İskenderun Körfezinde Olası Bir Petrol Tankeri Kazasında Doğabilecek Ekosistem Tepkilerinin Fitoplankton Düzeyinde Değerlendirilmesi

2018-05-11
Deniz ekosisteminde petrol kazaları riskinin yaratabileceği olumsuz durumların değerlendirilmesinde en az bir tane biyolojik yapının buna vermiş olduğu tepkinin bilinmesi, oluşabileck riskin anlaşılmasında bize yardımcı olacaktır. Bu çalışmada tanker trafiğinin yoğunluğundan dolayı tanker kazasına hayli açık olan İskenderun Körfezinde olabilecek bir kazada oluşabilecek ekosistem etkileri çalışılmıştır. Dört farklı mevsimde ham petrole maruz bırakılan fitoplankton komünitelerinde oluşan değişimler, farklı ham petrol konsantrasyonları altında değerlendirilmiştir. Fotosentetik pigment verileri HPLC yardımıyla toplanmış ve fitoplankton komünite değişimleri bu verilere dayanarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre, fitoplankton komünitelerinin ham petrole vermiş olduğu tepki mevsimlere göre çok farklılık göstermektedir. Örneğin kış ve sonbahar arasında yaklaşık 10 katlık bir fark oluşturmaktadır. Denizin fiziksel durumu ve ilk fitoplankton kompozisyonunun farklılığından kaynaklı olarak kış mevsimi fitoplanktonların ham petrole karşı en fazla tolerans gösterdiği mevsim olarak belirlenmiştir. EC50 değerleri toplam petrol hidrokarbonu (TPH) cinsinden 11.5 - 122.3 µg/L arasında mevsimsel farklılıklar göstermiştir. Bu sonuçlar; olası tanker kazasından sonra o bölgede oluşacak ekosistem etkilerinin değerlendirilmesinde, kazanın oluşacağı mevsimin ve deniz suyunda oluşacak TPH konsantrasyonun bilinmesi bize yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Citation Formats
K. Özhan, “İskenderun Körfezinde Olası Bir Petrol Tankeri Kazasında Doğabilecek Ekosistem Tepkilerinin Fitoplankton Düzeyinde Değerlendirilmesi,” presented at the III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı (9 - 11 Mayıs 2018), İzmir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://3udbk.deu.edu.tr/assets/3udbkkitap.pdf.