Hide/Show Apps

Psikoterapide Direnci Anlamak ve Dirençle Çalışmak

Download
2016-9-1
Tuna, Ezgi
Farklı terapi yaklaşımlarına göre tanımı değişen bir terim olan direnç, kısaca psikoterapide değişime yönelik bir karşı çıkma olarak tanımlanabilir. Her terapi sürecinin bir gerçeği olması ve terapinin sonucunu etkilemesi sebebiyle direnci anlamak önemlidir. Geleneksel olarak direnç, danışana ait bir özellik olarak görülür ve tedaviyi engelleyen bir faktör olarak kabul edilir. Buna rağmen, direncin son dönemdeki kavramsallaştırmaları onu danışanın bir özelliği olmaktan çıkarıp terapist ve danışanın ortak şekilde katkıda bulunduğu ve terapi süresince devam eden bir süreç olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, direncin tedaviye bir engel teşkil ettiği yönündeki inanışın giderek değiştiği ve direncin vaka formülasyonu ve danışana göre şekillendirilmiş terapötik müdahaleleri planlamada kullanılabilecek önemli bir bilgi kaynağı olduğu yönündeki fikrin yaygınlaştığı görülmektedir. Bu makalede, direncin kavramsallaştırılması ve psikoterapide dirençle nasıl çalışılabileceği bir vaka örneğinden yola çıkılarak anlatılacaktır. Bu vakayla yürütülen psikoterapi çalışmasına dayanarak yazar, direncin bu süreçteki kaynaklarını ve tedavi amaçlarına ulaşmayı kolaylaştırmak için kullandığı müdahaleleri tartışacaktır.