Kanser Tedavisinde Manyetik Nanoparçacıklar İlaç Hedeflenmesi.

2010-12-31
XRD ve TEM analiz sonuçları, sentezlenen manyetik nanoparçacıkların(MNP) kristal yapı ve nano boyutta olduklarını kanıtlamaktadır. FT-IR analiz sonuçları, sentezlenen MNP'lerin yüzeylerinin aminosilan ile modifiye edilerek, 5 jenerasyon PAMAM dendrimer ile kaplandığını göstermektedir. Proje takvimine uygun olarak ilerleyen çalışmalarımızın devamında ; sentezlenen MNP'lerin karakterizasyonun tamamlanması için Titreşimli Örnek Manyetometresi (VSM), Küçük Açı X-ışını Saçılımı (SAXS), Tarayıcı Elektron Mikroskopisi (SEM) analizleri yapılacaktır. Karakterizasyonu yapıldıktan sonra anti- kanserojen özellik gösteren Poly-IC sentezlenen MNP'lere bağlanacak ve elde edilen bu kompleksin tekrar karakterizasyon analizleri yapılacaktır. Poly-IC yüklü bu kompleksin in vitro ortamda MCF-7 hücreleri üzerindeki etkisi incelenecektir.

Suggestions

Kanserde Tümöre Özgü Protein Etkileşim Ağlarının Alternatif Uç Birleştirme Olaylarıyla Yeniden Oluşturulması
Tunçbağ, Nurcan(2021-01-15)
Alternatif uç birleştirme proteomun ve sonrasında interaktomun çeşitliliğine katkı sağlayan önemli transkripsiyon sonrası mekanizmalardan biridir. Tek bir genden, farklı protein izoformlarının üretilmesine imkân verir. Etkileşim ağları açısından bakıldığında ise aynı proteinin farklı izoformları yeni etkileşimlerin kazanılmasına ya da var olan etkileşimlerin kaybedilmesine yol açabilir. Alternatif uç birleştirme olaylarının neden olduğu hücre içi değişimler kanser de dahil olmak üzere farklı hastalıkla...
Bir jet eğitim uçağı kokpitinin yapısal analizleri
Altuğ, Muhittin Nami; Şahin, Melin (null; 2012-06-20)
Bu çalışmada, bir jet eğitim uçağı kokpitinin MSC/PATRAN® ve MSC/NASTRAN® ticari sonlu elemanlar yazılımları kullanılarak modellenmesi, kokpite ait bu sonlu elemanlar modelinin yapısal analizleri ve yer basınçlandırma test sonuçları ile korelasyonu çalışmaları anlatılmaktadır. Söz konusu yer basınçlandırma testleri TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
Atık organik maddelerin arıtımı için kullanılan foto-katalizörlerdeki katkı maddelerinin etkileşim mekanizmalarının araştırılması
Üner, Deniz Özbay; Özbek, Serhan; Tapan, Alper N.(1999)
Bu projenin amacı, fotokatalizör olarak kullanılan $TiO_2$'nin etkinliğini artırdığı bilinen Pt katkı maddesinin oksit yüzey ile olan etkileşim mekanizmalarını incelemektir. Bu amaçla, Pt'nin $TiO_2$ üzerindeki oksijen adsorplanması ve benzenin fotokatalitik oksidasyonu reaksiyonu incelenmiştir. Bu ölçümleri yapabilecek düzenekler laboratuvarımızda kurulmuştur. Adsorplanma düzeneğinde, değişik oranda Pt içeren ve saf $TiO_2$ üzerinde oksijen ye hidrojen adorplanma deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerin sonucu...
Use of NMR relaxometry to assess physicochemical characteristics of seeds and grains
Ünal, Kübra; Öztop, Halil Mecit; Alpas, Hami; Department of Food Engineering (2022-8)
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry is a widely used characterization method for the analysis of physiological and biochemical changes in a huge variety of samples. Time domain NMR (TD-NMR) relaxometry provides structural analysis at low magnetic fields. It is basically relies on the relaxation times of proton signals coming from the entire sample. Thus, it provides quantification of water absorption and analyzing its distribution within the biological systems. In this dissertation, plant tissues a...
Diyabet Tedavisine yönelik Insülin-yüklenmiş biyoseramik nanoparçacıkları sentezi ve uygulaması
Ercan, Batur(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, vücuda insülin salınımı için kitosan kaplı hidroksiapatit nanoparçacıklar sentezlenecektir. Sentez parametreleri değiştirilerek farklı morfoloji ve boyut özellilerinde parçacık sentezlenmesi hedeflenmektedir. Detaylı yapısal/fiziksel/kimyasal parçacık karakterizasyonu sonrası nanoparçacıkların biyouyumluluğu ve ilaç salınım sistemi olarak kullanımına yönelik potansiyeli irdelenecektir.
Citation Formats
U. Gündüz, “Kanser Tedavisinde Manyetik Nanoparçacıklar İlaç Hedeflenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59836.