Bazı sosyo-demografik değişkenlere göre evli bireylerin evlilik doyum düzeyleri: Bir profil çalışması

2018-01-01
yaşamlarından memnuniyet düzeylerine göre evlilik doyumuna ilişkin profilleri incelenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu, Ankara’da yaşayan, en az lise mezunu ve gelir getiren bir işte çalışan 549 evli bireyden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak evlilik doyum düzeylerini belirlemek amacıyla Tezer (1986) tarafından geliştirilen Evlilik Yaşamı Ölçeği, sosyo demografik değişkenlere ilişkin veri toplamak amacıyla ise Kişisel Bilgi Formu Kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; evli bireylerin evlilik doyumu profil bulgularına ilişkin olarak şu sonuçlar elde edilmiştir; bir yıldan az süredir evli olan, aile gelirine katkı oranının kadın ve erkek cinsiyetleri arasında eşit düzeyde olduğu, çocuk sahibi olmayan ve cinsel yaşamlarından memnun olan evli bireylerin evlilik doyum düzeylerinin diğer gruplarda yer alan evli bireylere oranla manidar düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Marital satisfaction in Turkish remarried families: comparison among marital status, effect of stepchildren, and contributing factors
Aktürk, Esra Bir; Fışıloğlu, Hürol; Department of Psychology (2006)
The main purpose of the present study was to compare marital satisfaction among marital status (first married, post-divorce remarried and post-bereavement remarried) and gender. In addition, the current study aimed to investigate the effect of stepchildren on marital satisfaction of remarried individuals. Besides, it was also aimed to investigate the predictive power of demographic and contextual variables on marital satisfaction of first married families, of post-divorce remarried families, of post bereave...
The Effects religiousness on marital satisfaction and the mediator role of perceived marital problem solving abilities between religiousness and marital satisfaction relationship
Hünler, Olga Selin; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2002)
This study aimed at revealing the mediational role of perceived marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship in a Turkish sample. The participants were 92 married couples, who were the parents of Middle East Technical University students. Hierarchical Regression Analyses were performed in order to test the mediational role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Moreover, some additional Hierarchical Regression Analyses w...
Sexual self-schemas: an exploration of their impact on frequency of masturbation and sexual activity, sexual satisfaction, and marital adjustment
Koçak, Gözde; Fışıloğlu, Hürol; Department of Psychology (2009)
This study aimed to assess whether differences among categories of sexual self-schemas of men and women existed for weekly frequency of masturbation and sexual activity, level of sexual satisfaction, and level of marital adjustment in the context of marital relationship. In order to evaluate this, the Sexual Self-Schema Scale (Hill, 2007) was translated into Turkish, and its psychometric quality was tested on undergraduate university students. In a sample of 204 married individuals, the interrelationship be...
Attachment figure transference, caregiving styles and marital satisfaction in arranged and love marriages
Gündoğdu Aktürk, Elçin; Sümer, Nebi; Department of Psychology (2010)
The study aims to investigate the effects of married women’s attachment security, caregiving styles, how they initiated marriage (i.e., love vs. arranged) and whether they have egalitarian or traditional marriage on their marital satisfaction and attachment figure transference to their husband. It is expected that attachment to spouse would be stronger and attachment functions would be transferred earlier in love marriages than arranged marriages. Moreover, caregiving styles, attachment security, and egalit...
Mediating roles of satisfaction with dual-career lifestyle and relationship satisfaction in the association between investments and commitment
Üçok, S. Burc; Hatipoğlu Sümer, Zeynep.; Department of Educational Sciences (2019)
The aim of the current study is to explore the potential mediating roles of relationship satisfaction and satisfaction with dual-career lifestyle in the relationship between investments (past tangible, past intangible, planned tangible, planned intangible) and commitment, in Turkish dual-career married couples. The participants of the study comprise of 213 dual-career married couples (N=426) between the ages of 19-60, who have been married for at least 7 months. Participants were reached via snowball and pu...
Citation Formats
P. Çağ, “Bazı sosyo-demografik değişkenlere göre evli bireylerin evlilik doyum düzeyleri: Bir profil çalışması,” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 1027–1042, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70713.