Ayarlanabilir ileti dizi ve yansı diziler için faz kaydırma yöntemi ve birim elemanı

2013-3-29
Yıldırım, Yıldırım
Zorlu, Özge
Külah, Haluk
Topallı, Kağan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Erdil, Emre
Bu buluş, eleman döndürme yöntemini kullanarak ayarlanabilir ileti dizi ve yansıtıcı diziler gerçekleştirebilmek için bir mikroakışkan yaklaşımı sunmaktadır. Eleman döndürme yöntemi, dairesel kutuplu yayın yapan yapılara uygulanabilir ve ileti dizi ve yansıtıcı dizi birim hücrelerinin fazının ayarlanması için kullanılır. ileti dizi ve yansıtıcı dizi birim hücrelerinin temel yapısı, birim elemanı oluşturan mikroakışkan kanallarla ve mikroakışkan kanal besleme hatları ile entegre edilmiş bir ayrık halka ya da ayrık halka yarıktır. Halkanın yarığını oluşturan bir iletken akışkan kanalların içine enjekte edilir ve pozisyonu, eleman döndürmeyi gerçekleştirecek şekilde, dinamik olarak kontrol edilir. Eleman döndürme, dairesel kutuplu elektromanyetik dalga ile uyarılan bir eleman için, döndürme açısıyla orantılı bir faz kayması sağlar. Dizideki her bir birim hücre için, kaymanın miktarı kontrol edilerek, iletim tarafında bir düzlemsel fazyüzü elde edilir. İleti dizi ve yansıtıcı dizinin hüzmesi, her bir eleman için, iletken akışkanın yerini bir mikroakışkan besleme ağı vasıtasıyla değiştirerek, daha önceden belirlenmiş bir açıya döndürülebilir. Mikroakışkan besleme ağı, mikroakışkan kanal besleme hatları, sıvı metalin kanal içindeki pozisyonunu ayarlamak için, bu kanalların sonuna bağlanmış mikropompalar ve mikropompanın çalışmasını ayarlayan bir kontrol ünitesi içerir. Bu tür ileti dizi ve yansıtıcı dizi birim hücrelerinin en belirgin avantajları, birim hücrenin boyutunu arttırmadan 0°-360° sürekli faz kaydırma yeteneği, çeşitli uygulamalar için farklı frekans bantlarına ölçeklenebilirlik ve buluşun yüksek güçlü mikrodalga uygulamalarında kullanımına olanak sağlayan pasif lineer malzemelerin kullanılmasıdır.
Citation Formats
Y. Yıldırım, Ö. Zorlu, H. Külah, K. Topallı, H. Ö. Aydın Çivi, and E. Erdil, “Ayarlanabilir ileti dizi ve yansı diziler için faz kaydırma yöntemi ve birim elemanı,” 00, 2013.