Hipoplastik Bünye Model Parametrelerinin Kumlu Zeminler İçin Belirlenmesi

2018-09-26
Bayraktaroğlu, Hilmi
Taşan, Ercan
Huvaj Sarıhan, Nejan
Sonlu elemanlar yönteminde yapılan hesapların doğruluğu ve hassasiyeti, başka faktörlerin yanı sıra, kullanılan zemin bünye modeline bağlıdır. Hâlihazırda kullanılmakta olan çeşitli bünye modelleri (örneğin Duncan-Chang, Cam Clay vb.) mevcut olup bu modellerden biri de son yıllarda zeminler için kullanımı giderek yaygınlaşan hipoplastik bünye modelidir. Zemin gerilme seviyesinin ve birim hacim ağırlığı değişiminin zemin davranışı üzerindeki etkisinin özellikle göz önünde bulundurulduğu hipoplastik bünye modelinde rijitlik, genleşme, büzülme, pik sürtünme açısı, zemin gerilme durumu ve deformasyon yönü modelde dikkate alınan temel parametre ve kavramlardır. Toplamda sekiz parametre ile tanımlanan model, tekrarlı yüklerin zemin davranışı üzerindeki etkisini inceleyebilmek amacıyla beş parametre daha eklenerek genişletilmiştir. Bu çalışmada hipoplastik bünye modelinin on üç parametresinin belirlenmesi için gerekli laboratuvar deneyleri ve yöntemler sistematik bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca literatürde dinamik yük etkisi altındaki zeminlerin modellenmesinde kullanılmış olan dört farklı kumun hipoplastik bünye model parametreleri de derlenerek sunulmaktadır. Bu çalışmanın, geoteknik mühendisliğinde sonlu elemanlar yöntemi ile malzeme davranışının modellenmesi üzerine çalışan araştırmacılar için katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Citation Formats
H. Bayraktaroğlu, E. Taşan, and N. Huvaj Sarıhan, “Hipoplastik Bünye Model Parametrelerinin Kumlu Zeminler İçin Belirlenmesi,” İstanbul, Türkiye, 2018, vol. 2, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71255.