METU-STARS: YÜKSEK BAŞARIMLI YENİ BİR SİSTEMATİK YAZILIM TANIMLI AĞ (SOFTWARE DEFINED NETWORKS-SDN) YÖNETİMİ

2018-12-31
Yazılım tanımlı ağlarda (Software Defined Networks-SDN), mantıksal açıdan tek bir dış kontrolcu ağ kontrol işlevlerini üstlenir ve veri işlevlerini gerçekleştiren anahtarlara kontrol komutlarını iletir.Bu projede, SDN Kontrolcusunun ağ durumunu sürekli olarak izleyebilmesinden yararlanarak dinamik olarak ağdaki servis kalitesini yöneten, STate AwaRe-to-end QoS provisioning in SDN (STARS) yöntemi önerilmektedir. Bu şekilde ağ kaynakları en kötü duruma göre değil gerçek anlık duruma göre daha verimli kullanılırken aynı zamanda servis kalitesinin de sağlanması amaçlanmaktadır.Proje kapsamında kaynak yönetimi için analitik modeller oluşturulacak ve bu modeller SDN ağları için kullanılan Mininet simülatörü ile gerçekleştirilerek başarım değerlendirilmesi yapılacaktır. Proje çıktıları dergi makalesi ve konferans bildirisi olarak yayınlanabilecektir. Projedeki teorik geliştirimler bir doktora tezi kapsamında, simulasyon gerçekleştirimi bir yüksek lisans tezi kapsamında yapılmaktadır.Mininet simulasyonu için yapılan ön çalışmada mevcut bilgisayarın istenen anahtar, port ve akış sayılarının simulasyonlarını yapmada yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle yüksek başarımlı bir dizüstü bilgisayar talep edilmektedir.

Suggestions

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) İÇİN GERÇEK ZAMANLI HABERLEŞME: DENEYSEL ÖLÇÜMLER VE MİMARİ ÖNERİSİ
Schmidt, Şenan Ece(2016-12-31)
Önerilen projede Akıllı Ulaşım Sistemlerinde (AUS) V2X (Araçtan araca (V2V) ya da araçtan altyapıya (V2I)) haberleşme içeren gerçek zamanlı uygulamalarda, uygulamadan uygulamaya (A2A) veri iletimi gecikmesinin incelenmesi yapılacak ve kabul edilebilir gecikme sınırlarında haberleşme sağlayacak uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir haberleşme mimarisi geliştirilecek ve gerçekleştirilecektir. Mimari ağ üzerinde bir sunucu üzerinden haberleşme tabanlıdır. Mimarinin uygulamadan uygulamaya gerçek zamanlı veri i...
Yeni Medya Teknolojileri Temelli Görsel İşitsel Sistemler
Çağıltay, Kürşat; Aydemir, Mehmet Olcay; Akoğlu, Özge(2017-12-31)
ODTÜ GİSAM’ın yapısal ve teknolojik olarak yenilenip, günümüzün ve geleceğin eğitsel etkileşim/iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkili öğrenme materyalleri üretecek, ODTÜ’nün sesini yeni medya teknolojileri ile daha iyi duyurup tanıtımına katkı sağlayacak, iletişim araştırmaları ile uluslararası platformda ses getirici çalışmalar yapacak, yeni medya endüstrisi ile sıkı iletişim içinde olacak teknoloji, multimedya, bilim, sanat ve tasarımı bütünleştirecek bir proje.
DATA DRIVEN LEARNING AND THE USE OF INTERACTIVE METADISCOURSE MARKERS (TRANSITIONS, FRAME MARKERS AND CODE-GLOSSES) IN ARGUMENTATIVE PARAGRAPHS WRITTEN BY FRESHMEN PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
Çiçek Tümer, Cemre; Hatipoğlu, Çiler; Department of English Language Teaching (2021-7-26)
This study attempts (1) to determine the types, frequencies and functions of interactive metadiscourse devices i.e. transitions, frame markers and code glosses employed by freshmen pre-service English language teachers of Turkish L1 background in their English argumentative paragraphs, (2) to find out the needs of freshmen pre-service English language teachers in the use of interactive metadiscourse markers (3) to unveil the reasons behind their employment and avoidance of particular markers and (4) to inve...
KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur; Çiçek, Çilem(2016-12-31)
Motor imgeleme verilerinin sınıflandırılmasının portatif kablosuz bir EEG cihazı üzerinden toplanan verilerle denenmesi ve ayrıca Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models, PGM) kullanılarak Motor imgeleme sinyallerinin modellenmesinde amaçlanmaktadır.Konuşma sentezine yönelik bir Beyin Bilgisayar arayüzü geliştirmek üzere Motor imgeleme sinyallerinin sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarımızda derin öğrenmeye dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, literatür...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
Citation Formats
Ş. E. Schmidt and E. Balo, “METU-STARS: YÜKSEK BAŞARIMLI YENİ BİR SİSTEMATİK YAZILIM TANIMLI AĞ (SOFTWARE DEFINED NETWORKS-SDN) YÖNETİMİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58982.