Boya İçeren Endüstriyel Atıksuların Akışkan Yataklı Reaktörde Katalitik Ozonlama İle Arıtılması

2010-12-31
Özbelge, Ayşe Tülay
ENDÜSTRİYEL BOYALI ATIK SULARIN AKIŞKAN YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK OZONLAMA İLE ARITILMASI Endüstride kullanılan su, belli işlemlerden geçtiği için kirlenmiş olarak ortaya çıkar ve çevreye atılmadan önce arıtılması gerekir. Tekstil atık sularının arıtılması tekstil endüstrisinin başlıca problemlerinden biri olmuştur. Renkli ve zehirli organik maddeleri içeren tekstil atık sularının arıtım probleminin başlıca sebebi, bilinen biyolojik arıtım yöntemleriyle arıtılamamalarıdır. Bu bağlamda ozonlama tekstil atık sularının arıtılmasında yüksek yükseltgeme kapasitesiyle bir çözüm olarak görülmektedir. Yapılan çalışmanın amacı literatürde boya giderimi ve ozon harcaması açısından yararlı olduğu bildirilen PFOA katalizörünün organik yan ürünlerin giderilmesi ve ozonlama prosesinin veriminin arttırılması üzerindeki etkilerini görmektir. Bu kapsamda ozonlama parametreleri ve reaksiyon kinetiği de araştırılacaktır. Ozonlama işleminin akışkan yataklı reaktörde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Daha önce bu konu ile ilgili yapılan araştırma ve çalışmalarda akışkan yataklı reaktöre sık rastlanılmaması çalışmanın amacını önemli kılmıştır. Önerilen proje; üzerinde çalışılacak konu ile ilgili literatür taraması ve değerlendirmesi, gerekli deneysel düzeneğin kurulması, deneysel çalışmanın yapılması, deney verilerinin değerlendirilmesi ve konu ile ilgili tezin hazırlanması aşamalarını kapsamaktadır. Literatürde yapılan çalışmalara dayanarak, tekstil atık suyu üzerinde katalizörsüz ortamda sadece ozonlama yapıldığında yüksek boya giderimi çoğu zaman mümkün olmakla birlikte, ozonlama yan ürünlerinin oluşturduğu yüksek toplam organik karbon ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerlerinin giderimlerinin ancak katalitik ozonlama ile gerçekleşmesi beklenmektedir.
Citation Formats
A. T. Özbelge, “Boya İçeren Endüstriyel Atıksuların Akışkan Yataklı Reaktörde Katalitik Ozonlama İle Arıtılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59099.