İç ve Dış Gelişmelerle Türkiye nin Demokrasi Tarihi 1946 2012

2014-01-01

Suggestions

İç ve Dış Gelişmelerle Türkiye nin Demokrasi Tarihi 1946 2012
Ünlü Bilgiç, Tuba (2014-01-01)
İç ve Dış Politikada Çeşitlilik: 1965-1971
Ünlü Bilgiç, Tuba (2014-01-01)
İç Ve Dış Dikkat Odağı Geri Bildirimi Ve Tercihinin 12-14 Yaş Kız Öğrencilerinde Futbolda Kafa Vuruşu Becerisini Öğrenmeye Etkisi.
Kirazcı, Sadettin(2010-12-31)
Bu çalışma 13-15 yaş grubundaki kız öğrencilerde futboldaki kafa vuruşu becerisinde farklı geribildirim yöntemlerinin bu beceri üzerindeki etkisini amaçlamaktadır. Çalışma Ankara ilinde bulunan 3 farklı ilköğretim okulunda yapılacaktır. Toplam katılımcı sayısı 75 olarak planlanmaktadır. Çalışmada kız öğrencilere futbol topuna kafa vuruş becerisi yaptırılarak farklı dikkat odağına dayana geri bildirimler verilecektir. Öğrencilerin beceriyi uyguladıkları andaki görüntüleri kaydedilecektir. Çalışmanın sonunda ...
Periodic-review inventory systems with exogenous and endogenous replenishment lead times
Aşcı, Murtaza; Avşar, Zeynep Müge; Department of Industrial Engineering (2007)
In this thesis, two-echelon systems with exogenous and endogenous lead times are studied for the orders placed by the retailer(s) from the supplier. The retailer(s) employ periodic-review base-stock policy, namely (R,S) policy. For the case the demand during review period is i.i.d. and the probability distribution is Normal for each review period, a new method is proposed for exogenous lead time case under stationary policy. The results of the proposed method is then compared with the results of the existin...
Effects of internal, external and preference of attentional focus feedback on learning volleyball "tennis" serve of 12-13 years old children
Ayan, Duygu; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2007)
The purpose of this study was to examine the effects of internal and external focus feedback and their preference on skill learning at age of 12-13 years. Internal focus feedback related with body movements, whereas external focus feedbacks related with movement effects. As a task “tennis” service in volleyball was used for both acquisition and retention measurements. The subjects (N=78) were randomly assigned to three groups which were internal focus feedback group (IFF), external focus feedback group (EFF...
Citation Formats
T. Ünlü Bilgiç, “İç ve Dış Gelişmelerle Türkiye nin Demokrasi Tarihi 1946 2012,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70917.