Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Hacaloğlu, Jale
Özdemir, Esra
POLİ (LAKTİK ASİT) VE POLİ (ETİLEN GLİKOL) LE OLUŞTURDUĞU KOPOLİMERLERİN PİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRE TEKNİĞİ İLE KARAKTERİZASYONU