Department of Architecture, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1000)

Has File(s)
Yes (703)
No (297)

Author
Yazı Kurulu (56)
Bilsel, Fatma Cânâ (28)
Altan, Tomris Elvan (27)
Sorguç, Arzu (21)
Gürsel Dino, İpek (19)

Subject
Architecture (151)
Ankara (20)
Building and Construction (18)
Civil and Structural Engineering (18)
Turkey (16)

Date Issued
1980 - 1989 (58)
1990 - 1999 (79)
2000 - 2009 (202)
2010 - 2019 (461)
2020 - 2022 (116)

Item Type
Journal Article (912)
Book Review (19)
Article (9)
Conference Paper (4)
Book Chapter (1)

Recent Submissions

IoT-Based Real-Time updating multi-layered learning system applied for a special care context during COVID-19
Erişen, Serdar (2022-12-01)
In response to the COVID-19 pandemic and the need for increased research, this study aimed to develop a real-time learning system to provide infection control for residential special care contexts and in doing so, explored...
Data-driven, long-term prediction of building performance under climate change: Building energy demand and BIPV energy generation analysis across Turkey
Tamer, Tolga; Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla (2022-07-01)
This research presents a methodological framework for lifetime energy demand and PV energy generation predictions for a given building considering the CC impacts through multivariate regression models. As a case study, a h...
Sustainability of historic rural settlements based on participatory conservation approach: Kemer Village in Turkey
Ekici, Simay Cansu; Özçakır, Özgün; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2022-04-01)
Purpose This paper aims to address the issue of the conservation and management of rural cultural heritage, with the aim being to gain an understanding of current problems and needs through a participatory approach, in rec...
Fuzzy-based escape route fire-vulnerability assessment model for indoor built environment
Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2022-02-01)
Fire safety evaluation is rarely involved in the iterative building design process except for legislative approval phases compared to other building objectives. However, regardless of architectural design priorities, all b...
The impact of natural ventilation on airborne biocontaminants: a study on COVID-19 dispersion in an open office
Abbas, Günsu Merin; Gürsel Dino, İpek (2021-12-01)
PurposeBiocontaminants represent higher risks to occupants' health in shared spaces. Natural ventilation is an effective strategy against indoor air biocontamination. However, the relationship between natural ventilation a...
Bee House as a Rural Construct: Sampling Konya, Turkey
Erkovan, Nisa; Özgenel, Lale (2021-12-01)
Türkiye'de Değişen Yapı Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelemesi
Ay, Bekir Özer (2021-12-01)
Biyolojik harç kullanımının tarihi anıtların kalkerli taşlarındaki mikro-çatlakları iyileştirme potansiyeli
Bilecen, Kıvanç; Sırt Çıplak, Elif; Akoğlu, Kiraz Göze; Şahin Güçhan, Neriman (2021-12-01)
Since the early ages, first human beings, then architects and civil engineers have preferred stones for the construction of historic monuments and buildings due to their durable nature. But in the course of time, these sto...
Involving end users in retrofit of higher education buildings
Gooding, Luke; Erdogan, Bilge; Gürsel Dino, İpek (2021-12-01)
© 2021 Elsevier LtdAlthough the importance of end user participation during building improvement design is widely accepted, selecting the best approach for the engagement of users in design processes is a significant chall...
Through a Museum Window: Tacita Dean’s FILM (2011) and a Cinema of Dissensus
Pinar, Ekin (2021-12-01)
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Güner, Havva Gizem; Özkaya, Ayşe Belgin; Turhan, Senem; Öztürk Şengül, Mehtap; Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Peker, Ali Uzay; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Obituaries: Önder ŞENYAPILI, Arda DÜZGÜNEŞ
Tekeli, İlhan; Hasdoğan, Gülay; Korkut, Fatma; Gürsu, Hakan; Saltık, Hasan; Balamir, Murat; Üstünkök, Okan; Önür, Selahattin; Balamir, Aydan; Caner-Saltık, Emine N.; Tavukçuoğlu, Ayşe; Pekeriçli, Mehmet Koray; Sülüner, H. Sinan; Çelebi, Gülser; Erder, Evin; Yüncü Karanfil, Başak; Çelebi Yazıcıoğlu, Mine (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Kıbrıs’ta Bir Modern: Abdullah Onar, Konut Ve Modern Bir Yaşamın Tasarımı
Yavuz, Ezgi (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Kıbrıs’ta sömürge dönemi, modernleşme olgusunun ve modern mimarlığın ilk kez deneyimlendiği bir dönem olmuştur. Sömürge döneminin ardından da mimarlıkta modernist tutum kesintilere rağmen yer almaya devam etmiştir. Çalışma...
Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak: Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler
Demir, Barışcan (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Labirent, mimarlık ve felsefenin ortaklığına işaret eden topolojik bir model olarak belirmektedir. Geçmişin çıkmazları karşısında çözümler ürettiğine inanan her düşünce, hem bir labirentte yol almakta hem de yeni bir labir...
Financialization Of Housing And Mortgage Debt Repayment Strategies Of Households In Turkey
Suvar Aslan, Ahmet (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Housing is a complex phenomenon with social, economic and political dimensions. It is also an expensive fixed asset that can be used and consumed for centuries. Due to the considerable amount of capital required for the re...
New Or Transformed: Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period
Rifaioğlu, Mert Nezih (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Antakya, known as Antioch during the ancient period, has been inhabited continuously and formed/re-formed and transformed from antiquity to the present by different cultures and empires. It had an organic city form organiz...
Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Altay Kaya, Deniz (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmeleri ya da yerlerinden edilmelerini içeren zorunlu göç süreçleri, günümüzde giderek sıklaşan ve şiddetlenen ekolojik, politik, ekonomik ve toplumsal krizler sebebiyle artmakta ve kür...
Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden Değerlendirmeler
Uçar, Meltem (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Osmanlı Dönemi’nden günümüze ulaşan geleneksel konut yapıları çoğunlukla 19. yy sonu ve 20. yy başına tarihlenmektedir. Mevcut geleneksel konut araştırmaları çoğunlukla Osmanlı’nın son dönemine tarihlenen ve günümüze ulaşa...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara v...
Citation Formats