Hide/Show Apps

METU-HAS: YÜKSEK BAŞARIMLI YENİ BİR SİSTEMATİK HTTP ADAPTIVE STREAMING (HAS) YÖNTEMİ

HTTP Adaptive Streaming (HAS) popülerleşen bir çoklu ortam akan iletişim (multimedia streaming) yöntemidir. HAS yöntemlerinde sunucular video parçalarını farklı kalite düzeylerinde bulundurmaktadırlar. İstemciler yaptıkları ölçümlere göre tahmini ağ yüküne adapte olarak sunucudan istedikleri video parçalarının kalitesini ve isteme zamanının ayarlamakta ve bu parçaları HTTP dosyaları olarak almaktadırlar. İyi bir HAS istemcisinin oynattığı videonun asla donmaması yani arabelleğinin asla boşalmaması gereklidir. Buna ek olarak eklenen başarım hedefleri:• Verim: Olabildiğince yüksek kalitede video parçaları indirmek (High Efficiency)• Kararlılık: Video parçalarının kalitesinin olabildiğince az değişmesi (Switch rate)• Adalet: Bütün istemcilerin kullanabilecekleri ağ kapasitesi kaynaklarını olabildiğince adil kullanmaları (Fairness)olarak sıralanabilir. Bu hedefler birbirleri ile çatışmaktadırlar. Önerilen projede istemcinin sunucudan istediği video parçalarının kalitesini ve isteme zamanlarını belirlemek üzere sistematik bir yöntem geliştirilecek, bu yöntem simulasyon ve emulasyon yöntemleri ile değerlendirilecektir. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılacaktır.