Department of Industrial Engineering, Technical Report

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (1)

Has File(s)
No (1)

Author
Gürsu, Hakan (1)
Yıldırım, Nuray (1)

Subject
Analoji (1)
Metafor (1)
Tasarım araçları (1)
Yaratıcılık destek araçları (1)

Date Issued
2018 (1)

Recent Submissions

Tasarım Araçlarının Tasarım Fikir Gelistirme Sürecinde Analoji ve Metafor Kullanımına Etkisi
Yıldırım, Nuray; Gürsu, Hakan;( Abstracts: Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında amaç ve kullanım süreci açısından farklılaşır. Tasarım sürecinde analoji ve metafor kullanımını destekleyen farklı biçimlerde (yöntemler, kart desteleri ve veri tabanları gibi) çeşitli tasarım araçları bulunmaktadır. Bu çalışma, tasarım araçlarına ait özellik- lerin fikir geliştirme sürecinde metafor ve analoji transferini hangi şekillerde etkilediğine dair içgörüler edinmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında lisansüstü tasarım öğrencileri ile metaforik ve analojik düşünceye odaklanan bir fikir geliştirme çalıştayı gerçekleştirilmiş ve kart destesi formunda bir tasarım aracının yardımıyla tasarımcıların metafor veya analoji odaklı yaklaşımlarının nasıl şekillendiği incelenmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler doğrultusun- da, geliştirilen fikirlerin metafor veya analoji çağrışımlarının oluşmasında, tasarım aracının yazılı ve görsel niteliklerinin yanı sıra katılımcıların bireysel algı ve deneyimleri ile izledik- leri stratejilerin belirleyici olduğu görülmüştür. Çalıştay çıktılarının içerik analizi sonucunda, metafor odaklı yaklaşımın anlam yaratımına yöneldiği, analoji odaklı yaklaşımın ise işlevsel bir mantık yürütme içerdiği gözlemlenmiştir. Çalışmayla birlikte tasarımcıların fikir geliştirme sürecinde metafor ve analojilerden nasıl faydalandığı araştırılarak, çıktıların yaratıcılığı destek- lemeye yönelik özelleşmiş araçların tasarımına girdi oluşturması hedefenmiştir.; 2018-09-14)
Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında ...
Citation Formats