Department of Architecture, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (848)

Has File(s)
No (801)
Yes (47)

Author
Altan, Tomris Elvan (25)
Bilsel, Fatma Cânâ (25)
Sorguç, Arzu (20)
Şahin Güçhan, Neriman (16)
Basa, İnci (14)

Subject
Architecture (145)
Ankara (18)
Building and Construction (18)
Civil and Structural Engineering (18)
Geography, Planning and Development (14)

Date Issued
1980 - 1989 (49)
1990 - 1999 (66)
2000 - 2009 (186)
2010 - 2019 (408)
2020 - 2021 (59)

Recent Submissions

The impact of natural ventilation on airborne biocontaminants: a study on COVID-19 dispersion in an open office
Abbas, Günsu Merin; Gürsel Dino, İpek (2021-12-01)
PurposeBiocontaminants represent higher risks to occupants' health in shared spaces. Natural ventilation is an effective strategy against indoor air biocontamination. However, the relationship between natural ventilation a...
Involving end users in retrofit of higher education buildings
Gooding, Luke; Erdogan, Bilge; Gürsel Dino, İpek (2021-12-01)
© 2021 Elsevier LtdAlthough the importance of end user participation during building improvement design is widely accepted, selecting the best approach for the engagement of users in design processes is a significant chall...
Collaborative building control: a conceptual mixed-initiative framework
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray (Taylor & Francis, 2021-6-22)
In the last two decades, automation systems have shown advanced developments and are widely adopted for various purposes in many fields. However, automation in buildings has not gained popularity and has a low acceptance l...
Kentsel Peyzajın Değişen Kavramsal Çerçevesi: Ankara Üzerine Değerlendirmeler
Baş Bütüner, Funda; Çavdar Sert, Selin (2021-06-01)
Cumhuriyet Döneminde Ankara’da tasarlanan bütüncül peyzaj dokusu, bugün yerini parçacıl bir yaklaşımla üretilen birbirinin tekrarı yeşil alanlara bırakmıştır. Bu değişimin getirdiği yıkıcı süreç kentin özgün peyzaj dokusun...
Active tectonics and kinematics of Fethiye-Göcek Bay, SW Turkey: Insight about the eastern edge of Pliny-Strabo Trenches
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (2021-04-01)
© 2021 Elsevier LtdPliny-Strabo Trench (PST)is a Subduction Transform Edge Propagator (STEP) fault developed at the northern edge of the African oceanic lithosphere connecting the Aegean and Cyprian trenches in the eastern...
The Heritage Resilience Scorecard: Performance Measurement in Risk Governance of Cultural Heritage
Yıldırım Esen, Sibel; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2021-01-01)
Cultural Heritage is increasingly threatened by natural and human-induced hazards. This article focuses on risk governance of cultural heritage and proposes a method, namely the Heritage Resilience Scorecard, for measuring...
Arayüz Dönüşümü: Gelecekteki İnsan-Bina Etkileşimleri
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray (2021-01-01)
Binalar, dünyadaki toplam enerji kullanımının yaklaşık %40'ından sorumludur ve bu oran, araştırmacıları yapı sistemlerinin işletilmesi ve kullanılması için yeni yollar üzerinde çalışmaya iten ciddi çevresel kaygılara yol a...
İyileştiren Dokunuş: Kos [Adası], Roma Asklepion Tapınağı’na Kutsal Şifa Yolculuğu
Soyöz, Ufuk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-31)
Same language different dialects: Expression of the modern movement in Ankara and Kaunas
Armağan Doğan, Huriye (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-31)
Morphological Diversity Of Ancient Minarets Architecture In The Ziban Region (Algeria): The Question Of Form, Style And Character
Zerari, Sami; Sriti, Leila; Pace, Vincenzo (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-31)
In the process of perception, all architectural objects are bearers of meaning even if those who create them do not intend to send a message or an idea. This process differs from one to another depending on the observer’s ...
A Computable Vitality: Tange’s Architectural System For Skopje
Tolunay Berber, Cansu; Özkar, Mine (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of Gyldenrisparken In Copenhagen
Bican, Nezih Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Dayar, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Teaching Architectural Design Studio Remotely: The Introduction to Architectural Design Course at METU
Kömez Dağlıoğlu, Esin; Pinar, Ekin; Gürsel Dino, İpek; Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda (2020-12-01)
Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü
Topçuoğlu, Feyza; Gürel, Havva Meltem (2020-12-01)
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli modernizasyon projelerinden biri olan kültürparklar, barındırdıkları eğlence tesisleri ve rekreasyonel faaliyetleri ile çağdaş yaşam modelini kentsel yeşil alanda temsil etmişlerdir. H...
Atatürk Orman Çiftliği’nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin Mekansal Dönüşümüne Etkisi
AYCI, Hilal (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12)
1920’li yıllarda ülkenin iktisadi zincirinin önemli bir parçası olarak kurgulanan aynı zamanda ideolojik yapılanmalarla bağlantılı olarak tanımlanmış ve oluşturulmuş olan AOÇ’nin konumu tarihsel süreçte değişmiştir. Modern...
Interface of the Natural Ventilation Systems with Building Management Systems
KARADAĞ, İLKER; Çakmaklı, Ayşem Berrin (2020-11-01)
The vertical city is increasingly being seen as the most viable solution for many urban centers. However, being vertical means constructing tall buildings which imply a large amount of energy requirement mostly due to the ...
CHARACTERISTICS OF RURAL ARCHITECTURE AND ITS USE IN THE COMAKDAG REGION: COMAKDAG KIZILAGAC VILLAGE, TURKEY
KURTULUŞ, VACİDE BETÜL; Şahin Güçhan, Neriman (Informa UK Limited, 2020-11-01)
comakdag is a rural region consisting of five villages and six plateau settlements in the Besparmak mountain range in Milas district, Mugla province, Turkey. The simple stone masonry buildings on the rocky cliffs and the i...
Mimarlıkta Fabrikasyon Teknolojileri ve Endüstri/Mimarlık 4.0
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (2020-10-01)
Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu dönüşüm, tasarım süreçlerinin...
Palladio’s Lines
Sarıca, Sezin (2020-10-01)
Citation Formats