Prekast tünel segmanlarında noktasal basınç deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi

2018-12-31
Segman tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri tünel delme makinesinin yapmış olduğu itkidir. Bu itki tünel delme makinesinin kazı esnasında prekast betonarme segmanların yan yüzeylerine uygulamış olduğu basıç kuvvetidir. Bu kuvvet kimi zaman segman köşelerinde kırılmalara veya bölgesel çatlamalara neden olmaktadır. Bu çatlaklardan sızan yeraltı suları özellikle yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde, beton içerindeki demir donatıların korozyonamaruz kalmasına ve tünelin yapısal dayanıklılığının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tünel delme makinesinin segman yüzeylerinde oluşturduğu etkinin bire bir yansıtılıp araştırılması için noktasal basınç deneyinin yapılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Computational modeling of frontal polymerization
Kaya, Koray; Göktepe, Serdar; Department of Civil Engineering (2022-2-09)
Polymer-based composites are widely applied in high-tech areas such as aerospace, automotive, marine, and energy industries where high performance under extreme conditions is crucial. However, the traditional methods used to manufacture polymeric materials are energy-inefficient, time-consuming, complex, and costly processes. Frontal polymerization, an alternative curing method, is based on a self-propagating, self-sustained exothermic reaction front that transforms liquid monomers into cured polymers where...
Eastmed-paleotsunamı projesi ilksel sonuçları: ölüdeniz lagünü (Fethiye) paleotsunami kayıtları
Bozkurt, Erdin (null; 2018-04-23)
Tarihsel kayıtların son 2500 yılda Doğu Akdeniz’de 17 adet tahrip edici tsunamiden bahsetmesine karşın, bu bölgede geçmişte meydana gelmiş tsunamilerin sürekli ve eksiksiz jeolojik kayıtlarını elde etmeye yönelik çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz’deki paleotsunami araştırmalarına öncülük etmesi amacı ile, 2016 yılı Haziran ayında “Güney Ege ve Levant denizlerinde bir paleotsunami kronolojisine doğru (EASTMED-PALEOTSUNAMI)” başlıklı Marie Sklodowska-Curie araştırma ...
Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu
Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir alanı azaltmaktadır. Benzer şekilde yüksek yapılarda rijitliğin arttırılması (örn. yapının taşıyıcı elemanlarının boyutunun büyümesi) kullanılabilir alanların veya panoramik görüşün azalması gibi tasarımcılar tarafından arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, rüzgar kaçı...
Demir Oksit Nanoparçacıkların Üretimi ve Hipertermi amaçlı Kullanımı
Öztürk, Tayfur; Onur, Ezgi; Güven, Göksun(2015-12-31)
Hipertermi vücuttaki kanserli dokuların sıcaklığını yükseltmek sureti ile yok edilmesini esas alan bir tedavi şeklidir. Nanoparçacıkların kullanılmaya başlanması ile hipertermi çok daha etkili bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Uygun boyutlarda olmaları durumunda parçacıklar sadece kanserli hücrelerde birikme göstermekte, değişken manyetik alan uygulaması ile kanserli hücreler oluşan yerel ısı ile yok edilmektedir. Bu çalışmanın amacı hipertermi kanser tedavisine uygun demir oksit nanoparçacıkların kıvılc...
Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Mikroparçacıkların Sentezi, Sensör Uygulamalarının Geliştirilmesi ve İlaç Alım-Salım Uygulamaları Potansiyelinin Araştırılması
Büküşoğlu, Emre(2020-08-01)
Mikroparçacıklar günümüzde ilaç, kozmetik, elektronik ve kimya endüstrilerinde genis uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Sekil, yüzey kimyası, gözeneklilik, kimyasal yapı vb. özellikleri kullanım amaçlarına göre farklılasmakta olan mikroparçacıklar için bu özellikler üzerinde hakimiyet saglayacak yöntemlerin gelistirilmesine kullanım alanlarının gelistirilmesi, yeni özellikler kazandırılması ve süreç performanslarının arttırılması sebebiyle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje sıvı kristal sablonları kul...
Citation Formats
U. Akyüz, “Prekast tünel segmanlarında noktasal basınç deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59086.