Design And Production Of Architectural And Other Products

Download
1975
Adam, Mehmet
Etkenliğini sürdürmekte olan üretim süreçleri bir yandan da bir sürü problemi ortaya koymaktadır. Genel nitelikleri ile tüm ürünler için geçerli olan bu süreçler mimarlık üretimini de etkilemektedir. Dolayısıyla diğer ürünler için apaçık ortada olan süreçsel sorunlar bir miktar üstü örtülü olmakla beraber mimarlık ürünleri için de geçerlidir. Üretimin amacının kullanım ve değişim değeri üretmekten sadece değişim değeri üretmeye dönüşmesi bir yandan kullanıcı gereksinimlerine uyumlu ürünleri azaltırken bir yandan da üretim sürecine katılanları temel toplumsal niteliklerinden yoksun bırakmıştır. Üretimdeki değişmenin iki temel boyutu vardır ve bunlar toplumsal ve teknolojik yapılardaki(üretim ilişkilerindeki ve üretim araçlarındaki) değişmedir. Bu yapısal değişme üretim, tüketim ikilisinde de bir farklılık yaratmış ve tüketimin tüm süreç içinde belirleyiciliği kazanması ile üretim süreçleri ve onların ilk aşaması olan tasarlama süreçlerini de birer yabancılaşma süreçlerine dönüştürmüştür. Yeni üretim ilişkileri ile üretim araçlarının yöneldiği tek hedef ise belli başlı iki problemin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlar üretimi, gerçek hedefinden saptırarak belli gereksinmelere cevap vermeyi amaçlayan bir süreç olma niteliğinden uzaklaştırmış ve dolayısı ile hem ürünleri kullanım değeri olmayan mallara dönüştürmüş hem de onların üreticilerini içinde bulundukları toplumsal eylemden-ki bu da üretimdir- ücret olarak aldıkları paradan başka bir yarar sağlayamaz hale sokmuştur.

Suggestions

Evaluation of Motion Selection and Scaling for the Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity Dams
Soysal, Berat Feyza; Ay, Bekir Özer; Arıcı, Yalın (null; 2017-10-13)
The selection and scaling of the ground motions is usually the most effective factor determining the results of the safety assessment for concrete gravity dams. The guidelines for the nonlinear transient analyses of buildings, such as the one presented in ASCE/SEI-7-10, are generally applied to these structures. While these procedures are well-studied for the moment frames, their effectiveness and consistency has not been studied for gravity dam structures. The selection and scaling of the ground motions fo...
Automated detection of discontinuity properties using terrestrial laser scanning data
Ünlüsoy, Deniz; Süzen, Mehmet Lütfi; Department of Geological Engineering (2020-12-24)
Traditional ground surveying methods for the determination of rock mass discontinuity characteristics are costly and time consuming when large survey areas are involved. In addition, some rock mass surfaces cannot be observed with ground, airborne, or satellite surveying methods. Terrestrial laser scanning offers new avenues in fieldwork, making the acquisition of large amounts of survey data possible. However, there is a need for new approaches and accompanying software for the analysis of such data....
Empirical assessment of the influence of aesthetic properties on product pleasure
Sevener, Zeynep; Asatekin, Mehmet; Department of Industrial Design (2003)
This thesis analyzes the influence of the aesthetic properties of products on inducing the feeling of product pleasure on consumers. The emergence of the pleasurability issue and pleasure-based product design approach are presented to provide the background. The connection between the pleasurable products and the aesthetic properties is examined since the aesthetic properties are the contributors of product pleasure. The aesthetic properties of the products are identified. The importance of the properties w...
Energy conscious machine and robot speed decisions in two machine robotic cell scheduling
Güzel, Betül Necibe; Gürel, Sinan; Department of Industrial Engineering (2021-6-15)
Minimizing cycle time has always been a critical objective in manufacturing cells. Recently, energy efficient and environmentally conscious manufacturing practices have received increasing attention from researchers and practitioners. Therefore, in this thesis we consider a 2-machine manufacturing cell with a material handling robot where two conflicting objectives exist: minimization of cycle time and energy consumption. It is a flow type cell where identical parts are first processed on the first machine ...
INVESTIGATION OF DONOR, ACCEPTOR AND SUBSTITUENT EFFECT ON PHTHALIMIDE AND THIENO[3,4-c]PYRROLE-4,6-DIONE BASED DONOR-ACCEPTOR-DONOR TYPE MONOMERS AND POLYMERS
Çakal, Deniz; Önal, Ahmet Muhtar; Cihaner, Atilla; Department of Chemistry (2021-11-26)
Conjugated organic materials comprise a major field of material chemistry focused on the improvement of new building blocks for the synthesis of novel semiconducting materials with advanced functional properties. Such semiconducting systems have the advantage of low cost, solution processability and flexibility and find many applications in the field of plastic photovoltaics, electrochromics and display technologies. The electronic and optical features of these semiconducting organic materials can be tailor...
Citation Formats
M. Adam, “Design And Production Of Architectural And Other Products,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 31–44, 1975, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1975/cilt01/sayi_1/31-44.pdf.