‘İmgelem Mühendisliği’: Gelecekçi Şehircilik İçin Bilişsel Yöntem Önerisi

2020-10-13
Çalışkan, Olgu
Tümtürk, Onur
Yavuz, Irmak
Citation Formats
O. Çalışkan, O. Tümtürk, and I. Yavuz, “‘İmgelem Mühendisliği’: Gelecekçi Şehircilik İçin Bilişsel Yöntem Önerisi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kutuphane.msgsu.edu.tr/yordambt/yordam.php.