Department of Political Science and Public Administration, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (213)

Has File(s)
No (210)
Yes (3)

Author
Okyayuz, Mehmet (22)
Ayata, Ayşe (18)
Köksal, Pınar (18)
Aşçıoğlu Öz, Gamze (15)
Topal Yılmaz, Aylin (15)

Subject
Political science (3)
Block exemption (1)
Coalition government (1)
Competition authority (1)
Competition rule (1)

Date Issued
1988 - 1989 (2)
1990 - 1999 (15)
2000 - 2009 (48)
2010 - 2019 (108)
2020 - 2023 (40)

Item Type
Book Chapter (172)
Book (24)
Book Review (1)

Recent Submissions

Reconstruction of Turkish Public Administration Under Presidential System
Üstüner, Mustafa Yılmaz (Routledge, London/New York , 2023-02-01)
Friedrich August von Hayek: Kusursuz bir Neoliberal’in Maskeli Otoriteryanizmi
Birler, Reşide Ömür (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-09-01)
Dünden Bugüne Türkiye'de Rekabet Hukuku Eğitimi
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Onikilevha, 2022-06-01)
Türkiye'de Üniversitelerde Rekabet Hukuku Eğitiminin Tarihçesini, Rekabet Hukuku derslerinin verilmeye başlandığı 1980'li yıllardan günümüze ele almakta ve bölümün yer aladığı Armağan Kitabın ithaf edildiği Doç. Dr. Nurkut...
21 Yüzyılda Devletin Dönüşümü; Otoriterleşme, Kriz ve Hegemonya - Galip Yalman’a Armağan
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür; Topal Yılmaz, Aylin; Çelik, Coşku (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-04-01)
Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde kapitalizmin küresel ölçekte yayılma sürecinin farklı uğraklarına, bu sürece içkin olan kriz dinamiklerine ve kapitalist üretim ilişkilerinin bir biçimi olarak devlet üzerine al...
E-Justice: A Review and Agenda for Future Research
Yavuz, Nilay; Karkin, Naci; Yildiz, Mete (Springer Nature, 2022-03-01)
The COVID-19 pandemic and youth organisations in Turkey: challenges and youth work responses
Göksel, Asuman (Foundation for the Development of the Education System, 2022-01-01)
Yerel Yönetimlerde Vatandaş Katiliminin Etkinliği : Bursa Nilüfer Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme
Yavuz, Nilay (Gazi Kitapevi, 2022-01-01)
Malta’nın Yapay Zekâ Politikaları
Yavuz, Nilay (Nobel Yayınevi, 2022-01-01)
Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Hukuk yayınları, 2021-12-01)
Dijitalleşme
Okyayuz, Mehmet (İmge Kitabevi Yayınları, 2021-10-01)
Material and Philosophical-Theoretical Roots of Human Rights
Okyayuz, Mehmet (Springer, London/Berlin , 2021-08-01)
The Tension between Legality and Justice reconsidered or: The Relation between Political Discourse, Practice and Ideology of Human Rights
Okyayuz, Mehmet (Springer, London/Berlin , 2021-08-01)
Meksika'da Devlet-Toplumsal Sınıflar İlişkisi: Kurumsal Siyasetin Çöküşü ve Lopez Obrador'un Yükselişi
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınevi, 2021-07-01)
Latin Amerika'da Bağımlılıktan Neoliberal Yeni-Kalkınmacılığa Kriz Dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (İletişim Yayınevi, 2021-07-01)
ULUSAL KİMLİKLER VE TOPLUMSAL YAPI
Köksal, Pınar (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-05-01)
Bu bölüm, Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ile Kafkasya'daki Azerbaycan'da 1991 sonrası dönemde oluşturulan ulusal kimlik politikalarını ve bu konudaki toplumsal dönüşümü ulu...
Liberal Etik
Deveci, Cem (Niika Yayınları, 2021-03-01)
The Image of the Turks in European Anglophone Intellectual Discourse
Çırakman Deveci, Aslı (Hollitzer Verlag, 2021-02-01)
In the following, a number of European travelogues from the Ottoman Empire of the sixteenth and seventeenth centuries are discussed and compared with de- scriptions of Turkish society and politics that relied on the second...
Sosyal Kaynaşma ve Kürtler: Coğrafi Farklılıklar
Duman Bay, Betül; Bayırbağ, Mustafa Kemal; Alacahan, Osman (Nobel Yayın Dağıtım, 2021-01-01)
Yerel Yönetimlerde Elektronik Vatandaş Katılımı
Yavuz, Nilay (Gazi Yayın Dağıtım, 2021-01-01)
Europeanisation and Turkey-EU Relations: Three Domains, Four Periods
Alpan, Başak Zeynep (Palgrave Macmillan, London , 2021-01-01)
‘Europeanization’ is deservedly the most popular yet most volatile buzzword for Turkish politics. By taking stock of the conceptual framework of the Europeanisation literature and by referring to particular mechanisms ...
Citation Formats