Department of Electrical and Electronics Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (164)

Has File(s)
No (83)
Yes (81)

Author
Akın, Tayfun (10)
Aydın Çivi, Hatice Özlem (10)
Bayram, Barış (9)
Halıcı, Uğur (9)
Külah, Haluk (8)

Subject
Mühendislik (33)
Elektrik ve Elektronik (32)
Bilgisayar Bilimleri (11)
Biyomedikal (10)
Yazılım Mühendisliği (7)

Date Issued
1966 - 1979 (14)
1980 - 1999 (22)
2000 - 2019 (121)
2020 - 2021 (7)

Item Type
Project (88)

Recent Submissions

A Fully-Implantable MEMS-Based Autonomous Cochlear Implant (FLAMENCO)
Külah, Haluk(2021-6-30)
Sensorineural impairment, representing the majority of the profound deafness, can be restored using cochlear implants (CIs), which electrically stimulates the auditory nerve to repair hearing in people with severe-to-profo...
Nano-Plazmonik Uygulamalar İçin Nanoantenlerin Tasarımı, Optimizasyonu ve Üretimi (NANTEN)
Ergül, Özgür Salih; Bek, Alpan(2021-04-15)
Nanometre ölçeğinde üretilen ve çeşitli uygulamalarda kullanılan nanoantenler, nanoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknik literatürde önem kazanmaktadır. Radyo frekanslarındaki antenlerden far...
Optimal Bilgi Yaşi İçin Veri Örnekleme Ve Çizelgelemenin Kuramsal Sinirlari, Algoritmalar Ve Deneysel Uygulamalar
Uysal, Elif; Modıano, Eytan; Sun, Yin(2021-03-01)
İnternet, hücresel ağlar, tasarsız ağlar üzerinden çalışan kontrol ve izleme sistemleri, sosyal ağlar üzerinde çalışan uygulamalar, otonom taşıtların çevresel izleme algoritmaları, sağlık takibi, finans gibi alanlarda ka...
Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi
Göl, Murat; Aydın Göl, Ebru; Erkal, Burcu Güldür(2020-10-15)
Elektrik dağıtım sistemlerinin kesinti sonrası ayağa kaldırılması uzun zamandır çalışılmakta olan bir problemdir. Özellikle gelişen haberleşme teknolojisi ile bu alandaki karar destek çalışmaları ciddi bir mesafe kat etm...
Enerji Verimli Giyilebilir Sensör Uygulamaları için Esnek Tabanlı/Minyatür Enerji Toplayıcılar ve Ultra-Düşük Güç ile Çalışan Arayüz Elektroniği Geliştirilmesi
Külah, Haluk; Uysal, Elif; Akın, Tayfun(2020-05-01)
Teknolojinin gelisimi ile ortaya çıkan Nesnelerin Interneti, Trilyon-Sensör Gezegeni gibi kavramlar günden güne önem kazanmaktadır. Bu kavramların hayata geçirilebilmesi ?sıfırgüç?, ?enerji-verimli algılama, hesaplama ve...
Yakın Kızılötesi Dalga Boyunda Bütünleşik Devre Üzeri Amorf Dalga Kılavuzu
Kocaman, Serdar(2020-04-15)
Işığın bütünleşik devre üzerinde hassas kontrolü optik haberleşmenin hızlandırılması için gerekmektedir ve amorf maddeler ışığın kontrolü için kullanılan geleneksel metotlara (düz dalga kılavuzları ve fotonik kristaller)...
Eşzamanlı Manyetik Rezonans Difüzyon Tensörü ve İletkenlik Tensörü Görüntüleme
Eyüboğlu, Behçet Murat(2020-03-01)
Bu rapor, ?Es Zamanlı Manyetik Rezonans Difüzyon Tensörü ve Iletkenlik Tensörü Görüntüleme?? baslıklı projenin son raporudur. Rapor, proje önerisinde verilen is paketleri kapsamında yapılan matematiksel analiz, benzetim ...
Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi
Koz, Alper; Akyüz, Ahmet Oğuz(2019-02-01)
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline g...
Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi
Ankaralı, Mustafa Mert; Karagöz, Osman Kaan(2018-12-31)
İnsan sinir sisteminin duyusal-motor entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamak, sinir bilim camiasındaki en yoğun araştırmaların olduğu alanlardan biridir. İnsanların günlük hayattaki hareketlerini duyusal-motor kont...
METU-STARS: YÜKSEK BAŞARIMLI YENİ BİR SİSTEMATİK YAZILIM TANIMLI AĞ (SOFTWARE DEFINED NETWORKS-SDN) YÖNETİMİ
Schmidt, Şenan Ece; Balo, Efe(2018-12-31)
