Planlama ve Siyaset İlişkisi Üzerine: Kimin İçin Planlama Kimin İçin Siyaset

2007-11-08
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Planlama ve Siyaset İlişkisi Üzerine: Kimin İçin Planlama Kimin İçin Siyaset,” 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70759.