Department of Architecture, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (75)
Publication (1)

Has File(s)
No (53)
Yes (23)

Author
Saltık, Emine Nevin (11)
Tavukçuoğlu, Ayşe (11)
Elias Özkan, Soofia Tahira (9)
Tanyer, Ali Murat (6)
Ay, Bekir Özer (5)

Subject
Mimarlık (13)
Yapılarda Isı ve Nem Transferi (10)
Binaların Yapı Fiziği Performansı ve Enerji Verimliliği (8)
Betonarme ve Kagir Yapılar (5)
Malzemelerine Göre Yapılar (4)

Date Issued
1989 - 1989 (1)
1990 - 1999 (1)
2000 - 2009 (17)
2010 - 2020 (57)

Item Type
Project (59)
Journal Article (7)

Recent Submissions

Bina Enerji Retrofiti İçin Paydaş-Temelli Bir Akıllı Sistem (SISER)
Gürsel Dino, İpek; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın(2020-06-01)
SISER ismindeki bu arastırma projesi, enerji retrofit süreçleri için akıllı bir sistem ve karar verme süreci gelistirmeyi amaçlamıstır. Mevcut binalar, farklı performans standartlarına tabi olmaları ve yapı malzemelerini...
THE METU CAMPUS DOCUMENTED V: Representing Itself
Savaş, Ayşen(2019-9-25)
Planning, urban management and heritage in Turkey and China
Pendlebury, John; Balaban, Osman(2019-4-15)
SANAL GERÇEKLİK VE GÖZ TAKİBİ UYGULAMALARI İLE YBM TABANLI TEHLİKE ANALİZİ SİSTEMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Acartürk, Cengiz; Tanyer, Ali Murat(2018-12-31)
Önerilen projede çeşitli Bilgi Teknolojileri (BT) yardımıyla inşaat sektöründeki meslek gruplarının farklı deneyim seviyesindeki çalışanlarının iş güvenliği bağlamında tehlike algılarının tespit edilmesi ve buna göre daha ...
YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Mimarlık eğitimi, teorik konuların pratikteki uygulamaları ile desteklenmesi gereken bir süreç içermektedir. Pratikteki bu uygulamalar yapı bilimleri ile ilgili konuları ilgilendirmekte ve yapısal dayanım, malzeme, yangın ...
KABLOSUZ TEKNOLOJİLER YARDIMIYLA YAPI BİLEŞENLERİNİN KONUM VE VERİLERİNİN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ
Ay, Meral Başak; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Topak, Fatih(2018-12-31)
Bu araştırma projesinde yapılı çevre kapalı alanlarındaki objelerin konumlarının belirlenmesi için bir sistem önerilecek ve yapı bileşenlerinin (örneğin; yangın vanası, su borusu vb.) pozisyonlarının ve performans gösterge...
Gecekondu Alanları için Önerilen Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Isı Adaları Üzerine Etkileri
Çakmaklı, Ayşem Berrin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
İnsan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanlar bu iklim değişikliğine sebep olmakta ve Kentsel Isı Adası olarak tanımlanmaktadır. Kent içindeki ve çevresindeki do...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyece...
Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu
Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir...
YIPRANMIŞ DOLOMİT TAŞININ NANO TANELİ SOLÜSYONLARLA KENDİ YAPISINA UYGUN SAĞLAMLAŞTIRILMASI
Tavukçuoğlu, Ayşe; Tokyay, Mustafa; Saltık, Emine Nevin; Karahan Dağ, Fulya(2018-12-31)
Dolotaş (Dolomit taşı) (CaMgCO3 – kalsiyum magnezyum karbonat), arkeolojik dönemlerde ve Ortaçağ dönemlerinde Anadolu’da birçok tarihi yapıda kullanılmış önemli bir yapı taşıdır. Örneğin, 1985 yılından bu yana Dünya Kültür...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital t...
Karma Gerçeklik (KG) ile BIM-Temelli Sürdürülebilir Mimari Tasarım Ortamı Geliştirilmesi
Gürsel Dino, İpek; Sürer, Elif(2018-12-31)
Bilgisayarların tasarımda rolü, sadece temsil ve görselleştirme alanı olmaktan çıkmaya başlaması ile, dönüşmeye başlamıştır. Hesaplamalı yöntemlerin tasarımda artan kullanımının yanı sıra, paylaşımlı (shared), benzeşik (si...
Burgulu Yüksek Binaların Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Özelliklerinin İncelenmesi
Ay, Bekir Özer; Sezer Uzol, Nilay(2018-12-31)
Karmaşık geometrilere sahip yenilikçi yüksek yapı formlarının kullanımı hızla artmaktadır. Geleneksele alternatif olarak son yıllarda ortaya çıkan yenilikçi tasarımlardan biri de burgulu yüksek yapılardır. Bu çalışma burgu...
Yapı Belgelemede Üretken Çekişmeli Ağlar (Generative Adversarial Network) ile Gürültü Silme
Sorguç, Arzu(2018-12-31)
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok yöntem ile halihazırda var olan yapılar belgelenebilmekte ve sayısal ortama 3 boyutlu olarak aktarılabilmektedir. Yapılı çevre söz konusu olduğunda yapılara yakın olan ...
Sürdürülebilir Şehir'de Yenilikçi Enerji Adaları Olan Akıllı Biyoiklimsel Ve Düşük Karbonlu Kentsel Alanlar
Elias Özkan, Soofia Tahira; Çakmaklı, Ayşem Berrin(2018)
Sürdürülebilir şehirde yenilikçi enerji adaları olarak akıllı biyoiklimsel düşük karbonlu kentselalanlar? projesi enerji açısından bağımsız olabilecek ?Akıllı Kentsel Adalar? ın (AKA)tasarlanması için araştırma, uygulama v...
Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi
Bilecen, Kıvanç; Son, Çağdaş Devrim; Warscheıd, Thomas; Şahin Güçhan, Neriman; Topal, Tamer(2018)
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir t...
KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tavukçuoğlu, Ayşe; Aleessa Alam, Burhan; Çalışkan, Mehmet; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin; Erdil, Meltem(2017-12-31)
Günümüzde yaygın olarak kullanılan çimento sıvaları ile tarihi yapılarda kullanılan pozolanik katkılı kireç sıvaları arasında perfomans özellikleri ve uzun dönem dayanımları bakımından belirgin farklılıklar vardır. Günümüz...
İklim Değişikliği Bağlamında Bina Tasarım Desteği Geliştirilmesi
Gürsel Dino, İpek; Akgül, Çağla(2017-12-31)
Önerilen proje, iklim değişikliği çerçevesinde binaların sürdürülebilirliğinin ve enerji performansının artırılması için tasarım destek aracı geliştirilmesi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlar. Bilimsel verilere göre, fosil y...
Geçici barınma ünitelerinin çok ölçütlü karar analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi
Ay, Bekir Özer(2017-12-31)
Yapılı çevreye hasar veren afetler ya da kitlesel göç sonrasında karşılaşılan temel problemlerden biri de barınma ihtiyacıdır. Bu tür durumlarda ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma ünitelerine yerleştirilmesi sıklıkla başv...
Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi
Sorguç, Arzu; Alkan, Serkan; Ülgen, Serkan(2017-12-31)
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı...
Citation Formats