Ayarlanabilir ileti dizi ve yansı diziler için faz kaydırma yöntemi ve birim elemanı

2013-3-29
Yıldırım, Yıldırım
Zorlu, Özge
Külah, Haluk
Topallı, Kağan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Erdil, Emre
Bu buluş, eleman döndürme yöntemini kullanarak ayarlanabilir ileti dizi ve yansıtıcı diziler gerçekleştirebilmek için bir mikroakışkan yaklaşımı sunmaktadır. Eleman döndürme yöntemi, dairesel kutuplu yayın yapan yapılara uygulanabilir ve ileti dizi ve yansıtıcı dizi birim hücrelerinin fazının ayarlanması için kullanılır. ileti dizi ve yansıtıcı dizi birim hücrelerinin temel yapısı, birim elemanı oluşturan mikroakışkan kanallarla ve mikroakışkan kanal besleme hatları ile entegre edilmiş bir ayrık halka ya da ayrık halka yarıktır. Halkanın yarığını oluşturan bir iletken akışkan kanalların içine enjekte edilir ve pozisyonu, eleman döndürmeyi gerçekleştirecek şekilde, dinamik olarak kontrol edilir. Eleman döndürme, dairesel kutuplu elektromanyetik dalga ile uyarılan bir eleman için, döndürme açısıyla orantılı bir faz kayması sağlar. Dizideki her bir birim hücre için, kaymanın miktarı kontrol edilerek, iletim tarafında bir düzlemsel fazyüzü elde edilir. İleti dizi ve yansıtıcı dizinin hüzmesi, her bir eleman için, iletken akışkanın yerini bir mikroakışkan besleme ağı vasıtasıyla değiştirerek, daha önceden belirlenmiş bir açıya döndürülebilir. Mikroakışkan besleme ağı, mikroakışkan kanal besleme hatları, sıvı metalin kanal içindeki pozisyonunu ayarlamak için, bu kanalların sonuna bağlanmış mikropompalar ve mikropompanın çalışmasını ayarlayan bir kontrol ünitesi içerir. Bu tür ileti dizi ve yansıtıcı dizi birim hücrelerinin en belirgin avantajları, birim hücrenin boyutunu arttırmadan 0°-360° sürekli faz kaydırma yeteneği, çeşitli uygulamalar için farklı frekans bantlarına ölçeklenebilirlik ve buluşun yüksek güçlü mikrodalga uygulamalarında kullanımına olanak sağlayan pasif lineer malzemelerin kullanılmasıdır.

Suggestions

Design of pattern reconfigurable antennas by using characteristic mode theory
Aydın, Tolunay; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-10-22)
Pattern reconfigurable antennas improve the performance of the system in applications which have dynamic radiation pattern requirements like multi- input multi-output arrays, phased arrays and body area networks. Characteristic mode theory was shown to be useful when investigating the possible orthogonal radiation patterns on an antenna element. Due to improvements in computation capacity of the modern computers, characteristic mode analysis can be used efficiently during the design of pattern reconfigurabl...
Fatigue life estimation of tuned vibration absorbers with response estimation method
Yılmaz, Yunus; Özgen, Gökhan Osman; Department of Mechanical Engineering (2022-5-24)
Tuned Vibration Absorbers are designed and used in applications where any unwanted vibration is needed to be elimination from a vibrating system. In order to accomplish that goal TVAs are needed to be designed to absorb vibrational energy on its own at a specified frequency. Since the energy is absorbed from main system to the TVA, this energy will cause high vibration levels on the TVA. Due to the excessive vibration that occurs on the TVA, vibrational fatigue life is a concern for TVA design. Vibrational ...
Development of a computer program for the analysis of fatigue crack growth
Dalgıç, Ali Murtaza; Bilir, Ömer Gündüz; Kadıoğlu, Suat; Department of Mechanical Engineering (2002)
In this study, a computer program is developed for fatigue crack propagation analysis of metal alloys and random fiber composites. The developed program takes the fatigue crack propagation experiment data in the form of crack length vs. number of cycles from the user. The user also, selects the crack geometry and defines loading conditions of the test specimen. Developed program analyze the experimental data and evaluates crack growth rate and stress intensity range. For the calculated or ready crack growth...
Thermal imaging based on mechanical vibrations
Yılmaz, Şener; Azgın, Kıvanç; Department of Mechanical Engineering (2022-8-19)
The thesis proposes a digital, resonance readout method based on a lock-in based digital phase locked loop (DPLL) mechanism, which is designed, simulated, implemented and tested using a Xilinx made Field Programmable Gate Array (FPGA). Implementation is performed using a hardware descriptive language (VHDL) on low level. Certain digital signal processing algorithms such as lock-in detection, DPLL, DDS and CORDIC are implemented, simulated and tested. Moreover, the design is shown to be capable of resonating...
High-performance readout circuit for resonator-based MEMS accelerometer using digital control loop
Ali, Muhammad; Akın, Tayfun; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-11)
This study proposes a new digital control loop-based compact readout circuit for a resonant MEMS accelerometer providing high performance with reduced temperature and power supply dependence while utilizing low processing power. The readout circuit utilizes a charge-sensing pre-amplifier stage that converts the small motional current to readable voltage, which is then converted to the digital domain using a 16-bit ADC to perform the amplitude and frequency extraction in the digital domain. A Proportional In...
Citation Formats
Y. Yıldırım, Ö. Zorlu, H. Külah, K. Topallı, H. Ö. Aydın Çivi, and E. Erdil, “Ayarlanabilir ileti dizi ve yansı diziler için faz kaydırma yöntemi ve birim elemanı,” 00, 2013.