Yazılım tanımlı ağlarda (Software Defined Networks-SDN), mantıksal açıdan tek bir dış kontrolcu ağ kontrol işlevlerini üstlenir ve veri işlevlerini gerçekleştiren anahtarlara kontrol komutlarını iletir.Bu projede, SDN Kont...
Ritmik Bir Davranışının Sistem Tanımlaması ve Analizi
Ankaralı, Mustafa Mert(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin uzun vadeli amacı, insanlarda sinir sisteminin ritmik davranışları nasıl kontrol ettiğini ve bu davranışlar altında yatan temel kuralları keşfetmektir. Talep edilen sure içeresindeki kısa vadeli hed...
PROTOTİP IoT AĞI ÜZERİNDE EN İYİ BİLGİ YAŞI İÇİN YENİLİKÇİ ALGORİTMALARIN GERÇEKLENMESİ
Uysal Bıyıkoğlu, Elif; Saç, Hakan; Sert, Şefik Egemen; Baghaee, Sajjad; Sönmez, Canberk; Bacinoğlu, Baran Tan; Beytur, Hasan Burhan; Tuna, Erdem; Ergişi, Abdussamed(2018-12-31)
Güncellemeye dayanan uygulamaların ortak bir başarım kriteri, verinin işlendiği ve kararların verildiği düğümdeki bilginin yeterince taze oluşudur. Bilgi Yaşı (Age of Information), alıcı tarafın elindeki en yeni veri günce...
Fiber optik MEMS mikrofonların tasarımı ve karakterizasyonu
Bayram, Barış(2018-12-31)
Ses dalgalarını elektriksel sinyallere çeviren aletler olan mikrofonlar MEMS teknolojisiyle geliştirilmektedir. MEMS mikrofonlar ivmelenmeye dayanıklılığı, düşük enerji tüketimi, uzun süreli kararlı performansı, yüksek duy...
ŞERİT TESPİTİ VE ŞERİT TAKİBİ: ALGORİTMA GELİŞTİRME, PROTOTİP UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME
Schmidt, Klaus Verner(2018-12-31)
Proje kapsamında, daha önce kullanılmamış bir yöntem ile görüntü temelli şerit tespitinin yapılması ve görüntü verileri ile LİDAR verilerinin füzyonu gerçekleştirilerek kontrol algoritmaları için geribesleme bilgilerinin g...
ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ
Göl, Murat(2018-12-31)
Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin sayılarının fazlalığı ve iletişim ile veri analizinin hesapsal yükünde dolayı, bu sistemlerde üretilen enerji miktarının izlenememektedir. Dolayısıyla elektrik şebekesi operatörleri i...
Kompozit Esnek Yarım Daire Robot Bacaklarının Kuvvet-Esneme Modeli Deneysel Geçerlemesi ve Sistem Tanımlaması
Saranlı, Afşar; Yazıcıoğlu, Yiğit(2018-12-31)
Bu proje kapsamında bir Tübitak projesi kapsamında geliştirmiş olduğumuz deneysel bacaklı robot platformumuz SensoRHex için geliştirilen bacak modellerinin 6-eksenli bir robot kol kullanımı ile geliştirilmesi, deneysel geç...
Kameralı güvenlik sistemleri için kalite ölçümü
Akar, Gözde; Böncü, Ece Selin(2018-12-31)
Günümüzde çok farklı alanlarda güvenlik amaçlı kameralar kullanılmaktadır. Değişik firmalar tarafından üretilen bu ürünlerin farklı ortamlardaki performansları ve üretilen görüntülerin kalitesiyle ilgili pek az yönlendirme...
GaN Tabanlı Bir Tümleşik Modüler Motor Sürücü (IMMD) Tasarımı ve Geliştirilmesi
Keysan, Ozan; Karakaya, Furkan; Duymaz, Erencan; Uğur, Mesut; Akgemci, Aysel(2018-12-31)
Bu projenin amacı, süreceği motor ile tümleşik olan, modüler yapıda ve yeni nesil Galyum Nitrat (GaN) transistörler içeren bir motor sürücü sistemi geliştirmektir. Tümleşik modüler motor sürücü (Integrated modular motor dr...
Trafik Emniyeti ve Trafik Verimi için bir Akıllı Ulaşım Sistemleri İşçerçevesi: Çok Şeritli Otoyollarda Heterojen Otonom Araçların Uzunlamasına ve Yanal Manevralarının Koordinasyonu
Schmidt, Klaus Verner(2018-03-01)
Akıllı Ulasım Sistemleri (AUS), trafik verimliligini ve güvenligini iyilestirmek, yakıt tüketimini ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla bilgi, iletisim ve kontrol teknolojilerini ulastırma altyapısına dahil etmektedir. B...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Po...
Citation Formats