Türkiye'de Zorunlu Eğitimin Eğitim Çıktıları, Evlenme Yaşı ve Doğurganlık Üzerindeki Etkisi

Download
2009
Kırdar, G. Murat
Dayıoğlu Tayfur, Meltem
Koç, İsmet

Suggestions

Türkiye Okul Öncesi Eğitim Progrmının STEM Eğitimi Bakımından İncelenmesi: Bir Döküman Analizi
Demircan, Hasibe Özlen; Çetin, Mustafa; Şenyurt, Ezgi (2017-12-01)
Türkiye'deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması
Savaş, Perihan(2018-12-31)
Bu çalışma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki ihtiyaçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın odak noktaları şu şekilde sıralanabilir: (1) hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, (2) ihtiyaç analizine dayalı olarak çevrimiçi hizmet içi eğitim program...
Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin uzatılmasının çocuk işçiliğine etkisi
Dayıoğlu Tayfur, Meltem (null; 2019-01-12)
Murat Kırdar ile “zorunlu eğitim süresi çocuk işçiliğini azaltmada etkili midir?” sorusunu temel alarak 5 yıllık zorunlu eğitimden 8 yıllık zorunlu eğitime geçilen 1997 yılı eğitim reformunun etkisine baktıklarını, henüz tamamlamadıkları araştırmada ise 1997 dışında sekiz yıllık zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarıldığı 2012 reformunun etkilerini de incelediklerini belirtti. Çocukların zamanlarını nasıl değerlendirdiklerinden yola çıkarak; işgücü, eğitim ve ev işleri çıktılarına baktıklarını ifade eden Dayıo...
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Türkiye'de Uluslararası İnsan Hakları Normlarının Uygulanması: “Suça İtilmiş Çocuklar” ya da “Taş Atan Çocuklar” Örneği
Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje, 2010 yılından itibaren kamuoyunda yoğun olarak tartışılan ve “suça itilmiş çocuklar” ya da “taş atan çocuklar” şeklinde adlandırılan çocukların terörle mücadele mevzuatı ile yargılanması sorununun uluslararası insan hakları normlarına uygun bir şekilde aşılması için yapılan kampanyayı araştırmayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
G. M. Kırdar, M. Dayıoğlu Tayfur, and İ. Koç, “Türkiye’de Zorunlu Eğitimin Eğitim Çıktıları, Evlenme Yaşı ve Doğurganlık Üzerindeki Etkisi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZMk56VTE.