THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN Hps20 BENZERİ BİR KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNİNE İLİŞKİN YAPISAL ANALİZLER

2013-12-31
THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN Hps20 BENZERİ BİR KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNİNE İLİŞKİN YAPISAL ANALİZLER

Suggestions

THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN 20S PROTEOZOM DÜZENLEYİCİ PROTEİN GENLERİNİN STRES KOŞULLARINDA ANLATIM PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİM
Kocabıyık, Semra(2013-12-31)
THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN 20S PROTEOZOM DÜZENLEYİCİ PROTEİN GENLERİNİN STRES KOŞULLARINDA ANLATIM PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİM
FERRİTİN KAFES İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ GADOLİNYUM OKSİT NANOPARÇACIKLARIN SİTOTOKSİSİTESİ
Güray, Nülüfer Tülün(2017-12-31)
FERRİTİN KAFES İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ GADOLİNYUM OKSİT NANOPARÇACIKLARIN SİTOTOKSİSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Kurtuluş, Dilek Funda(2014-12-31)
LARYNX İÇİNDEKİ AKIŞIN DENEYSEL ÖLÇİM VE SAYISAL ANALİZİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Kocabıyık, Semra(2014-12-31)
PİCROPHİLUS OSİMAEA'NIN KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNLERİNİN REKOMBİNANT OLARAK ÜRETİMİ
HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN SİLİKA AEROJEL İLE METANOL BUHAR REFORMLANMASI
Sezgi, Naime Aslı(2017-12-31)
HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN SİLİKA AEROJEL İLE METANOL BUHAR REFORMLANMASI
Citation Formats
S. Kocabıyık, “THERMOPLASMA VOLCANİUM’UN Hps20 BENZERİ BİR KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNİNE İLİŞKİN YAPISAL ANALİZLER,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59927.