Prehistorik Dönemlerde Anadolu Ege İlişkileri: Bozburun Yarımadası

2019-11-15

Suggestions

Inter-brain synchronization patterns of cooperation in the prefrontal cortex during the Stag Hunt game via fNIRS hyperscanning
Küskü, Mert; Çakır, Murat Perit; Küçükşenel, Serkan; Department of Cognitive Sciences (2022-9-1)
Cooperation in various tasks has been shown to increase synchronization between people's prefrontal cortices. In game theory, the Stag Hunt game is utilized as a model for social cooperation in the face of strategic uncertainty. In this thesis, we analyzed the synchronization of hemodynamic responses of 24 pairs of subjects under Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) hyperscanning, playing ten rounds of repeated Stag Hunt games with each other. The data analyzed here were gathered for another thesis...
Development and immunological evaluation of SARS-CoV-2 virus-like particles (VLP) expressing the prefusion stabilized variants of the Spike protein
İpekoğlu, Emre Mert; Gürsel, Mayda; Department of Molecular Biology and Genetics (2022-1-24)
Emergence of the COVID-19 pandemic necessitated rapid development of highly effective vaccines against SARS-CoV-2. One adaptable strategy to produce a vaccine candidate against SARS-CoV-2 is based on the exploitation of the self- assembly feature of the structural proteins of SARS-CoV-2: Spike, Membrane, Envelope and Nucleocapsid, forming Virus-like particles (VLP). Our early studies focused on laboratory-scale production of SARS-CoV-2 VLPs in a mammalian host cell system based on transient expression of vi...
Behavior of channel connectors in steel-concrete composite beams with precast slabs
Arıkoğlu, Pınar; Topkaya, Cem; Department of Civil Engineering (2019)
The use of precast decks in steel-concrete composite construction offers variety of advantages. Research to date has mostly focused on the use of headed stud anchors with hollow core precast decks for building structures. A large number of connectors has to be used when headed studs are employed, which increases the labor required to fill the spaces with grout or mortar. In this thesis a new system is proposed where the headed stud anchors are replaced with channel connectors. The use of channel connectors ...
Prematüre Retinopatisi Teşhisi için Retina Görüntülerinin Bilgisayarla Görü Yöntemleri ile Bölütlenmesi ve Analizi
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur(2017-12-31)
Prematüre retinopatisi (ROP), retinal damarların anormal çoğalmasıyla oluşan ve sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Yenidoğan dönemindeki körlüğün en sık nedenidir ve çocukluk döneminde körlüğe yol açabilmektedir. ROP muayenesi ve tedavisi özel tecrübe gerektiren bir alandır. Zor ve uzun muayeneler, özellikle lojistik imkansızlıkların olduğu bölgelerde yeterli eğitimin olmaması, oftalmologların bu hastalıkla uğraşmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bulguların standardizasyonu konusunda ta...
Prekast tünel segmanlarında noktasal basınç deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Akyüz, Uğurhan(2018-12-31)
Segman tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri tünel delme makinesinin yapmış olduğu itkidir. Bu itki tünel delme makinesinin kazı esnasında prekast betonarme segmanların yan yüzeylerine uygulamış olduğu basıç kuvvetidir. Bu kuvvet kimi zaman segman köşelerinde kırılmalara veya bölgesel çatlamalara neden olmaktadır. Bu çatlaklardan sızan yeraltı suları özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde, beton içerindeki demir donatıların korozyonamaruz kalmasına ve tünelin yapıs...
Citation Formats
Ç. Atakuman, “Prehistorik Dönemlerde Anadolu Ege İlişkileri: Bozburun Yarımadası,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70616.