Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

A Fully-Implantable MEMS-Based Autonomous Cochlear Implant (FLAMENCO)
Külah, Haluk(2021-6-30)
Sensorineural impairment, representing the majority of the profound deafness, can be restored using cochlear implants (CIs), which electrically stimulates the auditory nerve to repair hearing in people with severe-to-profo...
Ritmik Bir Davranışının Sistem Tanımlaması ve Analizi
Ankaralı, Mustafa Mert; Sizlayan, Seyit Yiğit(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin uzun vadeli amacı, insanlarda sinir sisteminin ritmik davranışları nasıl kontrol ettiğini ve bu davranışlar altında yatan temel kuralları keşfetmektir. Talep edilen sure içeresindeki kısa vadeli hed...
25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması
Keysan, Ozan(2017-12-31)
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği B Binası üzerinde 25kW gücünde güneş panelleri bulunmaktadır, ancak bu paneller şu anda şebekeye bağlı olmayıp sadece bilimsel deneyler sırasında kullanılmaktadır. Önerilen bu proje...
Interface circuit development and validation for hybrid piezoelectric-thermoelectric energy harvesters
Külah, Haluk; Chamanian, Salar(2016-12-31)
Wireless sensor networks (WSNs) are critical components of sustainable operations in every major industry. First stage of the WSN in the figure can potentially be fully supported by renewable energy sources. Use of non-tr...
MİLGES Projesi Kapsamında Kurulacak Olan Güneş Enerjisi Santralinin Türkiye Elektrik Sistemine Etkilerinin İncelenmesi
Göl, Murat; Şengül, Deniz(2016-12-31)
TÜBİTAK destekli MİLGES projesi kapsamında, 10 MW'lık bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulacaktır. Bu projede, kurulacak olan GES'in ülkemiz elektrik şebekesine etkileri incelenecektir. GES ülkemiz elektrik üretiminin b...
Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu
Kocaman, Serdar(2017-12-31)
Kavite kuantum elektrodinamik sistemleri, yenil nesil optik haberleşme ve kuantum bilgi işleme cihazlarının geliştirilmesi için ölçeklenebilir (scalable) bir platform sunmaktadır. Katı hal optik vericilerinin optik ağlara ...
Güç Sistemleri için Veri Ölçümü ve İzleme Sisteminin Geliştirilmesi
Keysan, Ozan; Uğur, Mesut; Akgemci, Aysel; Demir, Jeanpiere(2016-12-31)
Bu projede, elektriksel ölçüm ve analiz sistemlerinde kullanılabilecek, modüler ve açık kaynak kodlu bir gerilim ve voltaj ölçüm kartı ve yazılımı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede geliştirilecek cihazın temelinde ne...
En iyi optik tasarım ve örnekleme için uzam-frekans uzayına dayalı teknikler geliştirilmesi
Öktem, Sevinç Figen(2017-12-31)
Modern optik algılama ve görüntüleme sistemleri, gittikçe küçülen, çok-açıklıklı ve çok-kanallı bir yapıya bürünmektedir. Bu yeni yapı, kırınım ve girişim etkilerinin karmaşıklaşmasına yol açmakta, ve klasik uzam-bölgesi y...
Disparite-telafili ve resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformların geliştirilmesi__
Kamışlı, Fatih; Karasoy, Burcu; Tekeli, Nihat(2015-12-31)
Bu BAP projesinin amacı 3-B video kodlamada kullanılan disparite-telafili kestirim artıklarını ve tüm video kodlama sistemlerinde kullanılan resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformlama yöntemleri gel...
Meme Kanserinin Güvenilir Teşhisi İçin Mikrodalga Görüntüleme Sistemlerinin Benzetimleri
Ergül, Özgür Salih; Çiftçi, Tolga; Karaosmanoğlu, Barışcan(2015-12-31)
Meme kanseri özellikle kadınlarda ortaya çıkan ve teşhiste geç kalındığı durumlarda ölüm oranı yüksek olan kanser türlerinden biridir. Her kanser türünde olduğu gibi, meme kanserinin tedavisinde de erken teşhisin öne...