Department of Political Science and Public Administration, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (226)

Has File(s)
No (223)
Yes (3)

Author
Okyayuz, Mehmet (22)
Ayata, Ayşe (18)
Köksal, Pınar (18)
Topal Yılmaz, Aylin (17)
Yavuz, Nilay (16)

Subject
Political science (3)
Block exemption (1)
Coalition government (1)
Competition authority (1)
Competition rule (1)

Date Issued
1988 - 1989 (2)
1990 - 1999 (15)
2000 - 2009 (48)
2010 - 2019 (108)
2020 - 2023 (53)

Item Type
Book Chapter (184)
Book (25)
Book Review (1)

Recent Submissions

Boya
Çolak, Erdem (Alfa Basım Yayım, 2023-12-01)
Kayıp Halk: Günümüzde Yoksulluk Halleri
Erdoğan, Necmi (İletişim Yayınevi, 2023-04-01)
Reconstruction of Turkish Public Administration Under Presidential System
Üstüner, Mustafa Yılmaz (Routledge, London/New York , 2023-02-01)
Digital Divide and Citizen Participation in Public Policy Making
Yavuz, Nilay (Springer, 2023-01-01)
Boya
Çolak, Erdem (Alfa Basım Yayın, 2023-01-01)
Toplumsal Cinsiyetli Kapı Tutan Aktörler Olarak Türkiye Siyasi Partiler ve Gönüllü Kotaların Uygulanmasnı
Aslan Akman, Canan (Palgrave Macmillan, London , 2022-12-01)
Despite the strong contagion effect in the Turkish party system for the adoption of candidate gender quotas and commitment to promote women’s recruitment for a more gender-balanced parliament, the record of the quota imple...
Friedrich August von Hayek: Kusursuz bir Neoliberal’in Maskeli Otoriteryanizmi
Birler, Reşide Ömür (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-09-01)
Dünden Bugüne Türkiye'de Rekabet Hukuku Eğitimi
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Onikilevha, 2022-06-01)
Türkiye'de Üniversitelerde Rekabet Hukuku Eğitiminin Tarihçesini, Rekabet Hukuku derslerinin verilmeye başlandığı 1980'li yıllardan günümüze ele almakta ve bölümün yer aladığı Armağan Kitabın ithaf edildiği Doç. Dr. Nurkut...
21 Yüzyılda Devletin Dönüşümü; Otoriterleşme, Kriz ve Hegemonya - Galip Yalman’a Armağan
Göksel, Asuman; Birler, Reşide Ömür; Topal Yılmaz, Aylin; Çelik, Coşku (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-04-01)
Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde kapitalizmin küresel ölçekte yayılma sürecinin farklı uğraklarına, bu sürece içkin olan kriz dinamiklerine ve kapitalist üretim ilişkilerinin bir biçimi olarak devlet üzerine al...
E-Justice: A Review and Agenda for Future Research
Yavuz, Nilay; Karkin, Naci; Yildiz, Mete (Springer Nature, 2022-03-01)
The COVID-19 pandemic and youth organisations in Turkey: challenges and youth work responses
Göksel, Asuman (Foundation for the Development of the Education System, 2022-01-01)
Yerel Yönetimlerde Vatandaş Katiliminin Etkinliği : Bursa Nilüfer Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme
Yavuz, Nilay (Gazi Kitapevi, 2022-01-01)
Malta’nın Yapay Zekâ Politikaları
Yavuz, Nilay (Nobel Yayınevi, 2022-01-01)
Otoriterlik Tartışmalarında Siyasal ve Ekonomik Alan: Liberal Demokrasi ve Azgelişmişlik İlişkisi
Topal Yılmaz, Aylin (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-01-01)
E-Justice: A Review and Agenda for Future Research
Yavuz, Nilay; KARKIN, NACİ; YILDIZ, METE (Springer, 2022-01-01)
Otoriterlik Tartışmalarında Siyasal ve Ekonomik Alan: Liberal Demokrasi ve Azgelişmişlik İlişkisi
Topal Yılmaz, Aylin (İmge Kitabevi Yayınları, 2022-01-01)
Turkey between Two Worlds: EU accession and the Middle Corridor to Central Asia
Bayırbağ, Mustafa Kemal; Schındler, Seth (Policy Press, 2022-01-01)
Tebdil-i Mekan
Bayırbağ, Mustafa Kemal (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2022-01-01)
Tamamlanmamış Kentsel Devrim: Türkiye'de Neoliberal Kentsel Dönüşümün Çoklu Sosyo-Politik Örüntüleri ve Ankara Örneği
Penpecioğlu, Mehmet; Bayırbağ, Mustafa Kemal; Schındler, Seth (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2022-01-01)
Adaylık Sürecinde Türkiye'de Avrupa Birliği İşlerinin İdaresi
Göksel, Asuman (İmge Kitabevi, 2022-01-01)
Citation Formats