Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Özen, Can
Biber, Ayşenur
MATRİX METALLOPROTEİNAZ _2- KLOROTOKSİN KOMPLEKSİNİN TERMODİNAMİK KARAKTERİZASYONU