Department of Architecture, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (833)

Has File(s)
No (788)
Yes (45)

Author
Bilsel, Fatma Cânâ (24)
Altan, Tomris Elvan (19)
Sorguç, Arzu (19)
Şahin Güçhan, Neriman (15)
Peker, Ali Uzay (14)

Subject
Architecture (138)
Civil and Structural Engineering (18)
Building and Construction (17)
Ankara (16)
Geography, Planning and Development (14)

Date Issued
1980 - 1989 (49)
1990 - 1999 (66)
2000 - 2009 (186)
2010 - 2019 (405)
2020 - 2021 (47)

Recent Submissions

Active tectonics and kinematics of Fethiye-Göcek Bay, SW Turkey: Insight about the eastern edge of Pliny-Strabo Trenches
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (2021-04-01)
© 2021 Elsevier LtdPliny-Strabo Trench (PST)is a Subduction Transform Edge Propagator (STEP) fault developed at the northern edge of the African oceanic lithosphere connecting the Aegean and Cyprian trenches in the eastern...
The Heritage Resilience Scorecard: Performance Measurement in Risk Governance of Cultural Heritage
Yıldırım Esen, Sibel; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2021-01-01)
Cultural Heritage is increasingly threatened by natural and human-induced hazards. This article focuses on risk governance of cultural heritage and proposes a method, namely the Heritage Resilience Scorecard, for measuring...
Arayüz Dönüşümü: Gelecekteki İnsan-Bina Etkileşimleri
Topak, Fatih; Pekeriçli, Mehmet Koray (2021-01-01)
Binalar, dünyadaki toplam enerji kullanımının yaklaşık %40'ından sorumludur ve bu oran, araştırmacıları yapı sistemlerinin işletilmesi ve kullanılması için yeni yollar üzerinde çalışmaya iten ciddi çevresel kaygılara yol a...
Teaching Architectural Design Studio Remotely: The Introduction to Architectural Design Course at METU
Kömez Dağlıoğlu, Esin; Pinar, Ekin; Gürsel Dino, İpek; Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda (2020-12-01)
Mekân-Politika Ekseninde Konya Kültürpark’ın Dönüşümü
Topçuoğlu, Feyza; Gürel, Havva Meltem (2020-12-01)
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli modernizasyon projelerinden biri olan kültürparklar, barındırdıkları eğlence tesisleri ve rekreasyonel faaliyetleri ile çağdaş yaşam modelini kentsel yeşil alanda temsil etmişlerdir. H...
Interface of the Natural Ventilation Systems with Building Management Systems
KARADAĞ, İLKER; Çakmaklı, Ayşem Berrin (2020-11-01)
The vertical city is increasingly being seen as the most viable solution for many urban centers. However, being vertical means constructing tall buildings which imply a large amount of energy requirement mostly due to the ...
CHARACTERISTICS OF RURAL ARCHITECTURE AND ITS USE IN THE COMAKDAG REGION: COMAKDAG KIZILAGAC VILLAGE, TURKEY
KURTULUŞ, VACİDE BETÜL; Şahin Güçhan, Neriman (Informa UK Limited, 2020-11-01)
comakdag is a rural region consisting of five villages and six plateau settlements in the Besparmak mountain range in Milas district, Mugla province, Turkey. The simple stone masonry buildings on the rocky cliffs and the i...
Palladio’s Lines
SARICA, SEZİN (2020-10-01)
Mimarlıkta Fabrikasyon Teknolojileri ve Endüstri/Mimarlık 4.0
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (2020-10-01)
Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu dönüşüm, tasarım süreçlerinin...
A lean thinking perspective towards K12 classroom design in Turkey
Taşkın, Gökçe Nihan; Tokdemir, Onur Behzat (2020-09-01)
The learning environment has several significant influences on the education process. It affects students' motivation, attention and active participation, student-teacher interaction, and lesson plan. In that sense, classr...
GELECEK, TEKNOLOJİ VE MİMARLIK
Gürsel Dino, Ipek; Abbas, Günsu Merin (2020-09-01)
Teknolojik gelişmeler ve Endüstri 4.0, gerek günlük gerekse profesyonel hayatın her katmanında büyük ölçekli değişimlere neden oldu, olmaya da devam etmekte. Bu gelişmelerle hayatımıza giren siber-fiziksel sistemler, nesne...
Gölgeler Üzerine, Gölgeler Üzerinden, Gölgelere Karşı: Heliomorfizm
Güneri Söğüt, Gizem Deniz (2020-09-01)
Güneşe yönelim/erişim ve kent formu soru, sorun ve önermelerinin bir arada ele alındığı söylemlere son yıllarda sıklıkla rastlar olduk. Konunun “yeni” olduğundan söz etmek elbette mümkün değil. Buna mukabil, etkileşimli ol...
Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Bölgesi’nin Müze Alanına Dönüşümü
Aykaç Leıdholm, Pınar (2020-08-01)
<p>Kültür eksenli kentsel dönüşüm politikalarının bir parçası olarak müze kavramı yapı sınırından kente yayılmış ve kentsel dönüşümün önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Müzeleşme olarak adlandırılan bu dönüşümün sonucun...
Image-based construction of building energy models using computer vision
Gürsel Dino, İpek; Sari, Alp Eren; Iseri, Orcun Koral; Akin, Sahin; Kalfaoglu, Esat; Erdogan, Bilge; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın (Elsevier BV, 2020-08-01)
Improving existing buildings' energy performance requires energy models that accurately represent the building. Computer vision methods, particularly image-based 3D reconstruction, can effectively support the creation of 3...
Decoding infrastructural terrain: the landscape fabric along the Sincan-Kayas commuter line in Ankara
Baş Bütüner, Funda; Sert, Selin; Aral, Hacer Ela (2020-08-01)
The rise of railways as urbanistic and landscape opportunities has generated new tracks in theory and practise. Apart from being decisive in the formation and development of the urban fabric, railways have also manipulated...
Archives as Fields of Heritage-Making in Istanbul's Historic Peninsula
Aykaç Leıdholm, Pınar (Intellect, 2020-07-01)
Heritage-making is a process of valorization carried out using complex exchanges, contestations, and negotiations between various actors. State actors attempt, through various strategies, to employ heritage-making in order...
The Architecture of Knowledge from the Knowledge of Architecture
Erişen, Serdar (2020-07-01)
At the verge of the crisis of production and knowledge, the discourse of university has shown how a modernist theoretical insight upon the nature of subjectivity could have been integrated with a social concern. It is this...
Çıkılamayan Sokaklar, Çıkılabilen Teraslar
Zelef, Mustafa Haluk (2020-07-01)
Working Memory: An Evaluation Of The Past In The Design Process
Delledonne, Nicola (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-6-30)
Focused on the relationship between architecture, history and archaeology, this paper examines meaningful cases in which the past has exerted its influence on the present, bringing to the fore the notion of working memory:...
Rediscovering Goethe’s Concept Of Polarity: A new direction for architectural morphogenesis
Gökmen, Sabri (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-6-30)
This paper will introduce Goethe's concept of polarity to discuss its theoretical and computational implications on natural and architectural morphogenesis (1). Polarity, as a dualist principle, is found in most of Goethe'...
Citation Formats