İskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünya'nın Öğrenim Merkezi

2006-06-01

Suggestions

İskenderun Körfezinde Ötrofikasyon İzleme ve Değerlendirme
Yücel, Nebil; Uysal, Zahit; Tuğrul, Süleyman; Sakallı, Abdulla (null; 2015-12-20)
İskenderun Körfezi Kıyı Alanları Bütünsel Planlama ve Yönetim Projesi
Sönmez, M. Remzi; Balaban, Osman (2009-09-01)
Nozzle blockage in continuous casting of al-killed SAE 1006 and SAE 1008 grades in Iskenderun Iron and Steel Works
Sakallı, Erhan; Sevinç, Naci; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2004)
In this work, nozzle clogging in the submerged entry nozzle in continuous casting of Al killed steels has been studied. The study has been based on low silicon Al killed SAE 1006 (1.2006) and SAE 1008 (1.2008) grades. In this study, castabilities of 75 heats for 1.2006 steel grades and 75 heats for 1.2008 steel grades have been investigated. Castabilities of the experimental heats have been found to be affected by Al content in oxide form (Aloxy) and Ca content of the liquid steel. Castabilities have been f...
İskenderun Körfezinde Olası Bir Petrol Tankeri Kazasında Doğabilecek Ekosistem Tepkilerinin Fitoplankton Düzeyinde Değerlendirilmesi
Özhan, Koray (2018-05-11)
Deniz ekosisteminde petrol kazaları riskinin yaratabileceği olumsuz durumların değerlendirilmesinde en az bir tane biyolojik yapının buna vermiş olduğu tepkinin bilinmesi, oluşabileck riskin anlaşılmasında bize yardımcı olacaktır. Bu çalışmada tanker trafiğinin yoğunluğundan dolayı tanker kazasına hayli açık olan İskenderun Körfezinde olabilecek bir kazada oluşabilecek ekosistem etkileri çalışılmıştır. Dört farklı mevsimde ham petrole maruz bırakılan fitoplankton komünitelerinde oluşan değişimler, farklı ha...
İsfahan Cuma Câmii'nin Maksûre Kubbesi ve üzerindeki Bânî Kitâbesinde yer alan “Sultan” unvanı üzerine
Peker, Ali Uzay (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları , 2019-10-01)
Citation Formats
E. Derviş Öztürk, İskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünya’nın Öğrenim Merkezi. 2006.