Hide/Show Apps

Rizomik aklın algoritmik olarak modellenmesi

2016-12-31
Yalçın, Şenöm Tuğba
Nasuhbeyoğlu, Duygu Gözde
Bilgi oluşum süreçleri, eğitimbilim ve bilişsel bilimlerin odak noktalarındandır. Günümüzde, bilgi oluşumu, yapısalcı yaklaşımlarla ele alınmakta, bu süreçlerin anlaşılabilmesi için çeşitli yöntem ve modeller geliştirilmektedir. Buna rağmen, bu konuda bizi aydınlatacak olan modelleme ve haritalama yöntemleri, daha çok bilişsel (cognitivist) ve semantik yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu nedenle, yapısalcı yaklaşımla bilgi oluşum süreçlerinin anlaşılmasına olanak veren modelleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Önerdiğimiz çalışmada yapmak istediğimiz, yapısalcı bir yaklaşım ve Rizomik akıl modeline dayanarak bilgi oluşum haritalamasını programlama yoluyla yapabilmektir.