THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN 20S PROTEOZOM DÜZENLEYİCİ PROTEİN GENLERİNİN STRES KOŞULLARINDA ANLATIM PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİM

2013-12-31
THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN 20S PROTEOZOM DÜZENLEYİCİ PROTEİN GENLERİNİN STRES KOŞULLARINDA ANLATIM PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Suggestions

THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN Hps20 BENZERİ BİR KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNİNE İLİŞKİN YAPISAL ANALİZLER
Kocabıyık, Semra(2013-12-31)
THERMOPLASMA VOLCANİUM'UN Hps20 BENZERİ BİR KÜÇÜK ISI ŞOKU PROTEİNİNE İLİŞKİN YAPISAL ANALİZLER
FEROSENIL VE NAFTANIL GRUPLARI ILE TÜREVLENDIRILMIS BENZOTRIAZOL BILESIKLERININ FOTODUYAR MADDE OLARAK KULLANILMASI
Toppare, Levent Kamil(2013-12-31)
FEROSENIL VE NAFTANIL GRUPLARI ILE TÜREVLENDIRILMIS BENZOTRIAZOL BILESIKLERININ FOTODUYAR MADDE OLARAK KULLANILMASI
HİDROKSİAPATİT İSKELELERİN OSTEOJENİK HÜCRELERİN ÜÇ-BOYUTLU PERFÜZYON KÜLTÜRÜNE YÖNELİK YAPISAL OPTİMİZASYONU
Tezcaner, Ayşen(2017-12-31)
HİDROKSİAPATİT İSKELELERİN OSTEOJENİK HÜCRELERİN ÜÇ-BOYUTLU PERFÜZYON KÜLTÜRÜNE YÖNELİK YAPISAL OPTİMİZASYONU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Keskin, Dilek(2015-12-31)
HEDEFLENMİŞ LİPOZOMAL İLAÇ SALIM SİSTEMLERİ İLE PANKREAS KANSERİ İÇİN YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Keskin, Dilek(2014-12-31)
HEDEFLENMİŞ LİPOZOMAL İLAÇ SALIM SİSTEMLERİ İLE PANKREAS KANSERİ İÇİN YENİ TEDEVİ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Citation Formats
S. Kocabıyık, “THERMOPLASMA VOLCANİUM’UN 20S PROTEOZOM DÜZENLEYİCİ PROTEİN GENLERİNİN STRES KOŞULLARINDA ANLATIM PROFİLLERİNDEKİ DEĞİŞİM,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59949.