Türkiye'de Çalışan Fiziksel Engellilerin Çalışma Ortamlarının Engelli Bakışaçısına Dayanarak Değerlendirilmesi Ve Bu Ortamların Geliştirilmesine Dönük Prensiplerin Oluşturulması.

2012-12-31

Suggestions

A sociological study of working urban poor in İstanbul and Gaziantep
Açıkalın, Neriman; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Sociology (2004)
In this study, the aim is to find some indications about urban poverty in Turkey, which recently became a major topic in sociological studies. In order to study this topic, the thesis focuses on working urban poor to be able to examine the effects of the changing labor market. Urban poverty in general, and more specifically the working urban poor, are analysed in three levels, namely macro, mezzo and micro. In the macro level, the effects of great transformations after the 1980̕s and the new international d...
Türkiye'de Zorunlu Eğitimin Eğitim Çıktıları, Evlenme Yaşı ve Doğurganlık Üzerindeki Etkisi
Kırdar, G. Murat; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Koç, İsmet(2009)
The relationship between human and nature -as conceptionalized by the representatives of the selected environmental NGOs in Turkey
Akman, Zeynep İdil; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Department of Social Policy (2011)
This thesis studies the perceptions of the selected representatives of environmental non-governmental organizations’ (NGO) about the human and nature relationship in Turkey. The representatives of the NGOs’ perceptions about human-nature relationship are studied refering to four dimensions, Production and Consumption processes, Energy Production, role of Science and Technology, and the concept of Sustainability. Approaches of the NGOs about Policies and the Activities of Environmental NGOs in Turkey are als...
Economic impacts of free zones in Turkey : a questionnaire study conducted with firms operating in Turkish free zones regarding the perception of the firms on the success of free zones
Kavlak, Mehmet Emin; Soytaş, Uğur; Department of Business Administration (2012)
In Turkey, the trade regime has been liberalized to some extent after Resolutions of 24 January 1980, and Turkey started to implement export-led trade strategies. As a part of these policy instruments, the Free Zones Law was published in the Official Gazette in 1985. Following various amendments in the Law, objectives of free zones have been defined as “promoting export-oriented investment and production, accelerating the entry of foreign investment and technology, directing enterprises to export and improv...
Türkiye Spor Liselerindeki Öğrencilerin,öğretmenlerin Ve İdarecilerin Spor Liselerini Algılayış Biçimleri.
Koçak, Mehmet Settar(2010-12-31)
Bu çalışmanın kapsamı Türkiyedeki spor liselerinin, spor eğitimi alanındaki hedeflerine ne kadar ulaştıkları ve spor liselerinin öğrenci ve çalışanları tarafından nasıl alğılandığını araştıran bir alan çalışmasından ibarettir. Bu nedenle araştırma için geliştirilen 3 farklı anket Türkiyenin farklı bölgelerinde bulunan 27 spor lisesindeki öğrenci öğretmen ve idarecilere uygulanacaktır. Bu çalışmanın sonuçları spor lisesinde öğrenim gören öğrencilerin ve çalışanların beklentileri, memmuniyetleri ve aidiyet du...
Citation Formats
M. Erkılıç, “Türkiye’de Çalışan Fiziksel Engellilerin Çalışma Ortamlarının Engelli Bakışaçısına Dayanarak Değerlendirilmesi Ve Bu Ortamların Geliştirilmesine Dönük Prensiplerin Oluşturulması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58910.