Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Mezo-gözenekli Al ve B içerikli zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Karakaya, Büşra; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. 0.35 nm ve 1 nm arasında gözenek boyutuna sahip olan zeolitler bu b...
Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Malzemelerin Kimyasal Süreçlere Uygunluğunun Araştırılması
Büküşoğlu, Emre; Karausta, Asli; Akdeniz, Burak(2018-12-31)
Sıvı kristal, sıvılar gibi akışkan, diğer yandan kristaller gibi düzenli yönelimdeki moleküllerden oluşan bir fazdır. Günümüzde sıvı kristal fazların düzenli yapılarını kullanarak düzenli içsel yapılarda polimerik malzemel...
Nikel – Tungsten Karbür (Ni - WC) Nanokompozitlerin Elektrodepozisyonu
Eroğlu Pala, Damla; Çolak, Ali Mete(2017-12-31)
Nikel – tungsten karbür (Ni-WC) kompozitler gösterdikleri yüksek mekanik ve tribolojik özellikler sayesinde otomotiv ve hava-uzay endüstrilerinde ihtiyaç duyulan sürtünmeye dayanıklı metal kaplamalar için büyük önem taşıma...
KARIŞTIRMALI TANKLARDA PİCKERİNG EMÜLSİYONLARININ KATASTROFİK FAZ EVRİLMESİ
Ayrancı Tansık, İnci(2017-12-31)
Pickering emülsiyonları yüzey aktif madde olarak hidrofilik veya hidrofobik partiküllerin kullanılması ile stabilize edilen emülsiyonlardır. Bu emülsiyonlar kimyasal yüzey aktif madde ile stabilize edilen emülsiyonlara gör...
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kont...
Poli(eter sülfon) bazlı antimikrobiyel membranların hazırlanması ve biyokirlenme özelliklerinin incelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Akdağ, Akın; Doğru, Esra Nur(2015-12-31)
Membran kirlenmesi membranlı filtrasyon süreçlerinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engeldir. Farklı nitelikte kirlenme türlerinin arasında en zorlayıcı olanı ise biyokirlenmedir. Biyokirlenme membran yüzeyinde birike...
SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT İLE GÖZENEKLİ BİYOMALZEMELERİN OLUŞTURULMASI
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2014-12-31)
Süperkritik karbondioksitin mikrogözenekli polimerlerin elde edilmesindeki uygulaması özellikle biyomedikal alanlarda toksik çözücülerin kullanımının önüne geçebilmesi nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada biyobozunur ve biyou...
Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Yağcı, Mehmet; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopi...
Polietersülfon Bazlı Kovuklu Elyaf Tipi Ultrafiltrasyon Membranlarının Hazırlanması Ve Karekterizasyonu.
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Kalıpçılar, Halil; Kaltalı, Gülçin(2013-12-31)
Projede polietersülfon (PES) bazlı kovuklu elyaf tipi ultrafiltrasyon membranları hazırlanacak, hazırlanan membranların morfolojik özellikleri ve seçilen model çözeltileri ayırma dereceleri karakterize edilecektir. Membran...
Amorf Silisyum Güneş Gözelerinin Kısa Vadeli Performans Kayıplarının Üretim Koşulları Ve Üretim Sonrası Malzeme Özellikleri İle İlişkilendirilip Tahmin Edilmesi
Kıncal, Serkan(2011-12-31)
Projenin amacı a-Si bazlı güneş gözelerinin enerji üretim maliyetlerinin düşürülerek günümüzde daha çok tercih edilen güneş gözesi malzeme sistemleri ile rekabet gücünü arttırmaktır. Bu süreç içerisinde ve proje kapsamınd...