Department of Foreign Language Education, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (51)

Has File(s)
No (50)
Yes (1)

Author
Cedden, Gülay (8)
Kırkıcı, Bilal (7)
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (6)
Demir, Orhan (4)
Işık Güler, Hale (4)

Subject
Dilbilim (17)
Eğitim (13)
Sosyal Bilimler (9)
Filoloji (3)
Edebiyat (2)

Date Issued
2009 - 2009 (2)
2010 - 2020 (49)

Item Type
Project (50)

Recent Submissions

Yazılı Sözcük Üretiminde Dillerarası ve Biçimbilimsel Faktörlerin Etkisi
Kırkıcı, Bilal(2020-01-15)
Bu proje tipolojik ve biçimbilimsel olarak oldukça farklı Türkçe anadil (D1) ve İngilizce ikinci dilde (D2), yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme ve çevresel motor süreçler arasındaki ilişkinin aşamal...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, ...
Öğretmen Adaylarının Masallardaki İkili Zıtlıkların Kültürü Kodlayıcı Özellikleri Hakkındaki Farkındalıklarını Ölçmek
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Tokdemir, Gökçe(2018-12-31)
Eğitimcilerin masallardaki ikili zıtlıkların işleyiş mekanizmalarını deşifre etmesi ve bu bağlamda pedagojik bir yönlendirme yapması çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmad...
İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi
Kırkıcı, Bilal(2018-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemler...
Uygulayıcı Topluluklarda Kadın Anlatıları: Türkiye’deki Kadınların Özel Ortamlardaki Söylemlerinin İncelenmesi
Eröz Tuğa, Betil(2018-12-31)
Bu çalışma, Türkiye’deki kadınların kişisel alanlardaki söylemlerinin dil özelliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Kadınların, Türk kültüründe yaygın olan uygulayıcı topluluklarda belirli sosyal uygulamalarda ortaklaşa...
Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı
Gündüz, Müge(2018-12-31)
Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle yükseköğretim kurumlarında uluslararası hareketliliğinin ve işbirliği arayışları artmış ve bu durum beraberinde öğrenci ve akademisyen hareketliliği aynı zamanda ülkeler arası sos...
Türkiye'deki Hizmet İçi İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Araştırılması
Savaş, Perihan(2018-12-31)
Bu çalışma, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin mesleki ihtiyaçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise ...
İkinci Dilde Yazılı Sözcük Üretiminde Biçimbilimsel Özelliklerin Rolü
Kırkıcı, Bilal; Ataman, Esra(2018-12-31)
Bu proje İngilizce ikinci dilde (D2) yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme (İng., central linguistic processing) ve çevresel motor süreçler (peripheral motor processes) arasındaki ilişkiyi ve bu süreçler...
Anadili Türkçe olan Aday İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Aksanlarına Karşı Olan Algı ve Tutumları
Hatipoğlu, Çiler; Öztürk, Ceren Yağmur(2018-12-31)
Bu çalışma ana dili Türkçe olan ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerin İngilizcedeki yerli (örn. İngiliz İngilizcesi) ve yabancı (örn. Hindistan, Alman, Fransız İngilizcesi) aksanlara olan al...
Sözdizim-edimbilim arabirimde sözdizim edinimi: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözdizim edinimi
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2018-12-31)
Bu projenin amacı Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların, Türkçe sözdizim yapısını edinimini karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Çalışmada İngiltere, Almanya ve Rusya’da doğan ve Türkçeyi m...
Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin(2018-12-31)
Türkiye’de eğitimlerini sürdüren göçmen çocukları üzerine yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin dilsel-kültürel uyum sorunları yaşadıklarını, okullarında ayrımcılığa ve/ya akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermekted...
Cross-linguistic perspective on coordinated multiple sluicing
Gracanın Yüksek, Martına(2018-12-31)
Coordinated multiple sluicing ("John said something about someone, but I don't remember what and about whom.") has been understudied in general, and in languages other than English (e.g., Croatian and Turkish) in particula...
Examining Cognitive Creativity as an Individual Difference in Second Language Acquisition
Pıpes, Ashleıgh Carter(2017-12-31)
This study examines cognitive creativity as an individual difference and its role in processes and outcomes of second language acquisition. The study explores relationships between participants’ creativity, as measured by ...
Toplumsal değişimi anlamak: Toplumsal farklılıkların üniversite öğrencileri tarafından algılanması
Birlik, Nurten; Erdem, Özge(2017-12-31)
Toplumsal ilişkiler yaş, din, ırk, sınıf, cinsiyet gibi toplumsal farklılıklar arasındaki güç ilişkileriyle sürmekte ve eğitim de bu güç ilişkilerinin bir parçası olarak var olan toplumsal ilişkilere ve pratiklere meşruiye...
Türkçe’nin Işlemlenmesi Sırasında Türkiye ve Almanya’daki Konuşuculardaki Beyin Tepkilerinin Olaya Ilişkin Potansiyeller Tekniği kullanarak Karşılaştırılması.
Cedden, Gülay; Stutterheim, Chirsitiane von(2017-12-31)
Literatürde, dillerin beyinde işlemlenmesi sırasında tanımlanmış standart potansiyellerin oluşabildiği ile yaygın bir görüş vardır. Ancak Avrupa dilleri dışında farklı dil tipolojisine sahip diller ile ilgili henüz çok faz...
İleri Seviye İngilizce Konuşucularının Biçimbilimsel İşlemleme Stratejilerinin İncelenmesi
Kırkıcı, Bilal(2017-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemler...
Kurumsal Akademik Toplantı Konuşmaları Derlemi Oluşturma Projesi: Yüksek Öğrenimde İngilizce Hazırlık Okulu Bağlamı
Işık Güler, Hale; Iriskulova, Alena(2017-12-31)
The present study aims to build a Corpus of Institutional Academic Meeting talk in the Turkish higher education EFL context with the preliminary aim of looking into the interactive organization structure of meetings, which...
Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları
Öztabak Avcı, Elif(2017-12-31)
Bu projenin amacı Britanya edebiyatında 1990’lardan itibaren sıklıkla üretilmekte olan yeni-köle anlatılarının Britanya toplumunun kölelik geçmişiyle yüzleşmesindeki rolünü ve bu metinler aracılığıyla sağlanan yüzleşmenin ...
Türkçe, İnglizce, ve Hırvatçada yüksek olumsuzluk
Gracanın Yüksek, Martına(2017-12-31)
The proposed study is a theoretical comparative study on the syntax and semantics of negation in Turkish, English, and Croatian, with the focus on the high negation constructions. The languages chosen for the investigation...
ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ BİLGİ VE YETERLİKLERİ AÇISINDAN BİR PROFİL ANALİZİ
Daloğlu, Ayşegül(2017-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde çalışan hizmet öncesi öğretmen eğitimcileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hizmetiçi İngilizce öğretmeni eği...
Citation Formats