N-(2,4- PENTADİİNİL) -B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE TÜREVLENDİRİLMESİ

2017-12-31
Zora, Metin
Yılmaz, Serel Elif
N-(2,4- PENTADİİNİL) -B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE TÜREVLENDİRİLMESİ
Citation Formats
M. Zora and S. E. Yılmaz, “N-(2,4- PENTADİİNİL) -B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE TÜREVLENDİRİLMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61171.