Rizomik aklın algoritmik olarak modellenmesi

2016-12-31
Yalçın, Şenöm Tuğba
Nasuhbeyoğlu, Duygu Gözde
Bilgi oluşum süreçleri, eğitimbilim ve bilişsel bilimlerin odak noktalarındandır. Günümüzde, bilgi oluşumu, yapısalcı yaklaşımlarla ele alınmakta, bu süreçlerin anlaşılabilmesi için çeşitli yöntem ve modeller geliştirilmektedir. Buna rağmen, bu konuda bizi aydınlatacak olan modelleme ve haritalama yöntemleri, daha çok bilişsel (cognitivist) ve semantik yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu nedenle, yapısalcı yaklaşımla bilgi oluşum süreçlerinin anlaşılmasına olanak veren modelleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Önerdiğimiz çalışmada yapmak istediğimiz, yapısalcı bir yaklaşım ve Rizomik akıl modeline dayanarak bilgi oluşum haritalamasını programlama yoluyla yapabilmektir.

Suggestions

Demand systems for agricultural products in the OECD countries
Erdil, Erkan; Çakmak, Erol; Department of Economics (2003)
The estimation of demand equations provides the earliest example of the use of statistical and econometric techniques on economic data. It is possible to identify two distinct approaches to the estimation of demand equations. The first and original approach concentrated on the demand for particular goods by paying attention to any special characteristics of the single market involved. The second approach involved simultaneous estimation of complete systems containing the demand equations for every ...
Hipoplastik Bünye Model Parametrelerinin Kumlu Zeminler İçin Belirlenmesi
Bayraktaroğlu, Hilmi; Taşan, Ercan; Huvaj Sarıhan, Nejan (2018-09-26)
Sonlu elemanlar yönteminde yapılan hesapların doğruluğu ve hassasiyeti, başka faktörlerin yanı sıra, kullanılan zemin bünye modeline bağlıdır. Hâlihazırda kullanılmakta olan çeşitli bünye modelleri (örneğin Duncan-Chang, Cam Clay vb.) mevcut olup bu modellerden biri de son yıllarda zeminler için kullanımı giderek yaygınlaşan hipoplastik bünye modelidir. Zemin gerilme seviyesinin ve birim hacim ağırlığı değişiminin zemin davranışı üzerindeki etkisinin özellikle göz önünde bulundurulduğu hipoplastik bünye mod...
Mantıksal Gösterimden Dil İfadesi Üretmenin Makina Öğrenimi
Bozşahin, Hüseyin Cem; Öter, Firat(2018-12-31)
Bu proje ile mantıksal bir gösterimden dil ifadesi türetimi çalışılacaktır. Bu çalışma için gerekli kuramsal temel yönetici tarafından geliştirilmektedir. Makina öğrenme ve modelleme teknikleri kullanılacaktır. Hem teorik hem teknolojik katkılar önerilmektedir.
The invisible Hitman of Neoliberalism: The Integration of Psychological Interventions within Neoliberal Structures
Arserim, Rodi Şiyar; Özdemir, Yonca; Political Science and International Relations (2021-8-08)
In the past 40 years, there has been a significant change in the categorization and medicalization of the manifestation of human behaviour and emotions. Certain experiences that are distributed due to people's location in economic, political or social structures fall no longer in a political reality simply to be categorized as psychological disorders. Although Marxist scholars have often attempted to locate the mental disorders and their political-economic sources within infrastructural environment that neo...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Citation Formats
Ş. T. Yalçın and D. G. Nasuhbeyoğlu, “Rizomik aklın algoritmik olarak modellenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62009.