Prematüre Retinopatisi Teşhisi için Retina Görüntülerinin Bilgisayarla Görü Yöntemleri ile Bölütlenmesi ve Analizi

2017-12-31
Prematüre retinopatisi (ROP), retinal damarların anormal çoğalmasıyla oluşan ve sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Yenidoğan dönemindeki körlüğün en sık nedenidir ve çocukluk döneminde körlüğe yol açabilmektedir. ROP muayenesi ve tedavisi özel tecrübe gerektiren bir alandır. Zor ve uzun muayeneler, özellikle lojistik imkansızlıkların olduğu bölgelerde yeterli eğitimin olmaması, oftalmologların bu hastalıkla uğraşmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bulguların standardizasyonu konusunda tam bir mutabakat yoktur.Bu nedenlerle, otomatik bir ROP tarama ve teşhis sisteminin gerçekleştirilmesi önem kazanmıştır. Retina görüntülemesinin ardından bu görüntünün işlenmesi ve hastalığın varlığının veya derecesinin bulunması ile muayene zorluğu ortadan kalkacak, oftalmologlara yön gösterilebilecek ve uzaktan teşhis imkanı sağlanabilecektir.

Suggestions

Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi
Gökçe, Mustafa; Kaya, İsmail; Özdemir, Tayfun; Kayıkçıoğlu, Temel; Yılmaz, Ali Özgür(2017)
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı(KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi vemobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır.Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanındagereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans vekitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda...
MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla tasarımı ve simulasyonunun yapılması
Bayram, Barış(2016-12-31)
Genel olarak MEMS cihazlarının özel olarak ise kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarım ve üretim aşamaları arasında yer alan sonlu elemanlar yöntemiyle simulasyon işlemi, en verimli tasarıma en ekonomik yoldan ulaşmak açısından büyük önem teşkil etmektedir. Projede MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarımının ve simulasyonunun bilgisayar ortamında yapılıp, üretime ve deneme yanılma metoduna gerek kalmadan kullanılacağı alana göre optimum tasarımın oluşturulacağı bir metod önerilmektedir. Bu metodd...
Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Keskin, Dilek Esra; Karataş, Ayten(2018)
Kemik dokusu kayıplarının tedavisinde kullanılan greft yaklaşımlarında donör kısıtlılığı,bulaşıcı hastalık ve immün reaksiyon riski ile karşılaşılmaktadır. Doku mühendisliği amacıylageliştirilen hücre taşıyıcıları bu sorunların önüne geçmektedir. Projede, kemik dokurejenerasyonunu destekleyecek, temelde doğal malzemelerden oluşan üç boyutlu yeni birtaşıyıcı geliştirilmiştir. Birlikte elektroeğirme yöntemiyle hazırlanan taşıyıcının birinci fiberyapısı temelde bakteriden üretilebilen Poli(3-hidroksibütrat-ko-...
Bazı çok ölçekli yaklaşımlarla görüntü süzme ve bölütleme
Leblebicioğlu, Kemal M.(2000)
Bu çalışma çok ölçekli yaklaşımlar diye adlandırılabilecek oldukça geniş bir görüntü işleme yöntem grubuna dahil olan bazı metotlar için en azından aydınlatıcı yaklaşımlar bulmak ve bu yöntemlerin uygulamasında karşılaşılan sorunların bir kısmının ne olduğunu anlamak ve mümkünse çözebilmek için planlanmıştır. Ek olarak (en az genel çalışmalar kadar önemli tutularak) bazı tıbbi problemlerin çözümünde geliştirilmesi düşünülen yöntemler kısmen veya tamamen kullanılabilecektir. Üzerinde çalışılan yaklaşımlar ak...
Glike Olmuş Soya Proteinlerinin Sindirim ve Allerjenik Özelliklerinin İncelenmesi
Öztop, Halil Mecit; Mert, Behiç(2018-12-31)
Gıda alerjisi, insan bağışıklık sisteminin belirli gıdalara karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Gıda alerjenleri arasında, proteinler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Soya, süt, yumurta ve yer fıstığı proteinlerinin alerjenik etkiye sahip olan proteinler olduğu bilinmektedir . Proteinlerin Maillard Reaksiyonu yardımı ile bir şeker ile konjuge edilmesinin yani glikasyon işlemine maruz bırakılmasının da proteinlerin allerjenik etkilerini değiştirdiği de yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ö...
Citation Formats
İ. Ulusoy and U. Halıcı, “Prematüre Retinopatisi Teşhisi için Retina Görüntülerinin Bilgisayarla Görü Yöntemleri ile Bölütlenmesi ve Analizi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58980.