Stereo video için enformasyon geçirgenliği temelinde disparite tahmini

Download
2010
Çığla, Cevahir
Alatan, Abdullah Aydın
Bu buluşa göre, stereo içeriğin sol ve sağ görüntuülerinin disparite haritalarının tahmini için bir yöntem tarif edilmektedir Bu yöntem şu basamaklardan oluşur sol ve sağ görüntünün geçirgenlik sabitlerinin elde edilmesi için, her pikselin yatay ve dikey yönde, özellikle sol ve sağ ve yanı sıra aşağı ve yukarı yönlerde, komşu piksellerle renk benzerlikleri temelinde geçirgenlik özelliklerinin hesaplanması, her piksel için, sol ve sağ görüntüde pikseller arasındaki renk farklılıklarına bağlı olarak maliyet hesaplaması, ki burada her piksel için maliyet değeri sol ve sağ görüntüdeki geçirgenlik sabitleri dikkate alınarak yatay ve dikey yönde integre edilir, sol ve sağ görüntünün ilk disparite haritasını belirlemek için, her piksel için maliyet fonksiyonunun minimize edilmesi, sol ve sağ görüntünün son disparite haritasını elde etmek için, sol ve sağ görüntünün örtülü bölgeleri temelinde ilk disparite haritalarının çapraz kontrolü.
Citation Formats
C. Çığla and A. A. Alatan, “Stereo video için enformasyon geçirgenliği temelinde disparite tahmini,” 00, 2010.