Rizomik aklın algoritmik olarak modellenmesi

2016-12-31
Yalçın, Şenöm Tuğba
Nasuhbeyoğlu, Duygu Gözde
Bilgi oluşum süreçleri, eğitimbilim ve bilişsel bilimlerin odak noktalarındandır. Günümüzde, bilgi oluşumu, yapısalcı yaklaşımlarla ele alınmakta, bu süreçlerin anlaşılabilmesi için çeşitli yöntem ve modeller geliştirilmektedir. Buna rağmen, bu konuda bizi aydınlatacak olan modelleme ve haritalama yöntemleri, daha çok bilişsel (cognitivist) ve semantik yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu nedenle, yapısalcı yaklaşımla bilgi oluşum süreçlerinin anlaşılmasına olanak veren modelleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Önerdiğimiz çalışmada yapmak istediğimiz, yapısalcı bir yaklaşım ve Rizomik akıl modeline dayanarak bilgi oluşum haritalamasını programlama yoluyla yapabilmektir.

Suggestions

Hipoplastik Bünye Model Parametrelerinin Kumlu Zeminler İçin Belirlenmesi
Bayraktaroğlu, Hilmi; Taşan, Ercan; Huvaj Sarıhan, Nejan (2018-09-26)
Sonlu elemanlar yönteminde yapılan hesapların doğruluğu ve hassasiyeti, başka faktörlerin yanı sıra, kullanılan zemin bünye modeline bağlıdır. Hâlihazırda kullanılmakta olan çeşitli bünye modelleri (örneğin Duncan-Chang, Cam Clay vb.) mevcut olup bu modellerden biri de son yıllarda zeminler için kullanımı giderek yaygınlaşan hipoplastik bünye modelidir. Zemin gerilme seviyesinin ve birim hacim ağırlığı değişiminin zemin davranışı üzerindeki etkisinin özellikle göz önünde bulundurulduğu hipoplastik bünye mod...
An investigation of pre-service mathematics teachers' semiotic representations and modeling routes in a mathematical modeling activity
Çetinbaş, Merve; Çetinkaya, Bülent; Department of Mathematics Education (2022-9-1)
This study aimed to examine the characteristics of pre-service mathematics teachers' mathematical modeling processes in terms of semiotic representations and the modeling routes varying within the scope of these characteristics. Participants were 13 pre-service teachers studying at a state university in Ankara and enrolled in an elective course entitled “Mathematical Modeling for Teachers.” Data were collected through a technology-integrated mathematical modeling activity. The pre-service mathematics teache...
Demand systems for agricultural products in the OECD countries
Erdil, Erkan; Çakmak, Erol; Department of Economics (2003)
The estimation of demand equations provides the earliest example of the use of statistical and econometric techniques on economic data. It is possible to identify two distinct approaches to the estimation of demand equations. The first and original approach concentrated on the demand for particular goods by paying attention to any special characteristics of the single market involved. The second approach involved simultaneous estimation of complete systems containing the demand equations for every ...
Mantıksal Gösterimden Dil İfadesi Üretmenin Makina Öğrenimi
Bozşahin, Hüseyin Cem; Öter, Firat(2018-12-31)
Bu proje ile mantıksal bir gösterimden dil ifadesi türetimi çalışılacaktır. Bu çalışma için gerekli kuramsal temel yönetici tarafından geliştirilmektedir. Makina öğrenme ve modelleme teknikleri kullanılacaktır. Hem teorik hem teknolojik katkılar önerilmektedir.
Model management for hypothesis-driven simulation experiment workflows
Çam, Sema; Oğuztüzün, Mehmet Halit S.; Department of Computer Engineering (2022-9-05)
With today's breakthroughs in computational science and engineering, research experts can now simulate a lot of experiments on computers. Experiment specification is aided by frameworks and support systems for reusability and reproducibility of scientific research, as well as domain-specific languages, domain models, ontologies, data models, statistical analysis methods, and other types of tools and assets with related formalisms. Despite this, most frameworks or support tools for experiment specification i...
Citation Formats
Ş. T. Yalçın and D. G. Nasuhbeyoğlu, “Rizomik aklın algoritmik olarak modellenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62009.