Faiz Oranları Oynaklığının Modellenmesinde Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans Yaklaşımlarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

Download
2005-6
Aydın, Suat
Özcan, Kıvılcım Metin
Faiz oranlarının dönemsel yapısını tümden etkileyebilen kısa vadeli faiz oranları, para politikasının en önemli aracıdır. Ekonometrik modellerde sıklıkla yer verilen önemli bir değişken olmasına rağmen, faiz oranlarındaki değişimin kendisinin ya da oynaklığının dinamiğine ilişkin bir fikir birliğine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada, 12 aylık faiz oranlarının değişimi serisinin dinamiğini açıklamak üzere farklı modeller denenmiştir. Öncelikle, kısa dönem faiz oranlarının birinci dereceden farkının varyansının, faizin seviyesine bağlı olarak değiştiği iddiasının çalışılan piyasa için geçerli olmadığı gösterilmiştir. Daha sonra da, birçok farklı vadeli finansal varlıkta gözlenen zamana bağlı değişen risk priminin beklenmeyen faiz hareketlerinden kaynaklanabiliyor olabileceği iddiası sınanmış ve yine çalışılan piyasa için, bir dönem elde tutmanın getirisinin öngörülmesinde koşullu varyansın önemli bir etken olmadığı bulunmuştur. Finansal zaman serilerinde ardışık bağımlılıktan başka koşullu değişen varyans özelliğini de dikkate alan Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans modeli ve türevlerinin kullanıldığı bu çalışmada faiz oranlarının oynaklığını belirleyenin seviye değil de haberler olduğu gösterilmiştir.

Suggestions

AN APPROACH FOR EXTENDING PROMETHEE TO REFLECT CHOICE BEHAVIOUR OF THE DECISION MAKER
Karasakal, Esra; Bozkurt, Ahmet (2019-08-01)
In this study, an approach based on PROMETHEE is developed to correctly reflect the choice behavior of the decision maker that is not explained by the utility theory. The prospect theory argues that losses have higher impact than gains. We integrate the prospect theory into PROMETHEE through defining new preference functions. The proposed approach is behaviorally realistic and tolerates some degree of intransitivities in the preferences of the decision maker. For determining the criteria weights, we utilize...
AN ANALYSIS ON THE EFFECT OF DYNAMIC RANGE ON OBJECT DETECTION WITH DEEP NEURAL NETWORKS
Koçdemir, İsmail Hakkı; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Computer Engineering (2021-10-8)
An important problem in computer vision, particularly in object detection, is being able to perceive objects even under challenging illumination conditions. Being robust to such conditions is especially important in applications, such as autonomous driving. Despite the significance of the problem, existing autonomous driving systems use deep object detection networks with low-dynamic range (LDR) images during both the training phase and the testing phase. In this thesis, we investigate whether high-dynamic ...
A Causal Model of Students Achievement in an Introductory Mechanics Course
Eryılmaz, Ali (1999-01-01)
The purpose of this study is to find out the factors affecting students' achievement in introductory mechanics by employing the Factorial Modeling (FaM) procedure by using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program. The subjects were 30 preservice physics teachers at Middle East Technical University (METU). Data were collected from Mechanics Diagnostic test, Science Logic test, and the information in the students' files at the METU registration office. This study had seven variates; (i) student...
A Comparative Evaluation of Two Computer SupportedCollaborative Work Systems for Supporting Collaborative BusinessProcess Modeling Activities
Fındık Coşkunçay, Duygu; Çakır, Murat Perit (2018-10-01)
In this study, a comparative evaluation of different Computer-Supported Collaborative Work CSCW environments was conducted to reveal their constraints and affordances for supporting synchronous collaborative business process modeling cBPM activities online. For this purpose, two case studies were carried out with two CSCW systems that differ in terms of their interaction design features for supporting joint work. The dual-eye tracking method was employed to monitor how the participants focused their attenti...
An Overview on Rigid Pavement Specifications in Developed Countries
Şengün, Emin; Yaman, İsmail Özgür; Ceylan, Halil (2016-01-01)
As any engineering structure, for the highway pavement design and construction a series of technical, economic and environmental factors is considered before the material selection. The technical factors involve physical, chemical, and mechanical features, the ease of construction work, construction duration, durability requirements and the safety and comfort of the selected materials under service and environmental conditions. On the other side, the initial cost and the life cycle cost are among the econom...
Citation Formats
S. Aydın and K. M. Özcan, “Faiz Oranları Oynaklığının Modellenmesinde Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans Yaklaşımlarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 1–20, 2005, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/46.