Hide/Show Apps

Psikotik Bozukluklar (şizofreni) Ve Metabolik Sendrom: Psikotik Hastalarda Atipik Antipsikotiklerin Monoamine Nörotransmiter Genlerinin Açılım Düzeylerine Etkileri.

Şizofreni (Kronik psikotik bozukluk) yaygınlığı dünya çapında görülen önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Bu hastalığın tedavisi için kullanılan nöroterapatik ilaçlar (atipik antipsikotik ilaç grupları) hastaların yaşam kalitelerini artırarak bu hastaların tedaviye uyumlarına etkili olurken olumsuz yan etkileride ortaya çıkmıştır. Bu yan etkilerin başında obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi “metabolik sendrom” veya “Sendrom X” olarak adlandırılan ölümcül hastalıklar zinciri yer alır. Bu hastalıkların nedeni birçok genin birbiriyle etkileşmesinden ayrıca genlerin çevreden gelen etkenlerden dolayı değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bazi gen açılım (gene expression) seviyelerinin değişmesi psikotik bozukluğun patofizyolojisiyle ilişki olabilir. Amacımız atipik antipsikotik ilaçların monoamin (biyoamin) nörotransmiterlerin gen açılımlarının seviyelerine etkisini tesbit ederek bu psikotik bozukluğun tedavisinde ilaç seçimi kriterlerinin aydınlatılmasına yardımcı olmaktır. GATA Psikiyatri polikliniğine başvuran psikotik bozukluk ön tanısı bulunan olgular olur formu ile çalışmaya dahil edilecek, 1 adet 10 cc.'lik tüp kan ile tam kan, sedimentasyon ve rutin biyokimyasal tetkikler istenecektir. Tetkik sonrası hastalara Risperidon tedavisi başlanacaktır. Hastalar ilk görüşmeden 1 hafta sonra, ardından 2, 4 ve 12. haftalarda değerlendirilecek ve mevcut bulgulara göre ilaç düzenlemesi yapılacaktır. 12. haftanın sonunda değerlerini ölçmek için 1 adet 10 cc.'lik tüp kan alımı tekrarlanacaktır. 6. ayda hastalar görülecek ve tanı değerlendirilecektir. Atipik antipsikotik kullanan şişman psikotik ve zayıf psikotik hastaların medikal özellikleri, serum hormon konsantrasyonları, genetiksel ve molecular biyoloji methodları kullanarak gerçekleştireceğimiz bu çalışmada biyoamin nörotransmiter genlerin seviyelerinde değişme olmasını beklemekteyiz. Sonuçlar ilaç seçimi kriterlerlerini hızlandırılarak hastanın ilacın yan etkilerinden daha az etkilenmesini sağlayacaktır.