestions

Evaluation of Motion Selection and Scaling for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams
Soysal, Berat Feyza; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (null; 2017-10-13)
The selection and scaling of the ground motions is usually the most effective factor determining the results of the safety assessment for concrete gravity dams. The guidelines for the nonlinear transient analyses of buildings, such as the one presented in ASCE/SEI-7-10, are generally applied to these structures. While these procedures are well-studied for the moment frames, their effectiveness and consistency has not been studied for gravity dam structures. The selection and scaling of the ground motions fo...
INVESTIGATION AND MODIFICATION OF HYDROKINETIC SAVONIUS TURBINE FOR LOW WATER SPEEDS
Ike-Offiah , Chiedozie Augustine; Orang, Ali Atashbar; Oğuz, Elif; Sustainable Environment and Energy Systems (2022-11)
With the ever-growing global interest in reducing greenhouse gases such as CO2, renewable energy options present a good energy alternative. Not only are they a sustainable option in their operational period, but they also have a low implementation cost especially, when compared to conventional fossil fuel sources. Hydrokinetic turbines have the advantages of energy predictability, relatively low visual impact, a high energy density, high capacity factor, and ease of manufacture, in addition to the low cost ...
Automated detection of discontinuity properties using terrestrial laser scanning data
Ünlüsoy, Deniz; Süzen, Mehmet Lütfi; Department of Geological Engineering (2020-12-24)
Traditional ground surveying methods for the determination of rock mass discontinuity characteristics are costly and time consuming when large survey areas are involved. In addition, some rock mass surfaces cannot be observed with ground, airborne, or satellite surveying methods. Terrestrial laser scanning offers new avenues in fieldwork, making the acquisition of large amounts of survey data possible. However, there is a need for new approaches and accompanying software for the analysis of such data....
Empirical assessment of the influence of aesthetic properties on product pleasure
Sevener, Zeynep; Asatekin, Mehmet; Department of Industrial Design (2003)
This thesis analyzes the influence of the aesthetic properties of products on inducing the feeling of product pleasure on consumers. The emergence of the pleasurability issue and pleasure-based product design approach are presented to provide the background. The connection between the pleasurable products and the aesthetic properties is examined since the aesthetic properties are the contributors of product pleasure. The aesthetic properties of the products are identified. The importance of the properties w...
Design optimization of tool extension components in machine tool assemblies based on the absorber effect between subcomponent modes
Tola, Hatice Elif; Özşahin, Orkun; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
Regenerative vibrations, called chatter, are a major problem limits productivity due to poor surface finish, low material removal rates and decrease in life of machine tool and equipment. Stability lobe diagrams are graphs that give a stable cutting limit at a given spindle speed, developed by the researchers as a chatter prevention tool. Various methods have been investigated to increase the critical cutting limit and suppress the most flexible mode in the machine tool frequency response function(FRF). Tun...
Citation Formats
M. Adam, “Design And Production Of Architectural And Other Products,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 31–44, 1975, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1975/cilt01/sayi_1/31-44.pdf.