Hide/Show Apps

N-(2,4- PENTADİİNİL) -B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE TÜREVLENDİRİLMESİ

2017-12-31
Zora, Metin
Yılmaz, Serel Elif
N-(2,4- PENTADİİNİL) -B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE TÜREVLENDİRİLMESİ