Hide/Show Apps

Prematüre Retinopatisi Teşhisi için Retina Görüntülerinin Bilgisayarla Görü Yöntemleri ile Bölütlenmesi ve Analizi

Prematüre retinopatisi (ROP), retinal damarların anormal çoğalmasıyla oluşan ve sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Yenidoğan dönemindeki körlüğün en sık nedenidir ve çocukluk döneminde körlüğe yol açabilmektedir. ROP muayenesi ve tedavisi özel tecrübe gerektiren bir alandır. Zor ve uzun muayeneler, özellikle lojistik imkansızlıkların olduğu bölgelerde yeterli eğitimin olmaması, oftalmologların bu hastalıkla uğraşmaktan kaçınmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bulguların standardizasyonu konusunda tam bir mutabakat yoktur.Bu nedenlerle, otomatik bir ROP tarama ve teşhis sisteminin gerçekleştirilmesi önem kazanmıştır. Retina görüntülemesinin ardından bu görüntünün işlenmesi ve hastalığın varlığının veya derecesinin bulunması ile muayene zorluğu ortadan kalkacak, oftalmologlara yön gösterilebilecek ve uzaktan teşhis imkanı sağlanabilecektir.