Hide/Show Apps

Kanser Tedavisinde Manyetik Nanoparçacıklar İlaç Hedeflenmesi.

XRD ve TEM analiz sonuçları, sentezlenen manyetik nanoparçacıkların(MNP) kristal yapı ve nano boyutta olduklarını kanıtlamaktadır. FT-IR analiz sonuçları, sentezlenen MNP'lerin yüzeylerinin aminosilan ile modifiye edilerek, 5 jenerasyon PAMAM dendrimer ile kaplandığını göstermektedir. Proje takvimine uygun olarak ilerleyen çalışmalarımızın devamında ; sentezlenen MNP'lerin karakterizasyonun tamamlanması için Titreşimli Örnek Manyetometresi (VSM), Küçük Açı X-ışını Saçılımı (SAXS), Tarayıcı Elektron Mikroskopisi (SEM) analizleri yapılacaktır. Karakterizasyonu yapıldıktan sonra anti- kanserojen özellik gösteren Poly-IC sentezlenen MNP'lere bağlanacak ve elde edilen bu kompleksin tekrar karakterizasyon analizleri yapılacaktır. Poly-IC yüklü bu kompleksin in vitro ortamda MCF-7 hücreleri üzerindeki etkisi incelenecektir.