Department of Architecture, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1150)

Has File(s)
Yes (773)
No (377)

Author
Yazı Kurulu (57)
Bilsel, Fatma Cânâ (31)
Altan, Tomris Elvan (30)
Özgenel, Lale (30)
Gürsel Dino, İpek (27)

Subject
Architecture (152)
Ankara (28)
Building and Construction (18)
Civil and Structural Engineering (18)
Turkey (18)

Date Issued
1980 - 1989 (58)
1990 - 1999 (79)
2000 - 2009 (206)
2010 - 2019 (474)
2020 - 2024 (245)

Item Type
Journal Article (1049)
Book Review (21)
Article (10)
Other (5)
Conference Paper (4)

Recent Submissions

The Disappearence of the Oblique Function Theory
Erpek, Ertuğ; Kömez Dağlıoğlu, Esin (2024-04-01)
Shading Effect of Transparent Photovoltaic Panels on Crops Underneath Agrivoltaic Systems
Seyedpour Esmaeilzad, Seyedehnasim; Gürsel Dino, İpek; Güney, Dilara; Yıldırım, Yusuf Ersoy; Turan, Raşit; Özden, Talat (2024-02-01)
Agrivoltaic systems combine soil-grown crops with photovoltaic (PV) panels erected several meters above the ground. Combining solar panels and food crops on the same land can maximize land utilization. Under the PV panels,...
Politika ve Estetik Arasında: Sharon Hayes ve Deneysel Sinema Tarihleri
Pinar, Ekin (2024-01-01)
Bu makale, Sharon Hayes’in Gay Power 1971/2007/2012 isimli çalışmasında hem tarihsel bir belge hem de estetik bir malzeme olarak yetmişlerin deneysel sinemasıyla protesto teması ve biçimselliği ekseninde kurduğu ilişkiye o...
Construction processes and techniques in traditional Birgi houses: a typical Ottoman settlement
Diri Akyıldız, Filiz; Şahin Güçhan, Neriman; Aktaş, Yasemin Didem (2024-01-01)
The historic town of Birgi is a historic settlement within İzmir, Turkey, included in the UNESCO Tentative List of World Heritage Sites in 2012. Traditional Birgi houses, dated to the second half of the 18th and the beginn...
The Potential of Co-Designing with Living Organisms: Towards a New Ecological Paradigm in Architecture
Chayaamor-Heil, Natasha; Houette, Thibaut; Demirci, Özge; Badarnah, Lidia (2024-01-01)
Living organisms have been progressively used by designers to propose alternative design outcomes aiming towards more ecological aspects. The design development and manufacturing of new materials or design components from ...
CAMPUS UTOPIAS A visual re-reading
Savaş Sargın, Ayşen; Gramsbergen, Esther; Söylev, Yağiz (2023-12-15)
“Campus Utopias: A Visual Re-reading” describes a multidisciplinary graduate course conducted collaboratively by TU Delft and METU Ankara’s Architecture Departments in 2022. The research course focused on the key urban and...
20. Yüzyıldan Günümüze Bir Kentsel Doğa Parçası: Papazın Bağı
Tükenmez, Başak; Sökülmez, Buse Ezgi (2023-12-01)
The study examines and evaluates the construction, micro-history, and transformation of an example of urban nature: Papazın Bağı (Pastor’s Vineyard). The area is an officially protected natural area and commercial enterpri...
The Digitalization of Studio Practices and Its Impact on the Development of Design Literacy of First-Year Architecture Students
Yorgancıoğlu, Derya; Kömez Dağlıoğlu, Esin (2023-12-01)
Digital skills are emphasized in the ongoing process of digital transformation in higher education. In this article, digital literacy is discussed within the broader perspective of design literacy and the acceleration of t...
Kitap Eleştirisi: Sinema Ve Mimarlık Arakesitinde Kurgusal Mekân, Tarihsellik Ve Sanat
Pinar, Ekin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Konya Şer’iye Sicillerinde Yer Alan Konutlara Yönelik Tipoloji Araştırması
Deniz Demirel, Merve; Halaç, Hicran Hanım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Tarihsel süreç boyunca genellikle insanoğlunun yaşantısında iz bırakan olaylar veya durumlar tarihsel araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmalara dair bilgilere şer’iye sicillerinden, defterlerden, vakfiyelerden ve arşiv...
Challenges And Opportunities In Participatory Urban Design: Highlights From The Turkish Cases
Arslan, Özlem; Kaya Erol, Nursen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Integrating an effective participation into planning and urban design processes is necessary to democratize planning and design practices. However, integrating participation into these processes presents challenges which a...
The East In The West: Still Existing Victorian Turkish Baths In The British Isles
Pasin, Burkay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Influenced by Orientalist discourses, the British culture incorporated numerous Eastern building types, including the Turkish bath (hammam). In the mid-19 th century, the Turkish Bath Movement witnessed the construction of...
Tanzimat Sonrasında Selanik’in Gelişimi Ve İdadi Mektebi
Özbek, Yıldıray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Selanik 19.yüzyılın son çeyreğinde demografisi ve topografyası değişen önemli Osmanlı kentlerindendir. Şehirde, 16.yüzyılın son çeyreğinden 19.yüzyılın son çeyreğine kadar geçen 300 yıllık zaman içinde, 1830-37 yılları ara...
Sinemada Mekân Ve Cinsiyet: Sciamma Ve Patriyarkal Arkitektoniğin İskelesi
Kara, Özge (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Bu çalışmada Fransız yönetmen Céline Sciamma’nın, Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’nde ortaya koyduğu kadın tasviri, mekân teması merkeze alınarak yorumlanacaktır. Zira yönetmen kadına dair çizdiği portreyi, kadının mekâ...
Mekânın Özneleş[tir]Meye Yönelik Yapılandırıcı İşlevi: Kayseri Kentinde Mekânsal Deneyim Üzerine Tarihsel Bir Çözümleme
Ovacık Çoruh, Duygu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
Mekânın öznel deneyimi belirleyen etkisinin sorunsallaştırıldığı bu çalışma, Kayseri kentinin mekânsal yapılanmasında belirleyici hâle gelen pratiklere ilişkin eleştirel bir okumanın devamıdır. Okuma nesneye ilişkindir, an...
How Industry And Urban Form Co-Evolve: The Case Of The Silk Industry Town Of Shengze, China
Chen, Yue; Dijk, Terry Van (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023-12)
It is widely recognized that industrial activities exert a significant impact on the development of urban form; further research is still needed to understand how industry influences urban form during the extensive process...
A spatio-temporal framework to assess urban heat island effect on Yeni Mamak urban transformation zone (Ankara, Turkiye)
Baş Bütüner, Funda; Çakmaklı, Ayşem Berrin; Karakadılar, Ahmet Can; Deniz, Esra (2023-11-01)
Bir Kırsal Örüntü Fenotipi: Anamur Arı Evleri (Kovanlıkları)
Yılmaz Erkovan, Nisa; Özgenel, Lale (2023-11-01)
Coupling PCM wallboard utilization with night Ventilation: Energy efficiency and overheating risk in office buildings under climate change impact
Tamer, Tolga; Gürsel Dino, İpek; Baker, Derek Keıth; Akgül, Çağla (2023-11-01)
The rising population and increasing thermal comfort expectations are expected to exacerbate the already high HVAC use in offices, which unavoidably places a strain on energy supply systems. Storing thermal energy by incor...
A Historical Inquiry Into The Linguistic Analogy In Architecture
Basa, İnci (2023-11-01)
Citation Formats